İzmir Urla İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:İzmir
İlçe:Urla
Kurum:T.C. URLA SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No:2016/32
Cinsi:Mesken
Açıklama:İzmir Urla İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:634.383,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):317.191,50 TLSatış Tarih: 11.04.2017 Saat : 15:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):317.191,50 TLSatış Tarih: 11.05.2017 Saat : 15:00

İlan Metni :

T.C. URLA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2016/32 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri izmir ili, Urla ilçesi Zeytinler köyü köy içi mevkiinde tapuda 2.504,53 m2 yüzölçümlü olarak kargir ev ahır ve tarla vasfıyla kayıtlı 122 Ada 1 Parsel olup, üzerinde yaklaşık 35 yıllık tek katlı kargir,73,84 m2 alanlı 3 oda, banyo mutfak,wc den oluşan üzeri ahşap kiremit ile kaplı bina ile, 69,58m2 alanlı tek katlı 50 yıllık, doğramaları kırık, atıl ve bakımsız eski kahvehane binası ile yine 60 m2 alanlı tek katlı biriket yığma 30 yıllık bakımsız ahır binası ile 29 adet muhtelif yaş ve cinslerde ağaç(zeytin,asma,ceviz,fıstıkvs) bulunan taşınmazdır. Adresi : Urla Zeytinler mahallesi kurtuluş cd.NO:3/A-B İmar Durumu : Urla Belediye Bşk.yazılarında "İzmir-Manisa planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında kısmen tarım alanında köy yerleşik alan sınırı içersinde kırsal yerleşme alanı olarak tanımlanan alanda kalmaktadır.izmirManisa planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı plan notlarına göre köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan alanlarda inşaat emsali 0.50 yüksekliği iki kat(hmax:6.50m)olmak kaydıyla konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile turizm tesisleri yapılabileceği belirtilmiştir.Ancak 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılıncaya kadar 250m2 yi geçmeyen tek yapı yapılabilir" denilmektedir. Kıymeti : 634.383,25 TL KDV Oranı : %1 1. Satış Günü : 11/04/2017 günü 15:00-15:10 arası 2. Satış Günü : 11/05/2017 günü 15:00-15:10 arası Satış Yeri : Urla Adalet Sarayı SHM.Satış Memurluğu Odası Satış şartları: 1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/32 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. Basın:558621 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de