İzmir Yeşilova İcradan İhale ile Satılık

Şehir:İzmir
İlçe:Yeşilova
Kurum:10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/10639
Cinsi:Diğer
Açıklama:İzmir Yeşilova İcradan İhale ile Satılık
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:11.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):5.500,00 TLSatış Tarih: 03.03.2011 Saat : 11:40
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):5.500,00 TLSatış Tarih: 08.03.2011 Saat : 11:40

İlan Metni :

T.C. İZMİR 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Dosya No: 2010/10639Örnek No:25 TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerlen yazılı mallar satışa çıkarılmış olup; Birinci artırmanın 03.03.2011 günü 11:40 -11:45 saatleri arasında Keser Yediemin Deposu-4088 Sok No:65 Yeşilova Bornova/İZMİR adresinde yapılacağı ve o gun kıymetlerinin %60'ına istekli bulunmadığı takdirde ikinci artırmanın 08.03.2011 günül 11:40 -11:45 saatleri arasında Keser Yediemin Deposu- 4088 Sok No:65 Yeşilova Bornova/İZMİR adresinde yapılarak satılacağı; şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %40'ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına ruçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu: Satışa iştirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20'sı oranında Türk Lirası peşin para yada eş değerde katı banka teminat mektubu vermeleri gerektiği, mahcuzun satış bedeli üzerinden K.D.V.'nın alıcıya art olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; giden verildiği takdirde şartnamenin bir Örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak ısteyenlenn yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize buşvurmalan ilan olunur. S.No Bedeli Adedi Cinsi H.EKSPRES 17/2, İ-2076 www.bik.gov.tr 1-8.000.00 TL1 AdetPETEK 60/20 KOMRESOR2-1.500,00 TL1 AdetDKLT2200 KURUTUCU3-1.500,00 TL1 AdetLD HAVA TANKIToplam:11.000,00 TL