İZNİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Şehir:Bursa
İlçe:İznik
Kurum:İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/824 TAL
Cinsi:İşyeri
Açıklama:İZNİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:25.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):12.500,00 TLSatış Tarih: 02.08.2010 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):12.500,00 TLSatış Tarih: 12.08.2010 Saat : 14:00

İlan Metni :

İZNİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2009/824 TAL. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi. niteligikıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 - TAPU KAYDI: Bursa İli İznik ilçesi Beyler Mah. Meydan Sokak 13 Ada, 38 Parsel Sayılı taşınmazda kat Mülkiyeti kurulu I 12 Arsa Paylı Zemin Kat 3 Nolu Bağlımız Bölüm Dükkan ÖZELLİKLERİ: Taşınmazın üzerinde bulunduğu Parsel 261,16 nı2 alanlı olup ilçenin yoğun ticaret ve yerleşim bölgesinde kalmakta ve iki ana arterden biri olar Atatürk caddesine 50 m mesafede ve ana imar yoluna (Meydan Sokak) cephelidir. Ana Taşınmaz üzerinde kat mülkiyeti kurulu ı>lup üzerinde 8 adet bağımsız bölüm vardır. Satışa konu taşınmaz Pasaj olarak teşkil edilen zemin katta 1/12 arsa paylı 3 noiu dükkandır.Taşınmaz çıkmaz pasaj içinde tek girişli olarak imar yolunu görmemektedir.30 m2 kullanım alanlı dükkanın kapı ve camlan metal olup halen deppo olarak kulanılmaktadır. İMAR DURUMU: 3.Derece arkeolojik sit alanıdır. Mevcut kütlesi kadar 3 katlı inşaat izni vardır. Yola terki yapılacak olup ticari bölgededir. Sarış Saati: 14:00 -14:10 Arası Muhammen Bedeli 25.000,00 YTL Satış Şartlan 1-Satış 02.08.2010 günü yukarıda belirtilen saatler arasında icra Müdürlüğü Dairesi açık ararma suretiyle yapılacaktır. Bu arormada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanh alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış ve paylaştırma ejderlerini geçmek şartı ile ihale olunu:. Böyle bir bedele alici çıkmazsa en çok artıranın üıahhüdü saklı kalmak şartiyle 12.08.2010 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhünlı alacaklıların alacaklan toplamım, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'mı bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 - Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 2ö'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledü-rahcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masraflan ile K.D.V alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*! bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 115) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4 - Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, İki ihale arasındaki farktın ve % 10 faizden 8İıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri serildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 - Satışı'iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündeıecatını kabul etmiş sayılacaktan, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılıdosya n ımarasıyla müdüriüğümüze başvurmalan ilan olunur. İş bu ilan tebligat yapılamayan ikil: lere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan ohınıiT. (IİKm.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir; (Basın: 40047)