Kayseri Melikgazi İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:Kayseri
İlçe:Melikgazi
Kurum:8. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2009/8599 ESAS
Cinsi:Mesken
Açıklama:Kayseri Melikgazi İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:76.100,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):38.050,00 TLSatış Tarih: 27.01.2012 Saat : 23:01
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):38.050,00 TLSatış Tarih: 06.02.2012 Saat : 23:01

İlan Metni :

T.C. MERKEZ / KAYSERİ 8. İCRA DAİRESİ 2009/8599 ESAS TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına Karar Verilen Taşınmazların Cinsi, Kıymet, Adedi Evsafı:y TAŞIMAZLARIN YERLEŞKE ADRESİ: Selçuklu Mahallesi, Battalgazi Bul.İğde sitesi Blokları Melikgazi/ Kayseri SATIŞ MAHALLİ: Kayseri Adliyesi Ek-2 Bina Zemin Kat No:503 3. İcra Mahkemesi Duruşma Salonu TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMU: 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı (E=2,00 ) olarak ayrılmış imar parselidir. YÜZÖLÇÜMÜ: Zemin Kattaki Meskenler: Brüt: 110,00 M2 Diğer Kattaki Meskenler Brüt :115,00 M2 ANA TAŞINMAZ YÜZ ÖLÇÜMÜ: 3826 ada 1 parsel ana taşınmaz : 4.941,87 m2 3844 ada 1 parsel ana taşınmaz: 3.641,31 m2 3856 ada 1 parsel ana taşınmaz : 3.634,6 m2 3882 ada 1 parsel ana taşınmaz: 3.383,07 m2 SATIŞA KONU TAŞINMAZLAR: Kayseri kent yerleşim alanının konut tipi binalarla yapılaşmış olan, konut bölgesi olarak kentte yaşayan alt ve orta gelir gruplarınca tercih edilen, Selçuklu Mahallesinde (adrese göre) bulunduğu; Kayseri gecekondu önleme bölgesi olarak tespit edilen alan içerisinde ve gecekondu önleme bölgesini Kayseri kent merkezine bağlayan ana arter olan Battalgazi Bulvarına cepheli konumda olduğu; Kayseri kent merkezine uzak kabul edilebilecek yerde bulunan taşınmazın, yakın çevresinde temel ihtiyaçların karşılanabileceği, dükkan türü alış-veriş yerlerinin olduğu; çevresinin büyük oranda yapılaşmış olduğu; elektrik, su, yol, kanalizasyon, doğalgaz, kent ipi toplu ulaşım, sağlık, eğitim, belediye temizlik ve pop toplama hizmetleri, gibi kentsel kamu hizmetlerinden yararlanma imkanının bulunduğu; Taşınmazların: bodrum kat+zemin kat+4 normal kattan oluşan, betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş, iki girişli ve her girişin bodrum hariç bir katında ikişer adet mesken daire bulunan, kalorifer tesisatı ve asansörü olmayan, tahminen 8-12 yıllık, tek numaralı d, cepheli çift numaralı daireleri 2 cepheli, bir binadaki mesken daire olduğu; brüt (ortak mahallerden isabet alan dahil) 115m2 alanlı (zemin kat daireler brüt 110m2), olduğu; 3 oda+salon+mutfak+banyo-t-lv-vvc'-ı- antre+hol+2 balkon dan oluşan meskenler olduğu ; Bilirkişilerce tespit edilmiştir. Kayseri 8.lcra Müdürlüğü 2009/8599 Ds Kıymet takdiri tarihinde; satışa konu taşınmazlardan bir kısmının halen inşaat halinde olduğu bilirkişilerce tespit edilmekle, inşaat halindeki meskenler aşağıda gösterilmiş olup, ayrıntılı bilgi dosyadan temin edilebilir. ADA 3856 3856 3856 3856 3856 3882 3882 3882 3882 3682 PARSEL BLOK GİRİŞ A A A A A C C c c c A A A B B A B B B B Tüm taşınmazlarda uygulanacak K.D.V :1% Taşınmazların muammen bedelleri: mahkemece bilirkişi marifeti ile tespit edilerek kesinleşmiştir. Not.1- Sıradaki taşınmazın satışı: belirlenen satış süresini aşması halinde. Sıradaki taşınmazın satışına:mevcut taşınmaz satışının sonuçlanması ile başlanacaktır. 2- İşbu gazete ilanı: tebligat yapılamayan ilgililere tebliğ niteliğinde olup, tebligat yapılamayan ilgililer hakkında işbu ilan ile yetinilecektir. Satış Şartları: 1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Kayseri Adliyesi Ek-2 Bina Zemin kat no:503 3. İcra Mahkemesi Duruşma Salonun'da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikine arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bı> miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saki kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün ipinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi ipin dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/8599 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.(lc.lf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın KYS-3098 Hak-0596 (www.bik.gov.tr) SIRA İLİ İLÇESİ NO 8 TL MAHALLE ADA PARSEL BAĞIMSIZ BÖLÜM KESİNLEŞEN BLOK GİRİŞ KAT DAİRE NO MU.BEDEL 1 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3826 1 A A ZEMİN 1. Satış Tarihi 1.Satış Saati 2 Satış Tarihi 2. Satış Saati 23.01.2012 09:00-09:10 02.02.2012 09:00-09:10 1 80.000,00TL Arsa Payı 8/920 2 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3826 1 1. Satış Tarihi I.Satış Saati 2.Satış Tarihi 23.01-2012 09:15-09:25 02.02.2012 A A ZEMİN 2 73.000.00 TL 2Satış Sa-ıM Arsa Payı 09:15-09:25 8/920 KAYSERİ MELİKGAZİ 3 ESKİŞEHİR 3826 1 A A 1 4 76.000.00 TL 1. Satış Tarihi 1. Satış Saati 2. Satış Tarihi 2. Satış Saati Arsa Payı 23.01.2012 09:30-09:40 02 02.2012 09:30-09:40 10/920 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3826 1 A A I.Satış Tarihi I.Satış Saati 2. Satış Tarihi 2.Satış Saati 23.01.2012 09:45-09:55 02.02.2012 09:45-09:55 5 81.000,00 TL Arsa Payı 10/920 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3828 1 A A I.Satış Tarihi I.Satış Saati 2.Satış Tarihi 2. Satış Saati 23.01.Z01Z 10:00-10:10 02.02.2012 10:00-1010 6 75 200,00 TL Arsa Payı 10/920 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3626 1 A B 1. Satış Tarihi I.Satış Saati 2. Sal iş Tarihi 2. Satış Saati 2X01.2012 10:15-10:25 02.02.2012 10:15-10:25 ZEMİN 1 74.000.00TL Arsa Payı 8/920 7 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3826 1 A B 1. Satış Tarihi I.Satış Saati 2.Satış Tarihi 2. Satış Saati 23.01.2012 10:30-10:40 02.02.2012 10:30-10:40 1 3 76.000,00 TL Arsa Payı 10/920 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 38261B 77.000,00 1. Satış Tarihi 23.01.2012 1-Satış Saati 2Satış Tarihi 2, Satış Saati 10:45-10:55 02.02.2012 10:45-10:55 ArsaPayı 10/920 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3826 1 B A 1. Satış Tarihi I.Satış Saati 2 Satış Tarihi 2. Satış Saati 23.01.2012 11:00-11:10 02.02.2012 11:00-11:10 ZEMİN 2 75.000,00TL ArsaPayı 8/920 10 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3828 1 B A 1. Satış Tarihi I.Satış Saati 2,Sattş Tarihi 2 Satış Saati 2301.2012 11:15-11:25 02.02.2012 11:15-11:25 1 4 76.000,00TL ArsaPayı 10/920 11 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3826 1 B A 1. Satış Tarihi 1 .Satış Saati 2.Satış Tarihi 2. Satış Saati 23.01.2012 11:30-11:40 02.02.2012 11:30-11:40 3 8 75.500,00TL Arsa Payı 10/920 12 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3826 1 B A '"VSattJTarttı! I.Satış Saati 2Satı»Tarihi 2. Satış Saati Hğ^012 11:45-11:55 02.02.2012 11:45-11:55 Kayseri «.icra Müdürlüğü 2009/8699 Os 13 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3826 1 B B 1. Satış Tarihi I.Satış Saati 2.Satış Tarihi 2. Satış Saati 23.01.2012 12:00-12:10 02.02.2012 12:00-12:10 10 *»*eQ,00T 4 9 76.000.00U Arsa Payı 10/920 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKIŞEHIR 3826 1 C B 1. Satış Tarihi I.Satış Saati 2.Satış Tarihi 2. Satış Saati 23.01.2012 12: 15-12:25 02.02.2012 12: 15-12:25 ZEMİN 1 73.500,00TL Arsa Payı 8/920 Tİ KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3826 1 C B 1. Satış Tarihi I.Satış Saati 2Satış Tarihi 2. Satış Saati 23.01.2012 12:30-12:40 02.02.2012 12:30-12:40 ZEMİN 2 74.500.00 TL Arsa Payı 8/920 16 KAYSERİ MELİKGAZİ 3 ESKİŞEHİR 3826 1 C B 1. Satış Tarihi I.Satış Saati 2 Satış Tarihi 2. Satış Saati 23.01.2012 12:45-12:55 02.02.2012 12:45-12:55 2 5 76.750,00TL Arsa Payı 10/920 17 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3826 1 C B 1. Satış Tarihi I.Satış Saati 2Satış TariN 2. Satış Saati 23.01.2012 13:30-13:40 02.02.2012 13:30-13:40 2 6 75.000,00TL ArsaPayı 10/920 18 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3826 1 C B 1. Satış Tarihi I.Satış Saati 2Satış Tarihi 2. Satış Saati 23.01.2012 13:45-13:55 02.02.2012 13:45-13:55 4 10 75.750.00TL Arsa Payı 10/920 19 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3826 1 D A ZEMİN 1 1. Satış Tarihi I.Satış Saati 2.Satış TariN 2. Satış Saati ArsaPayı 23.01.2012 14:00-14:10 02.02.2012 14:00-14:10 8/920 73.000,00TL 20 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3826 10 A 2 5 I.Satış Tarihi I.Satış Saati 2.Satış Tarihi 2. Satış Saati ArsaPayı 23.01.2012 14:15-1425 02.02.2012 14:15-14:25 10/920 77.000,00TL 21 KAYSERİ MELİKGAZİ 3 ESKİŞEHİR 3826 1 D B ZEMİN 1 1. Satış Tarihi 1 Satış Saati 2.Satış Tarihi 2. Satış Saati ArsaPayı 23.01.2012 14:30-14:40 02.022012 14:30-14:40 8/920 22 KAYSERİ MELİKGAZİ 3 ESKİŞEHİR 3826 1 D B ZEMİN 2 1. Satış Tarihi 1 Satış Saati 2 .Satış Tarihi 2. Satış Saati ArsaPayı 23.01.2012 14:30-14:40 02.02.2012 14:30-14:40 8/920 23 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3826 1 D B 13 1. Satış Tarihi I.Satış Saati 2.Satış Tsrihi 2. Satış Saati ArsaPayı 23.01.2012 14:45-14:55 02.02.2012 14:45-14:55 10/920 73.000,00TL 71.000,00 TL 76.000,00 TL 24 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3826 1 D B 2 5 1. Satış Tarihi 1 .Satış Saati 2.Satış TariN 2. Satış Saati Arsa Payı 23.012012 15:00-15:10 02.02.2012 15:00-15:10 10/920 25 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3826 1 D B 4 9 1. Satış Tarihi I.Satış Saati 2. Satış Tarihi 2. Satış Saati ArsaPayı 23.01.2012 15:15-15:25 02.02.2012 15:15-15:25 10/920 77.500,00 TL 75.000.00 TL 26 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3826 1 E A 1. Satış TariN I.Satış Saati 2.Satış Tarihi 2. Satış Saati 23.01.2012 15:30-15:40 02.02.2012 15:30-15:40 Kaystrl 8-icra Müdürlüğü 2009/8599 Ds 27 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3826 1 £ A I.Satış Tarihi I.Satış Saati 2. Satış Tarihi 2. Satış Saati 23.01.2012 15:45-15:55 02.02.2012 15:45-15:55 ZEMİN 2, ArsaPayı. 8/fl*n.. -t 74ŞO0.0Q7L 1 3 76.000.00 TL Arsa Payı 10/920 28 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3826 1 E B I.Satış Tarihi LSatışSaatl 2 Satış Tarihi 2. Satış Saati 23.01.2012 16:00-16:10 0202.2012 16:00-16:10 1 3 75.500.00 TL ArsaPayı 10/920 29 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3826 1 E A I.Satış Tarihi I.Satış Saati 2.Satış Tarihi 2. Satış Saat! 23.01.2012 16: 15-16:25 02.02.2012 16: 15-16:25 4 10 70.500,00 TL Arsa Payı 10/920 30 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3844 1 A A I.Satış Tarihi I.Satış Saati 2Satış Tarihi 2. Satış Saati 24.01.2012 09:00-09:10 03.02.2012 09:00-09:10 2 6 74.750,00 TL Arsa Payı . 10/736 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3844 1 A S I.Satış Tarihi !. Satış Saati 2 Satış Tarihi 2. Satış Saati 24.012012 09:15-09:25 03.02.2012 09:15-09:25 ZEMİN 1 73.800.00 TL ArsaPayı 8/736 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3844 1 A B I.Satış Tarihi I.Satış Saati 2.Satış Tarihi 2. Satış Saati 24.01.2012 06:30-09:40 03.02.2012 09:30-09:40 ZEMİN 2 73.9O0.00U Arsa Payı 8/736 33 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3844 1 A B I.Satış Tarih! 1. Satış Saati 2. Satış Tarihi 2. Satış Saati 24.01.2012 09:45-09:55 03.02.2012 09:45-09:55 1 4 77.000.00U ArsaPayı 10/736 34 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3844 1 A B I.Satış Tarih! 1. Satış Saati 2.Satış Tarihi 2. Satış Saati 24.01.2012 10:00-10:10 03.02.2012 10:00-10:10 2 6 74.750,00TL Arsa Payı 10/736 35 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3844 1 A B 1 .Satış TariN 1. Satış Saat! 2.Satış Ta/iN 2. Satış Saat! 24.01 2012 10: 15-10:25 03.02.201^ 10: 15-10:25 3 8 7S.250.00U Arsa Payı 10/736 36 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3844 1 A B I.Satış Tarihi I.Satış Saati 2Satış Tarihi 2. Satış Saati 24.01.2012 10:30-10:40 03.02.2012 10:30-10:40 4 10 73.900,00 TL ArsaPayı 10/736 37 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.6SKİŞEHİR 3844 1 B A I.Satış TariN I.Satış Saat! S.Salış Tarihi 2. Satış Saati 24.01.2012 10:45-10:55 03.02.2012 10:45-10:55 ZEMİN 1 75.500,00 TL Arsa Payı 8/736 38 KAYSERİ MELİKGAZİ 3 ESKİŞEHİR 3844 1 B A 1-Satış Tarihi 1. Satış Saati Satış Tarih! 2. Satış Saati 24.01.2012 11:00-11:10 03.02.2012 11:00-11:10 ZEMİN 2 72.700,00 TL Arsa Payı 8/736 39 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3844 1 B A I.Satış Tarihi I.Satış Saati 2.Satış Tarltıi 2. Satış Saati 24.01.2012 11:15-11:25 03.02.2012 11:15-11:25 1 4 74.750,00 TL ArsaPayı 10/736 40 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3844 1 B A I.Satış Tarihi 1. Satış Saati 2Satış Tarihi 2. Satış Saati 24.01.2012 11:30-11:40 03.02.2012 11:30-11:40 3 "7 83.000.00TL ArsaPayı ^ 10/736' i i 41 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.6SKIŞEHİR 3844 1 B B I.Satış Tarihi 1. Satış Saati 2Satış Tarihi 2. Satış Saati 24.01.2012 11:45-11:55 03.02.2012 11:45-11:55 ZEMİN 1 ,76.000,9 ArsaPayı ? 8/736 , Kayseri S.İcra Müdürlüğü 2009/8599 Ds 4 73.700.00TL 42 KAYSERİ MELIKGAZI3.ESKIŞEHIR 3844 1 B B I.Satış Tarihi l.Saiış Saati 2Satış Tarihi 2. Satış Saati ArsaPayı 24.012012 12:00-12:10 03.02.2012 12:00-12:10 10/736 43 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3844 1 C I.Satış Tarihi I.Satış Saati 2.Satış Tarihi 2. Saüş Saati 24.01.2012 12: 15-12:25 03.02.2012 12: 15-12:25 1 4 75.600,00TL Arsa Payı 10/736 44 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3844 I.Satış Tarihi I.Satış Seal! 2.Satış Tarihi 9 78.200,00TL 24.01.2012 12: 30-12:40 03.02.2012 2. Satış Saati 12:30-12:40 Arsa P8yı 10/736 45 KAYSERİ MEÜKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3844 1 C B 2 5 1 Satış Tarihi I.Satış Saati 2Satış TariN 2. Satış Saati ArsaPayı 24.01.2012 12:45-12:55 03.02.2012 12:45-12:55 10/736 46 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3844 İ 5 Â ZEMİN 1 I.Satış Tarihi I.Satış Saati 2.Saiış Tarihi 2. Satış Saati ArsaPayı 24.01.2012 13:00-13:10 03.02.2012 13:00-13:10 8/736 81,500.00TL 76.000.00U 47 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3844 1 D A I.Satış Tarih! I.Satış Saati 2.Satış Tarihi 2. Satış Saati ArsaPayı 24.01.2012 13: 15-13:25 03.02.2012 13: 15-13:25 10/736 3 76.000,00 TL KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3844 1 DA 3 7 I.Satış Tarihi I.Satış Saati 2.Satış Tarihi 2. Satış Saati Arsa Peyi 24.01.2012 13:30-13:40 03.02.2012 13:30-13:40 10/736 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3844 1 D I.Satış Tarihi I.Satış Saati 2 Satış Tarihi 2. Satış Saati 24.012012 13:45-13:55 03.022012 13:45-13:55 2 6 Arsa Payı 10/736 76.500,00TL 76.000.00U hO KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3856 1 A A ZEMİN 1 1 Satış Tarihi 1. Satış Saati 2 Satış Tarihi 2 Satış Saati ArsaPayı 24.01.2012 14:00-14:10 03.02.2012 14:00-14:10 B/736 51 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3656 î Â Â İ~T I.Satış Tarihi t. Satış Saati 2.Satış Tarihi 2. Satış Saati ArsaPayı 24.01.2012 14:15-1425 03.02.2012 14:15-14:25 10/736 78,000,00TL 83.000.00U 52 KAYSERİ MEÜKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3856 1 A A I.Satış TariN I.Satış Saati 2 Satış Tarihi 2. Satış Saati 3 8 81.000.00 U 24.01.2012 14:30-14:40 03.02,2012 14:30-14:40 ArsaPayı 10/736 53 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3856 1 AB 2 5 I.Satış Tarih. I.Satış Saati 2.Satış Tarihi 2. Satış Saati ArsaPayı 24.012012 14:45:14:55 03.02.2012 14:45:14:55 10/736 54 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3856 1 B B 3 7 1 .Salış Tarihi 1. Satış Saati Î.Satış TariN 2. Satış Saati Arsa Payı 24.01.2012 15:00:15:10 03.02.2012 15:00:15:10 10/736 55 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3856 1 C I.Satış Tarihi 1. Satış Saati 2.Satış Tarihi 2. Satış Saali 24.01.2012 15:15:15:25 03.02.2012 15:15:15:25 ZEMİN 2' Arsa Payı 8/736 82.000,00 U 80.000.00TL 75.500,00 TL 56 KAYSERİ MEÜKGAZİ 3.ESKİŞEHİR ~3856 1 C A 1 .Satış Tarih! 1. Satış Saaü 2,Satış T8rihi 2. Satış Saati 24.01.2012 15: 30:15:40 03.02.2012 15: 30:15:40 Kayseri 8.icra Müdürlüğü 2009(8599 Ds * 6 ArsaPayı 10/736 82.750, OSU 71 KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 3882 1 AB I.Satış TariN 1. Satış Saati 2.SatışTanhi 2. Satış SaatJ 26.01.2012 12:30-12:40 06.02.2012 12:30-12:40 Kayseri S.icr» Mfldüriaöü 2009/8599 Ds , J -4-,.83.450,' :İArsa Payı' ^0/738..; . 57KAYSERİ MELİKGAZİ 1 .Satış Tarihi 24.01.2012 3ESKİŞEHİR 1 Satış Saati 15:45:15:55 3856 2.Satış TariN 03.02.2012 1 C 2. Satış Saati 15: 45:15:55 81 4 Arsa Payı 10/736 83.100,00TL58KAYSERİ MELİKGA2İ 1 .Satış Tarihi 26.01.2012 3.ESKIŞEHİR 1. Satış Saati 09:00-09:10 3856 2 .Satış TariN 06.02.2012 1 0 2. Satış Saati 09:00-09:10 AZEMİN 1 ArsaPayı 8/736 83.750,00TL59KAYSERİ MELİKGAZİ LSatış Tarihi 26.01,2012 3.ESKİ ŞEHİR I.Satış Saati 09:15-09:25 3856 2.Satış TariN 06.02.2012 1 0 2. Satış Saali 09:15-09:25 AZEMİN 2 ArsaPayı 8/736 77.000,00TL60KAYSERİ MELİKGAZİ 3.ESKİŞEHİR 1 .Satış Tarihi 1. Satış Saali 26.01.2012 09:30-09:40 3856 2.Satış TariN 06.02.2012 1 D 2. Satış Saat) 09:30-09:40 A3 7 Arsa Payı 10/736 83.250,00TL61KAYSERİ MELİKGAZİ I.Satış Tarihi 26.01.2012 3.ESKİŞEHİR I.Satış Saati 09:45-09:55 3856 2.Satış Tarihi 06.02.2012 1 0 2. Satış Saati 09:45-09:55 A3 8 ArsaPayı 10/736 79.150,00 TL62KAYSERİ MELİKGAZİ I.Satış Tarihi 26.01.2012 3.ESKİ ŞEHİR 1. Satış Saati 10:00-10:10 3856 Satış Tarihi 06.02.2012 1 D 2. Satış Saati 10:00-10:10 A4 9 Arsa Payı 10/736 81.000.00U63KAYSERİ MELİKGAZİ I.Satış Tarihi 26.01.2012 3.ESKİŞEHİR 1. Satış Saati 10:15-10:25 3856 2.Satış Tarihi 06.02.2012 1 0 2. Satış Saat! 10:15-10:25 BZEMİN 2 ArsaPayt 8/736 80.750,00TL64KAYSERİ MELİKGAZİ LSatış TariN 26.01.2012 3.ESKİŞEHİR 1. Salış Saati 10:30-10:40 3856 2 Salış Tarih! 06.02.2012 1 D 2. Satış Saati 10:30-10:40 B4 9 ArsaPayı 10/736 82200.00U65KAYSERİ MELİKGAZİ 1 .Satış TariN 26.01.2012 3.ESKİŞEHİR I.Satış Saat! 10:45-10:55 3858 2 Satış Tarihi 06.02.2012 1 D 2. Satış Saati 10:45-10:55 82 4 Arsa Payı 10/736 80.500.00TL66KAYSERİ MELİKGAZİ 1 Satış Tarihi 26.01.2012 3.ESKİŞEHİR 1. Salış Saati 11:00-11:10 3856 2 Satış Tarihi 06.02.2012 1 A 2. Satış Saat! 11:00-11:10 B2 6 Arsa Payı 10/736 80.000.00TL67KAYSERİ MELİKGAZİ 1 .Satış Tarihi 26 01 2012 3.ESKİŞEHİR 1. Satış Saat! 11:15-11:25 3856 2.Satış Tarihi 06.02.2012 1 B 2. Satış Saati 11:15-1125 A3 7 ArsaPayı 10/736 87.400,00TL68KAYSERİ MELİKGAZİ I.Satış TariN 26.01.2012 3.ESKİŞEHİR I.Satış Saati 11:30-11:40 3882 2.Satış TariN 06.02.2012 1 A 2. Satış Saat! 11:30-11:40 AZEMİN 1 Arsa Payı 8/736 82.200.00U69KAYSERİ MELİKGAZİ LSatışTarihl 26.01.2012 3.ESKIŞEHIR I.Satış Saati 11:45-11:55 3882 Salış Tarih! 06.02.2012 1 A 2. Satış Saati 11:45-11:55 A3 8 ArsaPayı 10/736 86.350.00TL70KAYSERİ MELİKGAZİ 1 .Satış Tarihi 26.01.2012 3.ESK.İŞEHİR 1. Satış Saali 12:00-12:10 3882 2.Satış Tarihi 06.02.2012 1 A 2. Satış Saati 12:00-12:10 A4 9 Arsa Payı 10/736 84.150.00TL 72KAYSERİ MELİKGAZİ 1-SatışTarihi 26.01.2012 3ESKİŞEHİR 1. Satış Saati 12:45-12:55 3882 2.Satış TariN 0602.2012 1 A 2. Satış Saati 12:45-12:55 84 9 Arsa Payı 10/736 87.000,00TL73KAYSERİ MELİKGAZİ LSatışTarihi 26.01.2012 3.ESKİŞEHİR 1. Satış Saati 13:00-13:10 3882 2 Satış Tarihi 06.02.2012 1 8 2 Satış Saali 13:00-13:10 81 3 Arsa Payı 10/736 84,550,00 TL74KAYSERİ MELİKGAZİ 1 .Satış Tarihi 26.01.2012 3.ESKİŞEHİR 1. Satış Saat! 13:15-13:25 3882 2 Satış TariN 06.02.2012 1 B 2. Satış Saati 13:15-13.25 83 7 Arsa Payı 10/736 86.000,00 TL75KAYSERİ MELİKGAZİ LSatışTarihi 26.01.2012 3.ESKİŞEHİR 1. Satış Saati 13:30-13:40 3882 2.Satış TariN 06.02.2012 1 B 2. Satış Saali 13:30-13:40 13 8 Arsa Payı 10/736 80.500,00 TL76KAYSERİ MELİKGAZİ LSatışTarihl 28.01.2012 3.ESKİŞEHİR 1. Satış Saat! 13:45-13:55 3882 2.Sstış TariN 06.02.2012 1 C 2 Satış Saati 13:45-13:55 A4 9 Arsa Payı 10/736 77.000.00TL77KAYSERİ MELİKGAZİ LSatışTarihi 26.01 2012 3.ESKİŞEHİR 1. Satış Saati 14:00-14:10 3882 2, Satış Tarihi 06.02.2012 1 C 2. Satış Saati 14:00-14:10 B1 3 Arsa P3yı 10/736 78.100.00 U78KAYSERİ MEÜKGAZİ LSatışTarihi 26.01.2012 3 ESKİŞEHİR LSatış Saat! 14:15-14:25 3882 2.Satış Tarihi 06.02.2012 1 C 2. Satış Saati 14:15-14:25 B1 4 Arsa Payı 10/736 75.500,00TL79KAYSERİ MEÜKGAZİ 1. Satış TariN 26.01.2012 3.ESKİŞEHİR 1. Satış Saati 14:30-14:40 3882 2.Satış Tarihi 06.02.2012 1 c 2. Satış Saati 14:30-14:40 B2 6 Arsa Payı 10/736 76.100,00TL80KAYSERİ MELİKGAZİ LSatışTarihl 26.01.2012 3.ESKİŞEHİR LSatış Saati 14:45-14:55 3882 2.Satış Tarihi 06.02.2012 1 C 2. Satış Saat) 14:45-14:55 B4 9 ArsaPayı 10/736 76.250.00U KATDAİREZEM1133825264913142649