Kırklareli Demirköy İcradan İhale ile Satılık Arsa

Şehir:Kırklareli
İlçe:Demirköy
Kurum:T.C. DEMİRKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLU
Dosya No:2014/7
Cinsi:Arsa
Açıklama:Kırklareli Demirköy İcradan İhale ile Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:197.634,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):98.817,00 TLSatış Tarih: 21.02.2017 Saat : 11:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):98.817,00 TLSatış Tarih: 21.03.2017 Saat : 11:30

İlan Metni :

T.C. DEMİRKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2014/7 Satış Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : İNO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kırklareli II, Demirköy İlçe, Yeni Mahalle, Bulanıkdere mevkii 316 Ada No, 21 Parsel No, yeni mahalle Mahalle/Mevkii, Taşınmaz kuru tarım arazisi niteliğindedir. Toprak yapısı itibarıyla tinlı-kum bünyede toprak özelliklerini yansıtmakta olup, toprak derinliği orta düzeydedir. Tarımsal üretimi engelleyici durum gözlenmemiş olup, bölgede yetişebilen her türlü ürünün yetişti ri lebi I mesi için uygundur. Uygun tarım teknikleri uygulandığında nadasa yer verilmeden, münavebeli olarak her yıl yöre orta la ması verim düzeyinde urun alınmanın mümkün olabileceği tespit edilmiştir. Adresi : Yeni Mahalle Demirköy Yüzölçümü : 14.279,92 m2 Arsa Payı : TAM İmar Durumu : Dosyasında mevcuttur. Kıymeti :197.634,09 TL KDV Oranı :%18 Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcuttur. 1. Satış Günü : 21/02/2017 günü 11:30 -11:35 arası 2. Satış Günü : 21/03/2017 günü 11:30 -11:35 arası Satış Yeri : DEMİRKÖY ADLİYESİ DURUŞMA SALONU ÖNÜ Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gun sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüchanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı île teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gormuş ve munderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/7 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 21/11/2016 Basın: 497072 www.bik.gov.tr Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de