Kırklareli Merkez İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:Kırklareli
İlçe:Merkez
Kurum:KIRKLARELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Dosya No:2011/10
Cinsi:Mesken
Açıklama:Kırklareli Merkez İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:37.231,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):18.615,50 TLSatış Tarih: 27.02.2012 Saat : 14:40
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):18.615,50 TLSatış Tarih: 08.03.2012 Saat : 14:40

İlan Metni :

KIRKLARELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ İZALEYİ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2011/10 Satış ÖRNEK NO: 26 SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN CİNSİ, KIYMETİ, EVSAFI: 1 - Kırklareli Merkez Karartıdır Mahallesi Beypınar Arpalığı mevkinde kain 608 ada 46 parselde kayıtlı 3.545,00 m2 miktarında Kırklareli Belediyesi imar planı ve yerleşim alanında ayrık nizam 4 katlı inşaat adası içerisinde bulunan (Ön bahçe: 5.00 m - Yan bahçe: 3.00 m TAKS: 3.30KAKS 1.20) arsa vasfında taşınmazdır. Taşınmazın imar durumuna göre (A) harfi ile gösterilen yerin yola, (B) ile gösterilen yerin park alanına, (C) ile gösterilen yerin ise spor alanına terk edilmesi gerekmektedir. Taşınmazın üzerinde 2 katlı ev binası ile kömürlük binası mevcuttur. TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİ İKİ KATLI EV BİNASI: 2 Katlı yığma kargir cinsinde bir binadır. Zemin katı bitik, normal birinci katı ise halen inşaat halindedir. Zemin kat 5 oda, hol, mutfak, banyo ve tuvalet bölümlerinden ibarettir. Ön ve yan cephede açık balkon mevcuttur. Hol ve odaların zeminleri marley ile döşelidir. Tavan ve duvarları badanalıdır. Mutfak, banyo ve tuvaletin zeminleri ve duvarları seramik ile döşelidir. Giriş kapısı demir, iç kapılar ahşap, dış pencereler plastik doğramadır. Bina dış cephesi sıvalı olup boyasızdır. Çatısı yoktur. Isınma şekli kaloriferlidir. Elektrik ve suyu mevcuttur. Normal birinci katın ise kaba inşaat bitmiş vaziyettedir, iç zemini beton olup döşeme kaplaması yoktur. Davan duvarları sıvalı olup boyasızdır. İç kapılar takılı değildir. Dış pencereler plastik doğrama olup, camları ile beraber takılıdır. Banyo ve tuvaletin zeminleri seramik döşelidir. Duvarları ise sıvasızdır. 1993 yılında yapılan zemin katın bürüt alanı 140.00 m2 dir. Normal katın da bürüt alanı 140.00 m2 dir. KÖMÜRLÜK BİNASI: Tek katlı basit bir yapıdır. Duvarları briket ile örülüdür. Çatısı ahşap olup üzeri kiremit ile örtülüdür. Dış cephesi sıvasızdır giriş kapısı demir doğramadır. 1993 yılında yapılan kömürlük binasının brüt alanı 24,00 m2 dir. Taşınmazın üzerinde bulunan yapılarla birlikte tamamının muhammen bedeli 391.691,00 TL'dir. 1. ve 2. gün satış saatleri 14.00 -14.05' a kadardır. 2- Kırklareli Merkez Karahıdır Mahallesi Asılbeyli Yolualtı Çayır Bağları mevkinde kain 642 ada 77 parselde kayıtlı 77.707,00 m2 miktarında Kırklareli Belediyesi hudutları içerisinde imar planı dışında sulu tarım yapılan tarla vasfında taşınmazdır. Taşınmazın üzerinde 14 yaşında 130 adet ve 5 yaşında 30 adet kiraz ağacı, 6 yaşında 15 adet şeftali ağacı, 6 yaşında 20 adet ayva ağacı, 10 yaşında 1 adet ceviz ağacı mevcuttur. Taşınmazın üzerinde bulunan ağaçlarla birlikte tamamının muhammen bedeli 379.339.46 TL'dir. 1. ve 2. gün satış saatleri 14.10 -14.15'a kadardır. 3- Kırklareli Merkez Karahıdır Mahallesi Asılbeyli Yolualtı Çayır Bağları mevkinde kain 644 ada 268 parselde kayıtlı 31.556,00 m2 miktarında Kırklareli Belediyesi hudutları içerisinde imar planı ve yerleşim alanı dışında sulu tarım yapılan tarla vasfında taşınmaz olup taşınmazın tamamının muhammen bedeli 150.837,68 TL'dir. 1. ve 2. gün satış saatleri 14 20 -14.25'a kadardır. 4- Kırklareli Merkez Karahıdır Mahallesi Asılbeyli Yolualtı Çayır Bağları mevkinde kain 644 ada 266 parselde kayıtlı 7.789,00 m2 miktarında Kırklareli belediyesi hudutları içerisinde imar planı ve yerleşim alanı dışında sulu tarım yapılan tarla vasfında taşınmaz olup taşınmazın tamamının ! muhammen bedeli 37.231,42TL'dir. 1. ve 2. gün satış saatleri 14.40 -14.45'a kadardır. SATIŞ ŞARTLARI: . Satış 27.02.2012 günü saat: Yukarda belirtilen saatleri arasında KIRKLARELİ ADLİYESİ HUKUK MAHKEMELERİ DURUŞMA SALONUNDA açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu , artırmada taktir edilen kıymetin % 60'ını bulmaz veya alıcı ve talepli çıkmaz ise en çok attıranın ; taahhüdü baki kalmak şartı ile 0803.2012 günü aynı yerde ve saatte ikinci artırma yapılacaktır. | Bu arttırmada dahi taktir edilen kıymetin % 40'ını ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok attırana ihalesi yapılacaktır Arttırmaya iştirak edenlerin tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde satış bedeli ile KDV yi ödemek üzere 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihale damga pulu, binde 16,5 tapu alım harcı ve %18 KDV si ve teslim masrafları alıcıya aittir Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmez ise icra iflas Kanununun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve yasal faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. Bu fark var ise öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur. , Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını aynen kabul etmiş sayılacakları ? başka bilgi almak isteyenlerin Memurluğumuzun 2011/10 satış sayılı dosyasına g. 2223 : müracaatları ılanen tebliğ olunur. (www.bik.gov.tr) ir