Kırklareli Merkez İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Kırklareli
İlçe:Merkez
Kurum:KIRKLARELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ İZALEYİ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No:2010/27
Cinsi:Gayrimenkul İhaleleri
Açıklama:Kırklareli Merkez İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:18.088,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):9.044,00 TLSatış Tarih: 10.01.2011 Saat : 15:10
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):9.044,00 TLSatış Tarih: 20.01.2011 Saat : 15:10

İlan Metni :

¦KIRKLARELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ İZALEYİ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2010/27 Satış SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN CİNSİ, KIYMETİ, EVSAFI 1. Kırklareli Merkez Karahıdır Mahallesi Köyiçi Ayazma mevkinde kain 638 ada 60 parselde kayrdı 719,00 m2 miktannda Kırklareli Beledivesi şehir imar planı içinde konut alanında kalan arsa vasfında taşınmazdır, imar durumuna göre taşınmaz aynk nizam 4 katlı inşaat adası içindedir.(ön bahçe: 5.00 m-Yan bahçe 3.00 m - TAKS: 030- KAKS: 1.20) İmar durumunda (A) ile gösterilen yerin yola terk edilmesi, (B) ile gösterilen verin ise vokian ihdas edilmesi gerekmektedir. Taşınmazın üzerinde eski ev binası, veni ev binası, samanlık ve garaj binalan mevcuttur. BCSİ EV BİNASI: Tek kadı bir yapıdır. Duvarları kerpiçten ve sıvalıdır. Pencereleri PVC doğramadır. Çatısı kiremit ile kaplıdır yaklaşık 65 yıllık olan evin alanı 85.00 m2 dir. YENİ EV BİNASI: Tek katlı bir yapıdır. 3 oda. salon, banyo ve tuvalet bölümlerinden ibarettir. Çatısı mevcut olup üzeri kiremit ile örtülüdür. Dış cephesi badanalıdır. Pencere dogramalan alüminyumdur. Isınma şekli sobalıdır. Elektrik ve suvu mevcuttur yaklaşık 35 yıllık olan evin alam 68.00 m2 dir. SAMANLIK BİNASI: Tek kadı basit bir yapıdır. Duvarlan briket ile örülüdür. Çat» kiremit ile örtülüdür. Yaklaşık 23 nllık olan samanlık binasının alanı 31.00 m2 dir. GARAJ BİNASI: Tek katlı bir yapıdır duvarlan briket ile örülüdür. Çatısı mevcut olup üzeri kiremit ile örtülüdür. Yaklaşık 23 yıllık olan garaj binasının alanı 37,00 m2 dir. Taşınmazın üzerindeki yapılarla birlikte tamamının muhammen bedeli 65275.00 TL dir. 1. ve 2. gün satış saatleri 10.00-10.05'a kadardır. 2. Kırklareli Merkez Karakaş Mahallesi Alanlık mevkinde kain 707 ada 12 parselde kayıtlı 3.594,00 m2 miktannda Kırklareli Beledivesi şehir imar planı içinde konut alanında kalan arsa vasfında taşınmazdır. İmar durumuna göre taşınmaz aynk nizam 4 katlı inşaat adası içindedir. Taşınmazın tamamının muhammen bedeli 143.760.00 m2 dir. 1. ve 2. satış saatleri 10.10.-10J 5te kadardır. 3. Kırklareli Merkez Karakaş Mahallesi Alanlık mevkinde kain 707 ada 24 parselde kayıtlı 2.384,00 m2 miktannda Kırklareli Belediyesi şehir imar planı içinde konut alanında kalan arsa vasfında taşınmazdır. İmar durumuna göre taşınmaz aynk nizam 4 katlı inşaat adası içindedir. Taşınmazın tamamının muhammen bedeli 83.440,00 TL'dir. 1. ve 2. satış saatleri 1020.-1025"e kadardır. 4. Kırklareli Merkez Karakaş Mahallesi Alanlık mevkinde bin 710 ada 66 parselde kayıtlı 2.832,00 m2 miktarında Kırklareli Beledivesi şehir imar planı içinde yüksek öğretim alanında kalan arsa vasfında taşınmazdır. Taşınmazın lamamınm muhammen bedeli 127.440,00 TL'dir. I. ve 2. satış saatleri 10.3O.-10.35te kadardır. 5. Kırklareli Merkez Koyunbaba Köyü Domuzdere mevkinde bin 1812 parselde kayıttı 8.200,00 m2 miktarında Koyunbaba Köyü hudutları içerisinde köy yerleşim alanı dışında kuru tarım yapılan tada vasfında taşınmaz olup taşınmazın tamamının muhammen bedeli 21.894.00 TL dir. 1. ve 2. satış saatleri 10.40.-10.45te kadardır. 6. Kırklareli Merkez Karakaş Mahallesi Koyunbaba Yolu Altı mevkinde bin 713 ada 33 parselde kayıtlı 52)52,00 m2 miktarında Kırklareli Belediyesi hudutlan içerisinde imar planı ve yerleşim alanı dışında kuru tarım yapılan taria vasfında taşınmaz olup taşınmazın tamamının muhammen bedeli 16.878.08 TL'dir 1. ve 2. satış saatleri 1050.-10.55'e kadardır. 7. Kırklareli Merkez Karakaş Mahallesi Koyunbaba Yolu Altı mevkinde bin 712 ada 28 parselde kayıtlı 4.640.00 m2 miktannda Kırklareli Belediyesi hudutlan içerisinde imar planı ve yerleşim alanı dışında kuru tanm yapılan tada vasfında taşınmaz olup taşınmazın tamamının muhammen bedeli 14.105,60 TL'dir 1. ve 2. satış saatieri 11.00.-1105'e kadardır. 8. Kırklareli Merkez Karakaş Mahallesi Koyunbaba Yolu mevkinde bin 712 ada 21 parselde kayıtlı 3.632,00 m2 miktarında Kırklareli Belediyesi hudutlan içerisinde imar planı ve yerleşim alanı dışında kuru tanm yapılan tarla vasfında taşınmaz olup taşınmazın tamamının muhammen bedeli 11.042.28 TL'dir 1. ve 2. satış saatleri 11.10.-!l.l5te kadardır. 9. Kırklareli Merkez Karakaş Mahallesi Akbuzalık mevkinde bin 712 ada 16 parselde byıdı 3.648,00 m2 miktannda Kırklareli Beledivesi hudutlan içerisinde imar planı ve verleşim alanı dışında kuru tanm yapılan tarla vasfında taşınmaz olup taşınmazın tamamının muhammen bedeli 11.089.92 TL'dir 1. ve 2. satış saatleri 1120.-1125te kadardır. 10. Kırklareli Merkez Karahıdır Mahallesi Şoruldan Alçağı mevkinde bin 645 ada 25 parselde kayıtlı 5.397,00 m2 miktannda Kırklareli Beledivesi hudutları içerisinde imar planı ve yerleşim alanı dışında sulu tanm yapılan tada vasfında taşınmaz olup taşınmazın tamamının muhammen bedeli 26.877,06 TL'dir 1. ve 2. satış saatleri 11.30.-11.35te kadardır. 11. Kırklareli Merkez Karahıdır Mahallesi Deli Ahmet mevkinde bin 652 ada 106 parselde kayıtlı 12.837.00 m2 miktannda Kırklareli Belediyesi hudutlan içerisinde imar planı ve yerleşim alanı dışında kuru tanm yapılan taria vasfında taşınmaz olup taşınmazın tamamının muhammen bedeli 39.024,48 TL'dir 1. ve 2. satış saatleri 11.40.-11.45'e kadardır. 12. Kırklareli Merkez Karahıdır Mahallesi Korualtı mevkinde bin 665 ada 18 parselde kayıtlı 2.900,00 m2 miktarında Kırklareli Belediyesi hudutlan içerisinde imar planı ve yerleşim alanı dışında kuru tanm yapılan tarla vasfında taşınmaz olup taşınmazın tamamının muhammen bedeli 8.816,00 TL'dir 1. ve 2. satış saatleri 11.50.-11.55te kadardır. 13. Kırklareli Merkez Karahıdır Mahallesi Deli Ahmet mevkinde bin 652 ada 36 parselde kayıtlı 9.103,00 m2 miktannda Kırklareli Belediyesi hudutlan içerisinde imar planı ve yerleşim alanı dışında kuru tanm yapılan taria vasfında taşınmaz olup taşınmazın tamamının muhammen bedeli 27.673,12 TL'dir.l. ve 2. satış saatleri 12.00.-12.05te bdardır. 14. Kırklareli Merkez Karahıdır Mahallesi Deli Ahmet mevkinde bin 652 ada 29 parselde kayıtlı 5.102,00 m2 miktannda Kırklareli Beledivesi hudutları içerisinde imar planı ve yerleşim alanı dışında kuru tanm yapılan tarla vasfında taşınmaz olup taşınmazın tamamının muhammen bedeli 15.510.08 TL'dir 1. ve 2. şarj; saadeti 12.10.-I2.15te kadardır. 15. Kırklareli Merkez Karahıdır Mahallesi Sırt Göl mevkinde bin 649 ada 80 parselde kayıtlı 4.972.00 m2 miktannda Kırklareli Belediyesi hudutlan içerisinde imar planı ve yerleşim alanı dışında kuru tanm yapılan tarla vasfında taşınmaz olup taşınmazın tamamının muhammen bedeli 15.114,88 TL'dir 1. ve 2. satış saatleri 1220.-12.25'e kadardır. 16. Kırklareli Merkez Karahıdır Mahallesi Şoruldan Alçağı mevkinde bin 645 ada 20 parselde kayıtlı 4.318.00 m2 miktannda Kırklareli Belediyesi hudutlan içerisinde imar planı ve yerleşim alanı dışında kuru tanm yapılan tarla vasfında taşınmaz olup taşınmazın tamamının muhammen bedeli 13.126,72 TL'dir 1. ve 2. satış saatleri 14.00.-14.05'e kadardır. 17. Kırklareli Merkez Karahıdır Mahallesi Domuz Alanı mevkinde bin 644 ada 128 parselde kayıtlı 3.120.00 m2 miktannda Kırklareli Beledivesi hudutlan içerisinde imar planı ve yerleşim alanı dışında kuru tanm yapılan tarla vasfında taşınmaz olup taşınmazın tamamının muhammen bedeli 9.484.80 TL'dir 1. ve 2. satış saatieri 14.10.-14.15te kadardır. 18. Kırklareli Merkez Karahıdır Mahallesi Kavak Bağlan mevkinde bin 679 ada 3 parselde kayıtlı 1.650,00 m2 miktannda Kırklareli Belediyesi hudutlan içerisinde imar planı ve yerleşim alanı dışında kuru tanm yapılan tarla vasfında taşınmaz olup taşınmazın tamamının muhammen bedeli 5.106.00 TL'dir 1. ve 2. satış saatleri 1420.-1425te bdardır. 19. Kırklareli Merkez Karahıdır Mahallesi Çayır Bağlan mevkinde bin 639 ada 6 parselde kayrdı 1.815.00 m2 miktannda Kırklareli Belediyesi hududan içerisinde imar planı ve yerleşim alanı dışında kuru tanm yapılan tada vasfında taşınmaz olup taşınmazın tamamının muhammen bedeli 5317,60 TL'dir 1. ve 2. satış saatleri 14.30.-14.35'e kadardır. 20. Kırklareli Merkez Karahıdır Mahallesi Çayır Bağlan mevkinde bin 639 ada 95 parselde kayıtlı 3.467,00 m2 miktannda Kırklareli Belediyesi huduttan içerisinde imar planı ve yerleşim alanı dışında kuru tanm yapılan tarla vasfında taşınmaz olup taşınmazın tamamının muhammen bedeli 10.539,68 TL'dir 1. ve 2. satış saatieri 14.40.-14.45'e kadardır. 21 .Kırklareli Merkez Karahıdır Mahallesi Çıfıt Gölü mevkinde bin 669 ada 3 parselde kayrdı 9.000,00 m2 miktannda Kırklareli Belediyesi hudutları içerisinde imar planı ve yerleşim alanı dışında kuru tanm yapılan taria vasfında taşınmaz olup taşınmazın tamamının muhammen bedeli 27.360,00 TL'dir I. ve 2. satış saatleri 14.50.-14.55'e bdardır. 22. Kırklareli Merkez Karahıdır Mahallesi Uzun Meşe mevkinde bin 605 ada 95 parselde kayıtlı 1.398.00 m2 miktarında Kırklareli Belediyesi hudutlan içerisinde imar planı ve yerleşim alanı dışında kuru tanm yapılan taria vasfında taşınmaz olup taşınmazın tamamının muhammen bedeli 4.249,92 TL'dir 1. ve 2. satış saatleri 15.00.-15.05'e kadardır. 23. Kırklareli Merkez Karahıdır Mahallesi Çabl Bayırı mevkinde bin 683 ada 7 parselde kayıtlı 5.950,00 m2 miktannda Kırklareli Belediyesi hudutlan içerisinde imar planı ve yerleşim alanı dışında kuru tanm yapılan taria vasfında taşınmaz olup taşınmazın tamamının muhammen bedeli 18.088,00 TL'dir I. ve 2. satış saatieri 15.10.-15.15'e kadardır. SATİŞ ŞARTLARI: Satış 10.012011 günü saat: Yukarda belirtilen saatleri arasında KIRKLARELİ ADLİYESİ HUKUK MAHKEMELfRİ DURUŞMA SALONUNDA açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada taktir edilen kıvrnetin % Ctfını hutmaz veya alın ve talepli çıkmaz ise on çok arttıranın taahhüdü baki blmak sam ile 20.01 2011 günü avnı yerde ve saatte ikinci artırma yapılacaktır. Bu arttırmada dahi taktir edilen kıymetin %40"ını ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok attırana ihalesi yapılacaktır. Arttirmaya iştirak edenlerin tahmin edilen kıymetin %20"si nispetinde pey akçesi veva bu miktar kadar milli bir banbnın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde satış bedeli ile KDV yi ödemek üzere 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale damga pulu, binde 16,5 tapu alım hara ve %18 KDVsi ve teslim masraflan alıcıya aittir Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmez ise İcra İflas Kanununun 133'ünrü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve yasal faizden alto ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet blmadan kendilerinden tahsil edilecektir. Bu fark var ise öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını aynen kabul etmiş sayılacaktan başb bilgi almak isteyenlerin Memuriuğumuzun 2010/27 satış sayılı dosyasına müracaattan ilanen tebliğ olunur. (Basın: 79459)