Kocaeli Gebze İcradan İhale ile Satılık Arsa

Şehir:Kocaeli
İlçe:Gebze
Kurum:3.ICRA MÜDÜR
Dosya No:2011/478 ESAS
Cinsi:Arsa
Açıklama:Kocaeli Gebze İcradan İhale ile Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:86.277,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):43.138,50 TLSatış Tarih: 06.04.2012 Saat : 10:50
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):43.138,50 TLSatış Tarih: 16.04.2012 Saat : 10:50

İlan Metni :

T.C. GEBZE 3.ICRA MÜDÜRLÜĞÜ 2011/478 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği,kıymeti, adedi, önemli özellikleri: TAPU KAYDI: Satışa esas taşınmaz Kocaeli ili Darıca ilçesi,928 ada 3 parsel, sayılı taşınmazda 200,00 m2.miktarında 73/200 arsa paylı,2 nci kat 3 nolu mesken. ÖZELLİKLERİ: Satışa esas taşınmaz Darıca ilçesi,Darıca Mahallesi,928 ada,3 parselde kayıtlı olan taşınmaz Farabi Devlet Hastahanesi karşısında Sevda Sokakta yer almaktadır. Parsel üzerinde borçluya ait 6,00 m2.bodrumu olan 3 katlı betornarme bina bulunmaktadır. Binanın taban alanı 90,00, üst katlan 120,00 m2,dir. Bina çatısız.dış cephe sıvasının yapıldığı,soba ile ısıtmalı olduğu, pencere ve doğramaların PVC olduğu, görülmüştür. Binanın taban alanı 90,00 m2, üst katları 120,00 m2.dir. İMAR DURUMU: Taşınmaz 1/1000 Ölççekli imar Planında Konut alanında kaldığı ayrık nizam TAKS:0,40-KAKS:1.20, 3 katlı olduğu belirtilmektedir. MUHAMMEN KIYMETİ: Taşınmazın değeri 86.277,00TL olup .KDV alıcıya aittir. Satış şartları: 1- Satış satış 06/04/2012 günü saat 10.50-ll,00a kadar Gebze 3 icra müdürlüğnde; açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 16/04/2012 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadarki,artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 mı bulması.ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevrilme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle bir alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye satış bedelinden, damga vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- İİK.nun 127 maddesi gereğince satış ilanının tebliği:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen tebligatların imkansızlığı halinde iş bu satış ilanının kaim olmak üzere tebliğ olunur. 7 - Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecaatını kabul başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/478 Esas dosya numarası başvurmaları ilân olunur. (İİK m.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. B: 12870