Konya Çeltik İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Konya
İlçe:Çeltik
Kurum:İCRA DAİRESİ
Dosya No:2009/3
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Konya Çeltik İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:6.304,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):3.152,00 TLSatış Tarih: 25.09.2012 Saat : 11:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):3.152,00 TLSatış Tarih: 05.10.2012 Saat : 11:30

İlan Metni :

T.C. YUNAK İCRA DAİRESİNDEN Dosya No: 2009/3 İzaleyi - Şüyuu TAŞINMAZ MALIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, kıymeti, adedi, evsafı, değeri; Örnek No : 27 GAYRIMENKULERIN TAPU KAYDI, YERİ VE ÖZELLİKLERİ: - Konya ili Çeltik ilçesi YukanAliçomak Köyü, Düz Mevkii 101 ada, 22 parsel 1 Cilt 22 sayfada kayıtlı tapuda 15.900,m2 tarla olup, Köy yerleşim yeri içerisinde ve taşınmaz üzerinde yıkılmış ve kullanılamayacak durumda ev mevcuttur. Taşınmazın yaklaşık 13 dekarlık kısmında ise daha önceleri tanmsal faaliyette bulunulmuş ancak uzun yıllardır ekilmemiştir. Köy yerleşim yeri içerisinde olmasından dolayı arsa niteliği de taşımaktadır. - Konya ili Çeltik ilçesi YukanAliçomak Köyü, Karaböcek Mevkii 125 ada, 18 parsel 3 Cilt 277 sayfada kayıtlı: tapuda 36,921 m2 tarla olup, Kurak yapıda olup, uzun yıllardır tanmsal faaliyette bulunulmamıştır. - Konya ili Çeltik ilçesi YukanAliçomak Köyü, Kepir Mevkii 129 ada, 19 parsel 4 Cilt 379 sayfada kayıtlı tapuda 43,843 m2 tarla olup, Kurak yapıda olup, uzun yıllardır tarımsal faaliyette bulunulmamıştır. - Konya İli Çeltik ilçesi YukanAliçomak Köyü, Düz Mevkii 134 ada, 14 parsel 5 Cilt 425 sayfada kayıtlı tapuda 31,523 m2 tarla olup, Kurak yapıda olup, uzun yıllardır tarımsal faaliyette bulunulmamıştır. SATIŞ ŞARTLARI - Konya ili Çeltik ilçesi YukanAliçomak Köyü, Düz Mevkii 101 ada, 22 parsel 1 Cilt 22 sayfada kayıtlı tapuda 15.900,m2 tarla olup, 4.710,00-TL Muhammen Bedelle Saat 11:30-11:40 arasında - Konya ili Çeltik ilçesi YukanAliçomak Köyü, Karaböcek Mevkii 125 ada, 18 parsel 3 Cilt 277 sayfada kayıtlı tapuda 36,921 m2 tarla olup, 7.384,20- TL Muhammen Bedelle Saat 11:45-11:55 arasında - Konya ili Çeltik ilçesi YukanAliçomak Köyü, Kepir Mevkii 129 ada, 19 parsel 4 Cilt 379 sayfada kayıtlı tapuda 43,843 m2 tarla olup, 8.768,60- TL Muhammen Bedelle Saat 12:00-12:10 arasında - Konya İli Çeltik ilçesi YukanAliçomak Köyü, Düz Mevkii 134 ada, 14 parsel 5 Cilt 425 sayfada kayıtlı tapuda 31,523 m2 tarla olup, 6.304,60- TL Muhammen Bedelle Saat 12:15-12:25 arasında Yunak İcra Dairesi'nde 25/09/2012 günü birinci satışı açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı İle ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 05/10/2012 günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Bundan fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 - Artırmaya İştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale damga vergisi, KDV ,tapu alım harcı ve tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler tellaliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul Üzerindeki haklannı özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4 - İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık Olup gideri verildiği takdirde İsteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 - Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak "isteyenlerin 2009/3 izaleyi-Şuyuu dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/07/2012 (IİKm.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın-2441 (333) www.bik.gov.tr www.konyapostasi.com.tr Resmi ilanlar w w w. i I a n . go v.t r'd e