Konya Çumra İcradan İhale ile Satılık Arsa

Şehir:Konya
İlçe:Çumra
Kurum:1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/256 Tal
Cinsi:Arsa
Açıklama:Konya Çumra İcradan İhale ile Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:59.340,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):29.670,00 TLSatış Tarih: 16.05.2011 Saat : 10:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):29.670,00 TLSatış Tarih: 26.05.2011 Saat : 10:30

İlan Metni :

Dosya No: 2010/256 Tal. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI ÇUMRA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN Satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: 1- KONYA İLİ ÇUMRA İLÇESİ ABDİTOLU KÖYÜ ADA MEVKİİ M29.a.25.b.PAFTA 530 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ, Özellikleri: Konya İli Çumra İlçesi Abditotu Köyü Ada Mevkii M29.25.b.pafta 530 parsel köyün kuzeyinde olup, sulanabilir tarım arazisi vasfındadır. Taşınmazın batı hududunda yol, kuzey, güney ve doğu hudutlarında ise şahıs arazileri mevcuttur. Taşınmazın miktarı 49450 m2 miktarlı olup. m2 birim fiyatı 1,20-TL 'den tamamının değeri 59.340,00-TL'dir. MUHAMMEN BEDELİ: 59.340,00-TL'dir. SATIŞ SAATİ: 10.30-10.40 ARASINDADIR İMAR DURUMU: Sulanabilir tarım arazisi vasfındadır. 2- KONYA İLİ ÇUMRA İLÇESİ ABDİTOLU KÖYÜ KOCAYER MEVKİİ M29.a.25b.PAFTA 521 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ. Özellikleri: Konya İli Çumra İlçesi Abditolu Köyü Kocayer Mevkii M29.25.b.pafta 521 parsel köyün kuzeyinde olup, sulanabilir tarım arazisi vasfındadır. Taşınmazın kuzey hududunda kanal ve yol, doğu hududunda yol. güney ve batı hudutlarında ise şahıs arazileri mevcuttur. Taşınmazın miktarı 144600 m2 miktarlı olup, m2 birim fiyatı 1,20-TL'den tamamının değeri 173.520,00-TL'dir. MUHAMMEN BEDELİ: 173.520,00-TL'dir. SATIŞ SAATİ: 10.45-10.55 ARASINDADIR. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Satış 16.05.2011 pazartesi günü ve saat 10.30-10.55 arasında (530 parsel 10.30-10.40, 521 parsel 10.45-10.55) Çumra Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü odası adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 26.05.2011 perşembe günü ve yukarıda belirtilen saatlerde Çumra Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü odası adresinde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadarki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nisbetinde pey akçesi (Türk lirası ve devlet tahvili dışında döviz kabul edilmeyecektir) veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenecek, damga resmi, tahliye ve teslim masrafları ile % 18 KDV ve tapu alım harcı alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin^) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsil olarak sorumlu olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başka bir bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ile satış ilanının tebliğ edilemeyen alakadarlara ilanen tebliğ yerme kaim olacağı ilan olunur. 04.04.2011 (İc.İf.K.I26) O İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. www.bik.gov.tr - Basın K-(1070> - 94