Konya Ereğli İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Konya
İlçe:Ereğli
Kurum:1 .İcra Dairesi
Dosya No:2009/19
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Konya Ereğli İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:27.090,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):13.545,00 TLSatış Tarih: 24.05.2011 Saat : 09:20
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):13.545,00 TLSatış Tarih: 03.06.2011 Saat : 09:20

İlan Metni :

T.C. EREĞLİ/KONYA SULH HUKUK MAHKEMESİ' (Ortaklığın Gid. Satış Memur.) TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2009/19 Satış Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1. Konya ili Ereğli ilçesi Yazlık köyünde kain 4 cilt, 361 sayfa ve 371 parselde kayıtlı, 27000,00 yüzölçümlü ve tarla cinsindeki taşınmaz kumlu-tınlı ve taşlı toprak yapısında, humusça orta bünyeli, devlet kanalı ile sulanabilir tarım arazisidir. Taşınmaz 18.900,00 TL. takdir olunan değerle saat 09.20 / 09.30 arasında, 2. Konya ili Ereğli ilçesi Belceağaç köyünde kain 5 cilt, 413 sayfa ve 417 parselde kayıtlı, 25300,00 yüzölçümlü ve tarla cinsindeki taşınmaz kumlu-tınlı ve taşlı toprak yapısında, humusça orta bünyeli, devlet kanalı ile sulanabilir tarım arazisidir. Taşınmaz 18.975,00 TL. takdir olunan değerle saat 09.30 / 09.40 arasında, 3. Konya ili Ereğli ilçesi Belceağaç köyünde kain 5 cilt, 423 sayfa ve 427 parselde kayıtlı, 38700,00 yüzölçümlü ve tarla cinsindeki taşınmaz kumlu-tınlı ve taşlı toprak yapısında, humusça orta bünyeli, devlet kanalı ile sulanabilir tarım arazisi olup taşınmaz 27.090,00 TL. takdir olunan değerle saat 09.40 / 09.50 arasında satılarak paraya çevrilecektir. Satış Şartları 1) Satış 24.05.2011 Salı günü saat 09.20 / 09.50 1 .İcra Dairesi önü Adliye - Ereğli ? adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 03.06.2011 Cuma günü aynı yer ve saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadarki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masrafların geçmesi lazımdır. Böyle bir bedelle atıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2) Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. KDV. İle ihale, damga vergisi, tapu alım harcı ve tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye harcı ile birikmiş vergiler ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. 3) İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (*) bu taşınmazlar üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4) Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmezse icra ve İflas Kanunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5) Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6) Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacakları, tebliğ yapılamayan ilgililere gazete ilanının tebliğ yerine geçeceği, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009 /19 Satış dosya numarasıyla Memurluğumuza başvurmaları ilân olunur. 04.04.2011 (U.K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64e karşılık gelmektedir. B: 26002 (www.bik.gov.tr)