Konya Ilgın İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:Konya
İlçe:Ilgın
Kurum:İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/1019 es
Cinsi:Mesken
Açıklama:Konya Ilgın İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:78.812,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):39.406,00 TLSatış Tarih: 25.10.2011 Saat : 15:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):39.406,00 TLSatış Tarih: 04.11.2011 Saat : 15:00

İlan Metni :

T.CÖrnek No:27 ILGIN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Dosya No: 2010/1019 es TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 1-Tapu Kaydı: Konya Ilgın İlçesi. Behlülbey Mah. 804 ada. 23 parsel, tam hisseli 7 bağımsız bölüm tam hisseli birinci kat meskendir. Hali Hazır Durumu Satışa konu mesken parsel üzerinde yapılmış olan 24 dairelik inşaatta Doğu-Güney-Kuzey cephelidir. Apartmanın girişi doğusunda bulunan yol tarafından merdivenden yapılmaktadır. Daire girişe göre sol tarafta birinci katta yer almaktadır. İçerisinde 3 oda. 1 salon 1 mutfak ve banyo tuvaleti vardır. Duvarian alçı üzerine saten boyalıdır. Yeni yapı olup. daire kullanışı oldukça iyidir.Çarşı merkezine,hastaneye,camiye ve okullara yakındır. Etrafında yeni konutlar bulunmaktadır. Odalann tabanı ahşap laminant kaplamalı,sulu hacimleri ve mutfağı seramik kaplamalıdır. Kapıları amerikan panel kapı. pencere doğramaları PVC olup Taşınmazın toplam değeri 78.812.00 TL dir. İmar Durumu: Ilgın Belediyesi imar planına göre ayrık nizam 4 kata (A-4) konut -ticaret sahası olarak imarlıdır Muhammen Bedeli : 78.812,00 TL Satış Saati:15:00-15:10 Arası Satış Şartları 1-Satış 25.10.2011 günü yukarıda belirtilen saatler arasında ILGIN ADLİYE BİNASI ÖNÜNDE adresinde açık artırma suretiyle yapılacak.Bu artırmada tahmin edilen değerin "%60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile İhale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en cok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 04.11.2011 günü ILGIN ADLİYE BİNAS'l ÖNÜNDE adresinde yukarıda belirt ilen saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki .artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir 3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarının dayanağı belgelerle on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili İle sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır. 4-lhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve ketlileri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır 5-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6-Şatışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. O İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (I.I.K.m126) (Basın K.2663J385 www.bik.gov.tr