Konya Meram İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Konya
İlçe:Meram
Kurum:T.C. KONYA 1. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2016/544 Tlmt
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Konya Meram İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:325.875,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):162.937,50 TLSatış Tarih: 20.02.2017 Saat : 13:45
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):162.937,50 TLSatış Tarih: 21.03.2017 Saat : 13:45

İlan Metni :

T.C. KONYA 1. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2016/544 Tlmt Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram ilçe, - KAVAK KÖYÜ KANDİLOĞLU BELE MEVKİİ 28 PAFTA57 CİLT 5899 SAYFA 5923 Parsel No'da tarla vasıflı taşınmazın satışı yapılacaktır. Taşınmaz güneyindeki Kavak Mahallesi yerleşim birimine tarla yolundan 1180 metre mesafededir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı ve ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz sulanabilen tarım arazisidir. Kahverengi büyük toprak grubundan olup, Killi-tın bünyeli, toprak derinliği derin(+90 cm.)dir. Eğim % 1-4(düz düze yakın) arasında değişmektedir. Yüzeysel hafif taşlı, Drenaj ve alkalilik problemi yoktur. Mevcut haliyle hafif şiddetli erozyona maruzdur. Yörenin iklim şartlarının el verdiği her türlü bitkisel üretime elverişlidir. Adresi : KONYA İLİ MERAM İLÇESİ KAVAK KÖYÜ KANDİLOĞLU BELE MEVKİİNDE KAVAK MAHALLESİ YERLEŞİM BİRİMİNE TARLA YOLUNDAN 1180 MT MESAFETEDİR. Yüzölçümü : 16.800 m2 Arsa Payı : TAM İmar Durumu : İMARALANI DIŞINDADIR. Sulanabilir tarla olarak kullanılmaktadır, çevresinde sulu tarım yapılan tarlalar mevcuttur. :134.400,00 TL : %18 : ipotek mevcuttur, ipotek dosyasından Kıymeti KDV Oranı Kaydındaki Şerhler satışı yapılacaktır. 1. Satış Günü 2. Satış Günü Satış Yeri : 20/02/2017 günü 13:45 -13:50 arası : 21/03/2017 günü 13:45 -13:50 arası : KONYA ADALET SARAYI A BLK ZEMİN KAT İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONUKARATAY /KONYA 2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, kavak köyü kandiloğlu bele mevkii 28 pafta 57 cilt, 5898 sayfa 5922 parsel 'detarla vasıflı taşınmaz. Taşınmaz güneyindeki Kavak Mahallesi yerleşim birimine 1050 metre mesafededir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı ve ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz su lana bilen tarım arazisidir. Kahverengi büyük toprak grubundan olup, Killi-tın bünyeli, toprak derinliği derin(+90 cm.)dir. Eğim % 1-4(düz düze yakın) arasında değişmektedir. Taşsız, Drenaj ve alkalilik problemi yoktur. Mevcut haliyle hafif şiddetli erozyona maruzdur. Yörenin iklim şartlarının el verdiği hertürlü bitkisel üretime elverişlidir. Adresi : konya ili meram ilçesi kavak köyü kandiloğlu bele mevkii kavak mahallesi yerleşim yerine 1050 metre mesafededir. Yüzölçümü : 31.400 m2 Arsa Payı :TAM İmar Durumu : imaralanıdışındadır.SULANABİLİR TARLA OLARAK KULLANILMAKTADIR. ÇEVRESİNDE SULU TARIM YAPILAN TARLALAR MEVCUTTUR. Kıymeti KDV Oranı Kaydındaki Şerhler 251.200,00 TL %18 İPOTEK ŞERHİ MEVCUTUR. İPOTEK DOSYASINDAN SATIŞ YAPILACAKTIR. 1. Satış Günü : 20/02/2017 günü 13:55 -14:00 arası 2. Satış Günü : 21/03/2017 günü 13:55 -14:00 arası Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYI A BLK ZEMİN KAT İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU KARATAY/KONYA 3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, Kavak köyü kandiloğlu bele mevkiinde28 pafta, 58 cilt, 5989 sayfa6013 parsel'de 39.500,00M2 alanlı tarla vasılı taşınmazın satışı yapılacaktır.Taşınmaz güneyindeki Kavak Mahallesi yerleşim birimine 750 metre mesafededir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı ve ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz sulanabilen tarım arazisidir. Kahverengi büyük toprak grubundan olup, Killi-tın bünyeli, toprak derinliği derin(+90 cm.)dir. Eğim % 1-4(düz düze yakın)arasında değişmektedir. Taşsız, Drenaj ve alkalilik problemi yoktur. Mevcut haliyle hafif şiddetli erozyona maruzdur. Yörenin iklim şartlarının el verdiği hertürlü bitkisel üretime elverişlidir. Adresi : Konya ili Meram ilçesi kavak köyü kandiloğlu bele mevkiinde kavak mahallisi yerleşim birimine 750 metre mesafededir. Yüzölçümü : 39.500 m2 Arsa Payı : TAM İmar Durumu : İmaralanıdışındadır.sulanabilirtarla olarak kullanılmaktadır, çevrisinde sulu tarım yapılantarlalar mevcuttur. Kıymeti KDV Oranı Kaydındaki Şerhler 325.875,00 TL %18 ipotek şerhi mevcuttur. ipotek dosyasından satış yapılacaktır. 1. Satış Günü ' : 20/02/2017 günü 14:10-14:15 arası 2. Satış Günü : 21/03/2017 günü 14:10 -14:15 arası Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYI A BLK ZEMİN KATİCRAMÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONUKARATAY /KONYA Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verile bilecektir. Bu artırmada da mal in tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, ta hm in edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğ dönen ilgililerin ve İİK'nun 127 maddesine göre SATIŞ ilanının tebliğ adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı Elektronik ortamda yapılan ilan"elektronik ortamda ilan yapılmıştır" tebliğ yerine geçer. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/544 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 14/12/2016 (İİK m.126) (*) İlgililertabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. Basın: 509421 www.bik.gov.tr Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de