Manisa Kırkağaç İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Manisa
İlçe:Kırkağaç
Kurum:KIRKAĞAÇ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/552 Tal
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Manisa Kırkağaç İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:20.916,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):10.458,00 TLSatış Tarih: 23.11.2010 Saat : 10:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):10.458,00 TLSatış Tarih: 03.12.2010 Saat : 10:00

İlan Metni :

T.C. KIRKAĞAÇ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2010/552 Tal. Satılmasına Karar verilen gayrimenkulun cinsi.kıymeti, evsafı TAPU KAYDI: Manisa ili, Kırkağaç ilçesi, Alacalar köyü, Kavaklı mevkiinde kain tapuya 1163 parselinde kayıtlı 10430,00 m2 alanlı zeytinlik vasıflı taşınmazdır İMAR DURUMU:Tarla vasfındadır. ADRESİ: Alacalar köyü Kırkağaç-MANİSA ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: Satışa konu tarla vasıflı taşınmaz %20 meyilli arazi olup, içerisinde 70 adet 60 yaşlarında Edremit cinsi araları sürülmüş , bakımlı zeytin ağaçları vardır. Toprak yapısının killi tınlı ve parsel içerisinde su, elektrik ve barınak gibi değer artına unsurlar bulunmamaktadır. Parsele arazi yoluyla ulaşılmaktadır. Parsel içerisinden doğalgaz boru hattı geçtiğinden dolayı zeytinlerin bir kısmı çalışma esnasında yok edilmiştir. Taşınmaz içerisinde bulunan 70 adet zeytin ağacına 120 TL'den 8.400,00 TL, taşınmazın m.2 sine 1.20 TL 'den 12.516,00 TL olmak üzere toplam 20.916,00 TL değer takdir edilmiştir. MUHAMMEN BEDELİ: Satışa konu taşınmazın arazi değeri ile içindeki ağaçların tamamına 20.916,00 TL değer takdir edilmiş olup, belirlenen bu muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılmıştır. SATIŞ ŞARTLARI A-Taşınmazın birinci satışı 23/11/2010 günü olup; satışı saat:10.00 'dan 10.10 'a kadar, Kırkağaç İcra Müdürlüğü Kırkağaç-MANİSA adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ikinci artırma günü:03/12/2010 tarihinde ve yukarıda yazılı bulunan saatlerde ve belirtilen adreste kadar ikinci artırmaya çıkarılacaktır, ikinci artırmada ise rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve tahmin edilen kıymetin % 40 'nı ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. B- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat'mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.lhale damga vergisi, K.D.V, tapu alım harcı ve masrafları, gayrimenkulun teslim masrafları alıcıya aittir. Tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ile dellaliye resmi, satış bedelinden ödenir. C- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. D- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse llK.nun 133.maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. Bu fark varsa öncelikle yatırılan teminattan tahsil edilir. E- Taşınmaz, ÜK m. 132 gereğince tüm takyidatlarından ari olarak satışa çıkarılmıştır. F- İşbu satış ilanının gazetede yayınlanan ilanı, tapuda adresi olmayanlar için IİK m 127 gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur. G- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairemizde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. H- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacaatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda numarası yazılı bulunan dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan . olunur- • „ ...,.,,-. B: 69977 (www.blk.gov.tr)