Manisa Salihli İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Manisa
İlçe:Salihli
Kurum:T.C. SALİHLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No:2010/13
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Manisa Salihli İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:53.040,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):26.520,00 TLSatış Tarih: 05.11.2013 Saat : 09:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):26.520,00 TLSatış Tarih: 03.12.2013 Saat : 09:00

İlan Metni :

T.C. SALİHLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2010/13 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NOLU TAŞINMAZIN Özellikleri : Manisa II, Salihli İlçe, 3320 Ada No, 12 Parsel No, CAFERBEY Köyü. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapılaşma olmayıp arsa konumundadır. Zeminde yollar açılmamıştır. Ara parsel konumunda olan taşınmaz 4 kat, 5 m ön, 5 m yan bahçeli ve zeminde 0.40 kullanım alanlı imar durumu özelliğine sahiptir. Taşınmaz İzmir-Ankara asfaltının güneyinde ve ilçenin batısında olup ilçe merkezine uzaktır. Yüzölçümü Kıymeti KDV Oranı Kaydındaki Şerhler 1. Satış Günü 2. Satış Günü Satış Yeri :442,00 m2 :53.040,00 TL :%18 :Tapu kaydındaki gibidir. :05/11/2013 günü 09:00 - 09:10 arası :03/12/2013 günü 09:00 - 09:10 arası : SALİHLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI 9 NOLU TAŞINMAZIN Özellikleri : Manisa İl, Salihli İlçe, 3320 Ada No, 13 Parsel No, CAFERBEY Köyü. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapılaşma olmayıp arsa konumundadır. Zeminde yollar açılmamıştır. Ara parsel konumunda olan taşınmaz 4 kat, 5 m ön, 5 m yan bahçeli ve zeminde 0,40 kullanım alanlı imar durumu özelliğine sahiptir. Taşınmaz İzmir-Ankara asfaltının güneyinde ve ilçenin batısında olup ilçe merkezine uzaktır. Yüzölçümü Kıymeti KDV Oranı Kaydındaki Şerhler 1. Satış Günü 2. Satış Günü Satış Yeri 399,00m2 47.880,00 TL %18 Tapu kaydındaki gibidir. 05/11/2013 günü 09:30 - 09:40 arası 03/12/2013 günü 09:30 - 09:40 arası SALİHLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI 3 NOLU TAŞINMAZIN özellikleri : Manisa İl, Salihli İlçe, 3320 Ada No, 14 Parsel No, CAFERBEY Köyü. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapılaşma olmayıp arsa konumundadır. Zeminde yollar açılmamıştır. Köşe parsel konumunda olan taşınmaz 4 kat. 5 m ön, 5 m yan bahçeli ve zeminde 0.40 kullanım alanlı imar durumu özelliğine sahiptir. Taşınmaz İzmir-Ankara asfaltının güneyinde ve ilçenin batısında olup ilçe merkezine uzaktır. Yüzölçümü Kıymeti KDV Oranı Kaydındaki Şerhler 1. Satış Günü 2. Satış Günü Satış Yeri 417,00 m2 54.210,00 TL %18 Tapu kaydındaki gibidir. 05/11/2013 günü 10:00- 10:10 arası 03/12/2013 günü 10:00- 10:10arası SALİHLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI 4 NOLU TAŞINMAZIN Özellikleri : Manisa İl, Salihli İlçe, 3320 Ada No, 15 Parsel No, CAFERBEY Köyü. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapılaşma olmayıp arsa konumundadır. Zeminde yollar açılmamıştır. Ara parsel konumunda olan taşınmaz 4 kat, 5 m ön, 5 m yan bahçeli ve zeminde 0,40 kullanım alanlı imar durumu özelliğine sahiptir. Taşınmaz İzmir-Ankara asfaltının güneyinde ve ilçenin batısında olup ilçe merkezine uzaktır. Yüzölçümü Kıymeti KDV Oranı Kaydındaki Şerhler 1. Satış Günü 2. Satış Günü Satış Yeri 435,00 m2 52.200,00 TL %18 Tapu kaydındaki gibidir. 05/11/2013 günü 10:30- 10:40 arası 03/12/2013 günü 10:30- 10:40 arası SALİHLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI 5 NOLU TAŞINMAZIN Özellikleri : Manisa İl, Salihli İlçe, 3320 Ada No, 16 Parsel No, CAFERBEY Köyü. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapılaşma olmayıp arsa konumundadır. Zeminde yollar açılmamıştır. Ara parsel konumunda olan taşınmaz 4 kat. 5 m ön, 5 m yan bahçeli ve zeminde 0,40 kullanım alanlı imar durumu özelliğine sahiptir. Taşınmaz İzmir-Ankara asfaltının güneyinde ve ilçenin batısında olup ilçe merkezine uzaktır. Yüzölçümü Kıymeti KDV Oranı Kaydındaki Şerhler 1. Satış Günü 2. Satış Günü Satış Yeri 436,00m2 52.320,00 TL %18 Tapu kaydındaki gibidir. 05/11/2013 günü 11:00- 11:10 arası 03/12/2013 günü 11:00- 11:10 arası SALİHLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASİ fi NO'LU TAŞINMAZIN özellikleri : Manisa İl, Salihli İlçe, 3356 Ada No, 8 Parsel No, CAFERBEY Köyü. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapılaşma olmayıp arsa konumundadır. Zeminde yollar açılmamıştır. Ayrık konumunda olan taşınmaz 2 kat, 8 m ön, 3 m yan bahçeli ve zeminde 0,300,60 kullanım alanlı imar durumu özelliğine sahiptir. Taşınmaz İzmir-Ankara asfaltının güneyinde ve ilçenin batısında olup ilçe merkezine uzaktır. Yüzölçümü Kıymeti KDV Oranı Kaydındaki Şerhler 1. Satış Günü 2. Satış Günü Satış Yeri 448.00m2 49.280,00 TL %18 Tapu kaydındaki gibidir. 05/11 2013 günü 11:30- 11:40 arası 03/12/2013 günü 11:30- 11:40 arası SALİHLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI Satış şartları : 1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini. rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu ihale saatinden önce Satış Memurluğuna yatırabilecekleri veya Salihli Vakıfbank Şube Müdürlüğünde bulunan TR450001500158007300777367 nolu İBAN hesabına katılımcı tarafından T.C.Kimlik veya vergi numaralan yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden mütesclsilcn mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/13 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 12/09/2013 (IİK m. 126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir, * : Bu örnek, bu Yönetmekten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. Basın: 10393 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.trde