Manisa Sarıgöl İcradan İhale ile Satılık Arsa

Şehir:Manisa
İlçe:Sarıgöl
Kurum:SARIGÖL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/548 E
Cinsi:Gayrimenkul İhaleleri
Açıklama:Manisa Sarıgöl İcradan İhale ile Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:48.338,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):24.169,00 TLSatış Tarih: 04.04.2011 Saat : 10:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):24.169,00 TLSatış Tarih: 14.04.2011 Saat : 10:00

İlan Metni :

T.C. SARIGÖL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Dosya No: 2009/548 E. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Mİ Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği.kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1-. TAPli KAYDI ; Sarıgöl İlçesi Kabayer Mevkii 324 ada 8 parsel sayılı 327 m2'lik arsa ÖZELLİKLERİ : 8 nolu parselin tamamı 327 m2 olup,24 m2'si Mehmet Pamuk.23 m2'si Sarıgöl Belediyesi ve geri kalan 280 m2'si borçlu Mehmet Demir adına kayıtlıdır ve üzerindeki binalar Mehmet Demir'e aittir. Parsel Özerinde 3 adet bina mevcuttur. 1 nolu bina (mesken) bir kat tuğla yığma özeri ahşap çatı kiremit ile Ortala 9,62mx9,34m=89,85m2=90,00 m2- 2 nolu bina (mesken) tuğla yığma özeri ahşap çatı kiremit ile örtülü 4,02mx7,56m=30,39 m2 - 3 nolu bina (ahır) bir kat briket yığma özeri ahşap çatı basit çinko ile örtülü 13,28mx 4,20m= 54,60 m2 dir.Parselin bulunduğu mevkii,konumu,binalann teknik yapım özellikleri.yıllara göre bina aşınma payı ve kullanım amaçlan mahallin alım-satım,yapım,piyasa fiyatlan dikkate almdığmda; Arsanın kıymet değeri :327m2x35 TL= 11.445,00 TL- Bir nolu bina kıymet değeri:90m2x300 TL= 27.000,00 TL - İki nolu bina kıymet değeri: 30,39m2x200 TL= 6.078,00 TL Oç nolu bina kıymet değeri : 54,60 m2x100 TL= 5.460,00 TL ARSA + BİNALARIN TOPLAM KIYMET DEĞERİ : 49.983,00 TL dir.Parsel üzerindeki Mehmet Demir'in hissesine düşen arsa + binaların değeri :280 m2 x 35 TL =9.800,00 TL + 38.538,00 TL=48.338,00 TL dir. İMAR durumu Tapu kaydında olduğu gibidir. SATIŞ SAATİ : 10:00 -10:10 Arası MUHAMMEN BEDELİ: 48.338,00 YTL Satış Şartları 1 - Satış 04.042011 günü yukarıda belirtilen saatler arasında HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ- SARIGÖL/MANİSA açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bur artırmada tahmin edilen değerin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 14.042011 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhûnlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması lazımdır.Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde Türk Lirası veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu ihale teminat bedeli olarak vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alîm harcı, damga vergisi, ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarmı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. iş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (İİKm.126 (*)İleililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir. i-733 www.bik.gov.tr