Manisa Soma İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Manisa
İlçe:Soma
Kurum:İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2011/259 TLMT
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Manisa Soma İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:5.390,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):2.695,00 TLSatış Tarih: 12.03.2012 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):2.695,00 TLSatış Tarih: 22.03.2012 Saat : 14:00

İlan Metni :

T.C.SOMA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Dosya No: 2011/259 TLMT TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 1-Taşınmazın Tapu Kaydı, Hali Hazır Durumu, imar Durumu : Manisa ili, Soma ilçesi, Bayat Köyü, Akçay Mevkii, -- ada, 3 parseL'de kayıtlı 4650 metrekare yüzölçümlü tarla; İlçemiz Bayat Köyü, Akçay- Mevkii, 3 parselde bulunan tarla vasfındaki taşınmaz, tuılı yapıda % 2-3 oranında meyil ihtiva eden, islenmemiş halde bulunan bir tarım taşınmazıdır Asfalt yola sınırı bulunmaktadır. Arazi içinde ekonomik değere bir ağaç bulunmamaktadır. Muhammen Bedeli : 13.950,00 TL Satış Saati : 14:00- 14:05 Arası 2-Taşınmazın Tapu Kaydı, Hali Hazır Durumu, İmar Durumu ; Manisa ili, Soma ilçesi, Bayat Köyü, Akçay Mevkii, -- ada, 4 parsei'de kayıtlı 2825 metrekare yüzölçümlü tarla; İlçemiz Bayaı Köyü, Akçay Mevkii, 4 parselde bulunan tarla vasfındaki taşınmaz, tınlı yapıda % 2-3 oranında meyil ihtiva eden, islenmemiş halde bulunan bir tarım taşınmazıdır. Asfalt yola sınırı bulunmaktadır. Arazi içinde ekonomik değere bir ağaç bulunmamaktadır. Muhammen Bedeli : 8.475,00 TL Satış Saati 1.14:10- 14:15 Arası 3-Taşınmazın Tapu Kaydı, Hali Hazır Durumu, İmar Durumu : Manisa ili Soma ilçesi, Bayat Köyü, Akçay Mevkii, -- ada, 8 parsei'de kayıtlı 1925 metrekare yüzölçümlü tarla; İlçemiz Bayat Köyü, Akçay Mevkii, 8 parselde bulunan tarla vasftndaki taşınmaz, tınlı yapıda % 3-4 oranında meyil ihtiva eden, islenmemiş halde bulunan bir tarım taşınmazıdır. Asfalt yola yakın mesafededir. Arazi içinde ekonomik değere bir ağaç bulunmamaktadır. Muhammen Bedeli ; 5.390,00 TL Satış Saati ; 14:20- 14:25 Arası Satış Şartları ; 1- Birinci açık artırma 12.03.2012 günü yukarıda belirtilen saatler arasında PTT karşısı Soma İcra Müdürlüğü yanı SOMA / MANİSA adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile İhale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok attıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 22.03.2012 günü PTT karşısı Soma İcra Müdürlüğü yanı SOMA / MANİSA adresinde yukarıda belirtilen saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 'ını bulması lazımdır.Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı damga vergisi ile K.D, V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bîr hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir, 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (*)İlgüiler tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir. (IİKm.126) i-462 www.bik.gov.tr