Mersin Akdeniz İcradan İhale ile Satılık İşyeri

Şehir:Mersin
İlçe:Akdeniz
Kurum:6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/6143 E
Cinsi:İşyeri
Açıklama:Mersin Akdeniz İcradan İhale ile Satılık İşyeri
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:150.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):75.000,00 TLSatış Tarih: 27.05.2011 Saat : 10:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):75.000,00 TLSatış Tarih: 06.06.2011 Saat : 10:30

İlan Metni :

TAŞINMAZ SATIŞ ARTIMA İLANI MERSİN 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN DOSYA NO: 2009/6143 E TAŞINMAZIN ESVAFI: TAPU KAYDI: Mersin ili Akdeniz ilçesi Nusratıye matı. Ortaokul cad. mevkii, 47 Pafta, 232 Ada 9 Parsel üzerinde kurulu, 10/210 arsa paylı, Zemin Kat 8 nolu Asma Katlı Dükkan olarak kayıtlıdır. Borçlunun hissesi tamdır. HALİ HAZIR DURUMU: Akdeniz Belediyesinin 1/1000 ölçekli imar planı dahilinde, meskun alan içerisinde olup, taşınmaz üzerıhde, zemin+6kat!ı bina mevcuttur..Akdeniz Belediyesi Yeni Mahalle, Çakmak Caddesi, Doğan Apartmanı altı No:22 adresinde bulunmaktadır. Mersinin eski yerleşim bölgesinde olup, ulaşım sorunu yoktur. Dükkanın bulunduğu Çakmak Caddesi ticari yönden hareketli durumdadır. Belediyenin tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Bağkur Müdürlüğü Hizmet Binasının 50 M kuzey kısmında*. Mevcut dükkan apartmanın Çakmak Caddesine bakan batı cephesinde bulunmaktadır. Dükkanın caddeye bakan cephesi 3 M genişliğinde olup, iç kısmında WC mevcuttur. Zemin katı alanı .30 M2 dır. Dükkanın üst kısmında asma katı bulunmaktadır. Asma kat dükkanın yarısı kadar olup, sonradan tamamlanarak dükkan büyüklüğünde yapılmıştır. Asma katın alanı 30 M2 dır. Dükkanın zemini seramik kaplı, duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, tavanı kartonpiyerlidir. Ön cephesi alüminyum camekanlı ve üzeri katlanabilir demir parmaklıklı darabanlıdır. Elektrik ve suyu mevcut olan dükkan kullanılır durumdadır. MUHAMMEN KIYMETİ: Taşınmaz 150.000,00-TL muhammen bedelle satışa çıkartılmıştır. İMAR DURUMU: Nusratiye mahallesi 47 Pafta 232 Ada 9 Numaralı parsel 1 /1000 ölçekli mer-i imar planında meskun alana isabet etmektedir. B- SATIŞ ŞARTLARI: Taşınmazın Birinci satşı 27.05.2011 CUMA Günü Mersin 6. İcra Müdürlüğünde Saat: 10:30-10:40 arası yapılacaktır . Mersin İstiklal Cad. No:67 özel İdare Işhanı K:4, Mersin 6. İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 ına ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. . Böyle bir bedel ile alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 06.06.2011 PAZARTESİ Günü, aynı yer ve saatlerde İkinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Su kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetin % 40 mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevrilme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. . Artırmaya iştirak edeceklerin,tahmin edilen kıymetin % 20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunun verilmesi lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebi lir. Tellaliye resmi, 1/2 tapu satım harcı ve aynından kaynaklanan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. Damga, YASAL ORANLARDA KDV., 1/2 Tapu alım Harcı ve masrafları alıcıya aittir. . ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. . ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve doğan zararlardan ve ayrıca temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmak sızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. . Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. . Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/6143 E. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (ic. if. K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dâhildir Yönetmelik Örnek No : 27 B: 22699 www.bik.gov.trJ