MERSİN İcradan Satılık Ev

Şehir:Mersin
İlçe:Merkez
Kurum:8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/217
Cinsi:Mesken
Açıklama:MERSİN İcradan Satılık Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:750.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):375.000,00 TLSatış Tarih: 02.08.2010 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):375.000,00 TLSatış Tarih: 12.08.2010 Saat : 14:00

İlan Metni :

MERSİN 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDENTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2009/217 Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan ve aşağıda cinsi, kıymeti, adedi, evsafı ile satış şartları belirtilen taşınmaz Müdürlüğümüzce açık artırma suretiyle, ipotekten arı olarak satılarak paraya çevrilecektir. Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup adreste tebligat yapılamaması veya adresi bilinmeyenler için işbu satış ilanının gazete ile ilanının tebliğ yerine kaim olacağı ilanen ve tebliğen duyurulur. Satılmasına karar verilen taşınmazlann cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Tapuda Mersin ili, Mezitli ilçesi, Mezitli Köyü, Azmak mevkii, parsel no 888'te kayıtlı, 1/184 arsa paylı F Blok 9. kat 27 no'lu bağımsız bölüm satılarak paraya çevrilecektir. Tapunun beyanlar hanesinde "A harfi ile gösterilen 70,59 m2'lik kısım Tedaş lehine irtifak hakkı (başlama tarihi: 16.09.2009 süre: 99 yıl) şerhi mevcuttur. Söz konusu bağımsız bölüm Mezitli ilçesi Fatih Mah. Cengiz Topel Cad. ile Babil Sokak ve 15 no'lu sokak ile çevrili olan Venüs Sitesindeki F Blok 9. katta 27 no'lu bağımsız bölümdür. Belediyenin her türlü hizmetinden yararlanmakta olup sahil bandına yakın konumdadır. Site olarak giriş güvenliği, bakımlı bahçesi ve site içerisinde otoparkı ile havuzu mevcuttur. Betonarme karkas olarak yapılmış olan sitedeki bloklar her katta 3 daireli ve asansörlüdür. Mevcut daire 2 oda, 1 salon, mutfak, antre, hol, wc, banyo ve 2 adet balkondan oluşmaktadır. Daire olarak kuzey, güney ve batı cephelidir. Zemin döşemesi seramik kaplı, duvarlan plastik boyalıdır. Dairenin giriş kapısı panjuriu demir kapı, iç kapılar ahşap ve üzeri yağlı boyadır. Salon kapısı PVC esaslı olup pencereler sert PVC'den yapılmıştır. Wc banyo zemin döşemesi seramik olup duvarlan tavana kadar fayans kaplıdır. Toplam inşaat alanı 120 m2'dir. Elektrik ve suyu mevcuttur, imar durumu: Satışa çıkartılan bağımsız bölümün bulunduğu parsel Mezitli Belediyesinin 1/1000 ölçekli imar planı dâhilinde konut alanı olarak ayrılmıştır. İmar planında E= 1,50 imar yoğunluğuna haiz olup F blok zemin+10 katlı inşaat olarak mevcuttur. Tahmini (Muhammen) Değeri: 75.000,00TL. Satış şartları: 1. Satış, 02.08.2010 Pazartesi günü saat 14:00'dan 14:10fa kadar istiklal Cad. Özel idare işhanı 6. Kat Mersin adresinde bulunan Mersin 8. icra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 12.08.2010 Perşembe günü 14:00'dan 14:10'a kadar aynı yerde ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki; artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2. Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen değerin %20'si oranmda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satım harcı ve birikmiş vergiler satış bedelinden ödenecektir. Damga resmi, tahliye ve teslim masrafları, % 1 KDV. ve tapu alım harcı ise alıcıya aittir. 3. ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4. ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/217 Esas sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur, (ic.İf.K.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. BASIN: 44011