Mersin İcradan Satılık Kuru Yük Gemisi

Şehir:Mersin
İlçe:Merkez
Kurum:2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/4302
Cinsi:Bilinmeyen İhaleler
Açıklama:Mersin İcradan Satılık Kuru Yük Gemisi
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:1.000.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):500.000,00 TLSatış Tarih: 06.09.2010 Saat : 11.00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):500.000,00 TLSatış Tarih: 16.09.2010 Saat : 11.00

İlan Metni :

. TC- .. ,. ..-„ Örnek No:64 MERSİN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO:2009/4302 TAŞINMAZ (GF.MÎ) AÇIK ARTIRMA İLANI MERSİN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SATILMASINA KARAR VERİLEN GEMİNİN CİNSİ, KIYMETİ, ADEDİ: Türk Bayraklı. Türk Uluslar Arası Gemi Sicili'ne 725 sicil noda kayıtlı 7806178 İMO nolu 66.77 metre boyunda 1242 grostonluk 11,03 metre eninde. 6 metre derinliğinde inşa tarihi 1978 olup 1979 yılında denize indirilmiş 1320 BPH (970 kW) Motor No 855643/3794 SKL marka ana makineye. 75 kVa (seri no 4740C294) Gensan marka ve 70kVa (seri no 2304) Gensan marka yardımcı makineleri olan Fatih Sultan Mehmet isimli, bir ana üç yedek makinesi bulunan, üzerinde 4,5 ton kapasiteli 3 adet vinç ile aşağıda liste halinde yazılı olan elektronik cihaz ve diğer ekipmanların mevcut olduğu kuru yük gemisi. Sailor marka C-2149 4093300004 seri nolu HF. Furuno marka FA-I00/AIS model 3549-0952 seri nolu AIS, Furuno marka Felcom-16 model 3534-4450 seri nolu INMARSAT. Sailor marka RT2048 model 4121040233 seri nolu VHF. Sailor marka SP31IÜ model 4118860059 seri nolu EL VHF. Sailor marka SP3110 model 4118860067 seri nolu EL VHF, Sailor marka SP3110 model 4109680353 seri nolu EL VHF. ACR marka RLV-32 model 41364 seri nolu FPIRP. Raystar marka 390 model KN28513 seri nolu GPS, Nera marka MINI-C model 3547-0528 seri nolu INMARSAT. Thrane-Thrane marka TT-3020C model 99209714 seri nolu INMARSAT. Skantimarinetta marka TRP-1 model 3216 seri nolu INMARSAT, Sailor marka RM2150 model 4124810098 seri nolu MF-HF, Alden marka AE900 model NAVTEX, Jmc marka NT900 model 228388 seri nolu NAVTEX, Jrc marka JMA2343 model LZ27656 seri nolu RADAR. Jorton marka TRON START model 8BD50458 seri nolu S ART. Jorton marka TRON START model 8BD50459 seri nolu ŞART, Sailor marka RE2IO0 model 436030 seri nolu SSB, Sailor marka RM2042 model 4121050094 seri nolu VHF. Sailor marka R501 model 316391 seri nolu MF, Jrc marka JMA2213 model RADAR. TYPF.:KIIA-16 16 person seri.l 162 can salı, TYPE:EV,16 seri:Z/35870O85 can salı, 15 tane 6 kg I tane 2 kg I tane 12 kg 2 tane 45 kg I tane I kg seyyar yangın söndürücü tüp. solunum cihacı 2 set Drager marka 6x6 İl. tüpler, 1 sel medikal 02 3x2 kg tüp. 6 tane acil kaçış seti 6x3 İL lüpler, 2 set itfaiyeci yangın donanımı (yangın elbisesi, halat, çekiç, balta, yangın tüpü maskeli, el feneri, yangından etkilenmeyen çizme). 21 tane can yeleği. 12 tane can simidi (2 tanesi duman kandilli can simidi), 6x45 kg C02 tüpleri, 17 dalış elbisesi. 4 adet halat atar. Revel LP 25HS PVC kaplama cihazı, 3 adet dürbün. Gyro ve Autopilot, Samsung bilgisayar kasası ekran ve kolon. Workcentre marka faks ve fotokopi cihazı, 33 ekran ve 55 ekran TV. B AFF uydu ve VCD, LG marka bilgisayar ve HP marka yazıcı. 2 küçük buzdolabı. 2 adcı deepfreez. 2 adet tost makinesi. 1 büyük I küçük kaynak makinesi, 218 adet harita, 2 teneke gri 2 teneke yarısı dolu kırmızı 2 teneke yeşil 1 teneke siyah 2 teneke beyaz boya. 1 teneke sulyon. 3 teneke tiner. 4 adet roda halat. 1 adet yedek pervane, çok sayıda raspa çekiç ve liftin. 73 adet kaptanın seyir esnasında bulundurması zorunlu resmi yayınlar. DEĞERİ: 1.000.000.00-TL SATIŞ ŞARTLARI: 1- Birinci satış 06/09/201OPazartesi günü saat 11.00'den 11.10'a kadar Mersin İstiklal Cad. Özel İdare İşhanı K:6 2. İcra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60 mı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla. 16/09/2010 perşembe günü aynı yerde, aynı saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki. artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına riiçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. Satış bedeli üzerinden %18 KDV alıcıya aittir. 3- İpotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin^*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşımdan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Müdürlüğümüzce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup. masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecalını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/4302 Esas saylı sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 06/07/2010 (Ic.tf.K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No:27 RN: 49320