Mersin Mezitli İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:Mersin
İlçe:Mezitli
Kurum:1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/402 Tal
Cinsi:Mesken
Açıklama:Mersin Mezitli İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:130.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):65.000,00 TLSatış Tarih: 18.03.2011 Saat : 13:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):65.000,00 TLSatış Tarih: 28.03.2011 Saat : 13:30

İlan Metni :

MERSİN 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Dosya No:2010/402 Tal. Bir borçtan dolayı ipotekli, Mersin Ilı, Merkez Mezitli İlçesi, Mezitli Köyü'nde Kain Mezitli Tapu Sicil Müd.nde 15 Pafta, 2741 Parselde Kayıtlı 4639,00 m2 Portakal Fidanlığı ve Tarla olan Taşınmaz Üzerindeki 30/1912 Arsa Paylı Niteliği Mesken Olan A blok l.Kat 1 Nolu bağımsız bölümün tamamı'nın satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. İşbu satış ilanı, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. GAYRİMENKULLERİN İMAR DURUM: Mezitli Belediyesinin 1/1000 ölçekli imar planı dahilinde konut alanı içersindedir. GAYRİMENKULLERİN HALİ HAZIR DURUMLARI ve KIYMETİ: Satışa konu yerdeki taşınmaz; Mezitli Belediyesi Menderes Mahallesi, Hayrettin Paşa caddesi 422 Sokak Seher Yıldızı Sitesi A Blok 1. Kat 1 Nolu dairedir. Blok olarak her kat 2 daire ve asansörlüdür. Sitenin giriş güvenliği .otoparkı,havuzu mevcut olup denize sıfır konumdadır. Satışa konu yer II merkezinin 10 km batı kısmında yer almaktadır.Satışa konu daire 180,00 m2 alanlı olup güney ve batı cephelidir.Daire 3 oda 1 salon, iki balkon, mutfak ve diğer kısımlardan oluşmaktadır. Satışa konu daire uç kısımda olup birinci katta deniz manzaralıdır. Dairenin zemin döşemesi seramik kaplı, duvarları sıvalı ve boyalı, pencereleri renkli alüminyum esaslı, giriş kapısı Çelik iç kapılar amerikan esaslı panel kapıdır. Wc ve banyo zemin ile duvarları tavana kadar seramik kaplıdır.Mutfak dolabı ve tezgahı mevcuttur. Satışa konu taşınmaz belediyenin altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. GAYRİMENKULUN KIYMETİ: Kesinleşmiş kıymet takdir raporuna göre; satışa konu taşınmaza toplam; 130.000,00 TL. (Yüz Otuz Bin TL.) kıymet taktir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Gayrimenkulun 1.açık arttırmasının 18/03/2011 Cuma günü, saat 13,30 ile 13,40 arasında Çankaya Mh. İstiklal Cd. Özel İdare Işhanı 6. kat Mersin 1. İcra Müdürlüğü/MERSİN adresinde yapılacaktır. Bu açık arttırmada taşınmaza takdir edilen değerin %60'ini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar varsa alacakları toplamını, ayrıca satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde ençok arttıranın taahhüdü saklı kalmak kaydıyla; Gayrimenkulun 2. açık arttırmasının 28/03/2011 P.Tesi günü, saat 13,30 ile 13,40 arasında Çankaya Mh. İstiklal Cd. Özel İdare Işhanı 6. kat Mersin 1. İcra Müdürlüğü/MERSİN adresinde yapılacaktır. Bu açık arttırmada satışı isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklar varsa bu alacaklar toplamını, satış ve paylaştırma masrafları ile takdir edilen değerin %40'ını geçmesi şartıyla ençok artırana ihale olunur. 2- Açık arttırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin % 20'si nispetinde nakit pey akçesi yada bu miktar kadar banka teminat mektubu vermesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma değer vergisi, ihale damga pulu, alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellaliye resmi ve birikmiş emlak vergi borçları ile satıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harçları, satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin (*), varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kellileri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir, ilgililer kapsamına girenlere tebligat yapılamaması halinde gazete ilanı İLANEN TEBLİGAT yerine kaim olur. 6- Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/402 TAL. sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 04/02/2011 (ic.lf.K. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelikör.no:27 B. 9881 (www.bik.gov.tr)