Mersin Mezitli İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Mersin
İlçe:Mezitli
Kurum:1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No:2010/41
Cinsi:Gayrimenkul İhaleleri
Açıklama:Mersin Mezitli İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:179.800,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):89.900,00 TLSatış Tarih: 04.03.2011 Saat : 13:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):89.900,00 TLSatış Tarih: 14.03.2011 Saat : 13:30

İlan Metni :

GAYRİMENKUL MAL AÇIK ARTTIRMA İLANI MERSİN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN Esas No. 2010/41 Satış. Mersin ili,Mezitli ilçesi, Davultepe Köyünde kain 185 ve 193 Parsel sayılı taşınmazların tarafları arasında taksimi aynen mümkün olmadığından Mersin 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 04.02.2010 Tarih ve Esas: 2006/208, Karar :2010/110 sayılı ve 11.10.2010 Tarihinde kesinleşen ilamı ile satışına karar verildiğinden: TAŞINMAZAR ; A)- Mersin ili, Mezitli ilçesi, Davultepe Köyünde kain 185 Parsel sayılı taşınmaz 5560 M2. yüzölçümüne sahip, Portakal Bahçesi nitelikli gayrimenkuldur. Taşınmaz Davultepe Köyü yerleşim yerinin kuzey batısında oldukça yakınında takribi 1-1,5 Km. uzağındadır. Taşınmaz Mersin-Erdemli Devlet kara yolunun 400-450 metre kuzeyindedir. Davultepe Belediye binasının karşısından kuzey istikamete giden asfalt yol ile ulaşılmaktadır ve asfalt yolun batısında bulunan taşınmaz yola 200 metre mesafede bulunmaktadır. Topoğratıf konum itibarı ile biraz çukur yerde olmakla birlikte zemini %3 oranında eğimlidir, ilaçlama,bakım ve hasat zamanında ulaşılması, tahvil ve tahliyesi rahatlıkla yapılabilecek konumdadır. Akdeniz ikliminin etkisi altında bulunan taşınmaz deniz seviyesinden 100-200 metre yüksekte olup, toprak yapısı kıllı-tınlı, kırmızı renkte 1 .sınıf sulu tarım arazisidir. Sulama kanalından sulanmakla birlikte aynı hissedarlara ait 193 parsel içerisindeki su kuyusundanda sulanabilirle olasılığı mevcuttur.Toprak derinliği 60-90 cm. olup, taban suyu asillik, alkalilık ve şiddetli erozyon gibi bir olumsuzluğu yoktur. Davultepe Köyü belediyelik olduğu sırada imar planı içerisine alman taşınmaz imarlı olmakla birlikte gerek kendi üzerinde gereksede civar taşınmazlar üzerinde henüz imar uygulaması yapılmamıştır, tapudaki şekil ve konumunu aynen muhafaza etmektedir. Taşınmaz üzerinde 5x5 metre aralıklarla dikilmiş 20-25 yaşlarında 240 adet nermal bakımlı, normal verim alınan portakal ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz bu hali ile satışa çıkartılmıştır. B)- Mersin ili, Mezitli ilçesi, Davultepe Köyünde kain 193 parsel sayılı taşınmaz 16.800 M2. yüzölçümüne sahip, Tarla niteliğinde gayrimenkuldür.Ancak tapuda tarla olarak yazılı ısede; üzerinde karışık tür narinciye ağaçları mevcuttur. Taşınmaz Davultepe Köyü yerleşim yerinin kuzey batısında oldukça yakınında takribi 1000-1100 metre uzağındadır. Taşınmaz Mersin-Erdemli Devlet kara yolunu/ı 400-450 metre kuzeyindedir. Davultepe Belediye binasının karşısından kuzey istikamete giden asfalt yol ile ulaşılmaktadır ve asfalt yolun batısında bulunan taşınmaz yola cephelidir. Topoğratif konum itibarı ile yoldan düşük seviyede %5-6 oranında eğimlidir, ilaçlama.bakım ve hasat zamanında ulaşılması, tahvil ve tahliyesi rahatlıkla yapılabilecek konumdadır. Akdeniz ikliminin etkisi altında bulunan taşınmaz deniz seviyesinden 100-120 metre yüksekte olup, toprak yapısı ki-tınlı, kırmızı renkte 1 .sınıf sulu tarım arazisidir.Taşınmaz üzerindeki ağaçlar sulama kanalından sulanmakla birlikte taşınmaz içerisindeki su kuyusundanda sulanmaktadır. Toprak derinliği 70-90 cm. olup, taban suyu asitlik, alkalilik ve şiddetli erozyon gibi bir olumsuzluğu yoktur. Davultepe Köyü belediyelik olduğu, sırada imar planı içerisine alınan taşınmaz imarlı olmakla birlikte gerek kendi üzerinde gereksede civar taşınmazlar üzerinde henüz imar uygulaması yapılmamıştır, çok yakınlarında ikametgah olarak kullanılan bina ve işyerleri mevcuttur. Taşınmazın kuzey kısmında 45 yaşlarında 400 adet karıcık tür kapama narinciye bahçesi ile, güney kısmının geriye kalan bölümünde kapama usulde düzenlenmiş 2-3 yaşlarında 200 adet karışık tür narinciye fidanları mevcuttur. Taşınmaz bu hali ile satışa çıkartılmıştır. TAŞINMAZLARIN MUAMMEN DEĞERLERİ: A)- 185 PARSELİN DEĞERİ: 179.800.-TL B)-193 PARSELİN DEĞERİ :513.600.-TL TAŞINMAZLARIN SATIŞ GÜNLERİ: A)-185 PARSELİN SATIŞ GÜNÜ : 04.03.2011 Cuma günü saat 13.30-13.45 arasında. B)-193 PARSELİN SATIŞ GÜNÜ : 04.03.2011 Cuma günü saat 14.00-14.15 arasında Mersin istiklal Caddesi Özel idare işhanı Adliye Ek Binası 7.Kattaki 1 .Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır. 1 -Arttırmaya iştirak edeceklerin yukarıda yazılı muammen kıymetin (%20) nispetinde nakit veya Milli bir bankanın teminat mektubu vermeleri gerekmektedir. 2-Alıcılann satış saatinden evvel,gayrimenkulu görmüş,beğenmış,şartnameyı tetkik etmiş ve tamamen kabul etmiş sayılacağından,bu hususlarla ilgili itirazlar sonradan dinlenemez. 3-işbu gayrimenkul açık arttırma ilanı, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dosyada açık bulundurulacaktır, ilanda yazılı olandan fazla bilgi almak isteyenlerin Memurluğumuzun yukarıda numarası yazılı satış dosyasına müracaat etmeleri gerekmektedir. 4-ipotek alacakları ile diğer alacaklıların (15) ONBEŞGÜN içerisinde Memuriyetimize müracaat etmeleri ,aksı takdirde haklan. Tapu Sicili veya veraset belgesi ile sahip olanlar dışındakiler, satış parasının paylaştırmasından hariç katırlar. 5-Gösterılen günde; Gayrimenkul, takdir edilen değerin % 60 (Yüzde Altmış) artı masraflarını geçmez ise; ihale 10 gün sonraya bırakılarak on gün sonra 14.03.2011 Pazartesi günü aynı yer ve saatler arasında yapılacaktır, ikinci satış günüde %40 (Yüzde Kırk) artı masraflarını geçmez ise SATIŞ YAPILAMAZ. 6-Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini verilecek süre içerisinde (bu süre 10 Günü geçemez) ödemez ise ihale kararı fesih edilerek kendisinden evvel en çok teklifte bulunan kişiye arz ettiği bedel ile almaya razı olur ise o kişiye ihale olunur. Almaya razı olmaz veya bildirdiği adrese yapılacak tebligata rağmen bulunmaz ise, Gayrimenkul (7) YEDIGÜN SÜRE İLE YENİDEN İHALEYE ÇIKARTILIR, iki ihale arasında fark olduğu taktirde aradaki fark ve geçen günler için hesap edilecek (Yürürlükteki yasaya göre) faiz alınacaktır. Bu masraflar.faiz ve iki İhale arasındaki fark.hıçbir hükme hacet kalmaksızın ihale alıcısından tahsil olunur. (icra iflas Kanunun Md.:133) 7-Satış Tapu Kaydına göre yapılmaktadır. 8-Satış gününe kadar birikmiş vergi,masraflar ve tellaliye ile satış bedeli üzerinden alınması gereken %o.9,9ilam hareı hissedarlara, satıştan sonraki ihale pul bedeli ile %18 KDV ile tapu alım harcı alıcıya aittir. 9-işbu gayrimenkulun ilanda ve şartnamede yazılı olduğu üzere satılacağı ilan olunur. 13.01.2011 B: 5167www.bik.gov.tr