Mersin TOROSLAR İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Mersin
İlçe:TOROSLAR
Kurum:MERSIN 3. SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No:2016/26
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Mersin TOROSLAR İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:313.559,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):156.779,50 TLSatış Tarih: 14.06.2017 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):156.779,50 TLSatış Tarih: 10.07.2017 Saat : 14:00

İlan Metni :

.:C.MERSIN 3. (SULH HUKUK MAH., SATIŞ MEMURLUĞU 2016/26 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kaşlı Mahallesi, Göçük Mevkii,591 parsel sayılı taşınmaz, 20.020,00 m2, tarla vasfında, üzerinden enerji nakil hattı geçtiği, büyük kısmı %8-12 meyile, bir kısmı topografya dalgalı ve değişken, bir kısmı %20-25 e meyile sahip olduğu, büyük kısmında daha önceki yıllarda kısmen kapama yüksek sistem bağ tarımı, kapama badem tesis etmek suretiyle tarımsal amaçla kullanıldığı, son üç yılda hiç bakım yapılmadığı, kuru tarım arazisi olduğu, toprakta oluşacak erozyon önleyici tedbirler alınarak özel ürün yetiştirme sureti ile kullanılabileceği,parselin toprak değerini etkileyecek bir muhtesat bulunmadığı, m2 birim fiyatı 25,00TL/m2, Adresi: Yüzölçümü: İmar Durumu: Kıymeti: KDV Oranı: Kaydındaki Şerhler: Mersin İli, Toroslar ilçesi, Kaşlı Mahallesi 20.020 m2 Toroslar Belediye Başk.17/02/2017 tarihli yazıları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışındakalmaktadır. 500.500,00 TL %18 Taşınmaz üzerinden enerji nakil hattı geçmekte ve Tüsan Yapı Sanayi Anonim Şirketi hissesi üzerindeki icra haciz bilgileri dosyasında 14/06/2017 günü 14:00 -14:15 arası 10/07/2017 günü 14:00 -14:15 arası MERSİN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU 1. Satış Günü: 2. Satış Günü: Satış Yeri: 2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kaşlı Mahallesi, Göçük Mevkii,595 parsel sayılı taşınmaz, 26.130,00 m2, tarla vasfında, üzerinden enerji nakil hattı geçtiği, topografyasının oldukça bozuk ve dalgalı olduğu, meyilin % 20-30 arasında değiştiği,üzerinde kesim zamanı gelmemiş çam ağaçları mevcut olduğu, 10 yıl öncesine kadar tarımsal amaçla hiç kullanılmadığı, kuru tarım arazisi olduğu, toprakta oluşacak erozyon önleyici tedbirler alınarak özel ürün yetiştirme sureti ile kullanılabileceği,parselin toprak değerini etkileyecek bir muhtesat bulunmadığı, m2 birim fiyatı 12,00TL/m2,1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışındakalmaktadır Adresi: Yüzölçümü: İmar Durumu: Kıymeti: KDV Oranı: Kaydındaki Şerhler: Mersin İli, Toroslar ilçesi, Kaşlı Mahallesi 26.130 m2 Toroslar Belediye Başk.17/02/2017 tarihli yazıları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalmaktadır. 313.559,40 TL %18 Taşınmaz üzerinden enerji nakil hattı geçmekte ve Tüsan Yapı Sanayi Anonim Şirketi hissesi üzerindeki icra haciz bilgileri dosyasında 14/06/2017 günü 15:00 -15:15 arası 10/07/2017 günü 15:00 -15:15 arası MERSİN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU 1. Satış Günü: 2. Satış Günü: Satış Yeri: Satış şartlan: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis. uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/26 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/05/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr'de Basın: 600001