MUDANYA İcradan Satılık Ev

Şehir:Bursa
İlçe:Mudanya
Kurum:MUDANYA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009-2872 Esas
Cinsi:Mesken
Açıklama:MUDANYA İcradan Satılık Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:125.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):62.500,00 TLSatış Tarih: 24.08.2010 Saat : 24.08
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):62.500,00 TLSatış Tarih: 03.09.2010 Saat : 14:00

İlan Metni :

MUDANYA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI Dosya No: 2009-2872 Esas İpotekli olup satılmasına karar verilen taşınmazın açık artırma suretiyle satışı yapılacaktır. TAPU KAYDI: Bursa ili Mudanya ilçesi, Halitpaşa mah. Değlrmendere mevkii, 1293 ada, 2 parsel, 1.368,25 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazda kain, Zemin kat, 1 nolu bağımsız bölüm - mesken, Arsa Pay / Payda: 168 / 2314 . imar Durumu: Satışa konu dairenin bulunduğu arsanın hali hazırda üzerinde ruhsatlı bina bulunmaktadır. Taşınmaz aynk nizam 3 kat, H = 9.50 m yükseklik verilen, TAKSr 0.30 , KAKS: 0.90, ön bahçe mesafesi: 5.00 m yan bahçeler 3.00 m olarak yapı yapma müsaadelidir. Halihazır Durumu: Satışa konu taşınmazın fiili adresi: Halitpaşa mah. Yeni cd. Ar Yapı Gamze 3 apt. K. 1 D. i Mudanya'dır. Bahse konu taşınmazda bulunan 4 katlı binanın merdivenleri mermer kaplı, merdiven korkuluğu krom olup asansör bulunmakta ve çalışmaktadır. Dış cephesi boya olup bahçe düzenlemesi yapılmıştır. Sosyal tesis ve yüzme havuzu bulunmamaktadır. Satışa konu daire binanın doğu tarafındadır. Daire brüt 115 m2, net 90 m2'dir. Daire 3 oda , 1 salon , mutfak, hol, antre , banyo, wc ve 2 adet balkondan oluşmaktadır. Salonun ve odalann yer döşemesi 1. sınıf laminent parke kaplı olup duvarlan saten boyalıdır. Salonla mutfak arasında duvann bir kısmı kaldınlarak direk geçiş yapılmış ve duvann bu kısımlan ahşap kaplanmıştır. Daire tavanına kartonpiyer yapılmıştır. Mutfak tezgahı granit olup, 1. sınıf kaliteli mutfak dolabı bulunmaktadır. Mutfağın, holün ve antrenin tabanı, banyo, wc'nln taban ve duvan seramik kaplıdır. Banyoda duş teknell duşa kabin, klozet, dolaplı lavabo takımı bulunmaktadır. Dış kapı çelik kapıdır, iç kapılar ahşap mobilya kapı, pencere doğramalan ahşap görünümlü PVC doğramadır. Dairenin doğal gazı çekilmiş olup hali hazırda kat kaloriferi olarak kullanılmaktadır. Dairenin deniz manzarası bulunmaktadır. Daire ilçe merkezinde olup ulaşımı oldukça kolaydır. Binada su elektrik mevcut olup hali hazırda kullanılmaktadır. Taşınmazın muhammen bedeli 125.000,00 TL olup bu bedel üzerinden satışa çıkartılmıştır. İİK 127 .Mad. Göre Satış İlanın Tebliği: Adresleri tapu kaydında mevcut olmayan ve tebliğ imkansızlığı nedeniyle tebligat yapılamayan alakadarlara işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere Hanen tebliğ olunur. Satış Gün ye Saatleri: Birinci satış günü 24.08.2010 tarihinde saat 14:00-14:10 arasında Mudanya İcra Müdürlüğü'nde (Yeni Belediye iş Merkezi Kat: 5 Mudanya) İkinci satış günü: 03.09.2010 tarihinde aynı yer ve saatte, Satış şartlan: 1- Birinci artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'nı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 - Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı İstediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir, ihale damga vergisi, tapu harç ve masrafları ile mevzuatın öngördüğü oranda K.D.V. ihale alıcısına aittir. Tellaliye harcı ve Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (") bu gayrimenkul üzerindeki haklannı özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile (15) -gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4 - Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki İhale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 - Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir Örneği gönderilebilir. 6 - Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009 - 2872 esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüzebaşvurmaları ilân olunur. (İİK m.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan örnek 64'e karşılık gelmektedir. (B;45453-1033)