Muğla Bodrum İcradan İhale ile Satılık DİĞER Otomobil

Şehir:Muğla
İlçe:Bodrum
Kurum:2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/103 Talimat
Cinsi:Otomobil
Marka:DİĞER
Model:Belirtilmemiş
Açıklama:Muğla Bodrum İcradan İhale ile Satılık DİĞER Otomobil
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:90.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):45.000,00 TLSatış Tarih: 30.11.2010 Saat : 16:20
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):45.000,00 TLSatış Tarih: 10.12.2010 Saat : 16:20

İlan Metni :

BODRUM 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Dosya No:'2009/103 Talimat ' ;\ Satılmasına karâr verilen Gayrimenkulun cinsi kıymeti evsafı TAPU KAYDI: Muğla ili, Bodrum İlçesi, Kızılağaç Köyü, Torba Mevki, N18C20A4C Patta, 3149 Parselde kayıtlı, 51/628 Arsa paylı, B Blok Zemin Kat 1 Bağımsız Bölüm Numaralı Pansiyon vasıflı taşınmaz ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz, betonarme tarzda inşa edilmiştir, Ana taşınmazda A ve B Blok olmak üzere iki blok bulunmaktadır. A Blok ana yol kenanndaki blok olup, zemin kat ve birinci katlar pansiyon altında ruhsata bağlanmış, her katta 5 adet pansiyon odası, girişe banyo önüne de mutfak ve resepsiyon ilave edilerek projelendirilmiş ise de zemin durumu bunu yansıtmamaktadır. Zeminde 2 yatak odası açık mutfak salon olarak imal edilmiştir. Toplam inşaat alanı zemin ve 1. katlarda 60 M2'dir. Torba Koyunda yer alan Club Voyager Otelinin arkasında yer almaktadır. Denize takribi 250 metre mesafededir. '• , ",. MUHAMMEN BEDEL: Taşınmazın satışa esas muhammen bedeli 90.000,00 TL (Doksanbintürklirası) olarak belirlenmiş olup, belirtilen bu muhammen bedel üzerinden satışa çıkartılmıştır. SATIŞ ŞARTLARI: 1-) Taşınmazın birinci satışı 30.11.2010 günü olup, saat 16.20 - 16.30 arasında, Bodrum 2. icra Müdürlüğü Bodrum Adliyesi- Bitez/Bodrum adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 10.12.2010 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkartılacaktır. İkinci artırmada ise rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve tahmin edilen kıymetin %40'ını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 2-) Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Resmi ihale pulu, tapu alım harcı ve masraflan, gayrimenkulun teslim masrafları, K.D.V. alıcıya aittir. Tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ile-tellaliye resmi, satış bedelinden ödenir. 3-) ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair iddialannı dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4-) Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse İİK.nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5-) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Bodrum 2. İcra Müdürlüğü'nde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6-) Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacaatını kabul etmiş sayılacaktan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/103 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 7-) iş bu satış ilanı tapu kaydında adresleri bulunmayan ilgililere İİK m. 127 gereğince ilanen tebliğ olunur. 8-) Taşınmaz İİK. m. 132 gereğince üzerindeki tüm takyidatlardan ari olarak satışa çıkanlmıştır. ilanen duyurulur. (B;71129-1725) (www.blk.gov.tr)