Muğla Milas İcradan İhale ile Satılık Fabrika-Tesis

Şehir:Muğla
İlçe:Milas
Kurum:MİLAS İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2007/792 ESAS
Cinsi:Fabrika-Tesis
Açıklama:Muğla Milas İcradan İhale ile Satılık Fabrika-Tesis
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:3.961,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):1.980,50 TLSatış Tarih: 18.04.2011 Saat : 09:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):1.980,50 TLSatış Tarih: 28.04.2011 Saat : 09:00

İlan Metni :

T.C. MİLAS İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Dosya No: 2007/792 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Örnek No: 27 1- Taşınmazın Tapu Kavdı, Hali Hazır Durumu, İmar Durumu : Muğla İli, Milas İlçesi, Akçalı Köyü, Köyiçi Mevkii, cilt 14, sayfa 1395' de tamamı İbrahim SERTBAŞ adına. 130 ada, 9 nolu parselde kayıtlı, 3.73631 m2 yüzölçümlü tapuda Zeytinyağı Fabrikası ve Marangoz Atölyesi ve Güme ve arsası niteliğinde taşınmaz. Taşınmaz üzerinde halen faal durumda toplam 136,00m2 büyüklükte, beden ve bölme duvarları tuğla taşıyıcı malzemesi betonarme kolon olan içi ve dışı sıvalı ve boyalı üzeri çelik çatı, örtüsü trapez saç örtü olup kontini yağ fabrikası olarak kullanılmaktadır. Fabrikanın acı su tahliye havuzlan ile 8,50 m.x 6.50m. Ebadında genel acısı havuzu bulunmaktadır. Fabrika içinde bulunan kontini sistemin çalışması için kurulum donatısı makine ve paktının toplam değeri 90.000.00-TL' dir. Aynı taşınmaz üzerinde marongoz atelyesi olarak yapılmaya başlanmış, arazi meyilinden dolayı zeminkatı 50.00m2 olan çevre duvarları taş, içi dışı sıvasız ahır olarak kullanılmakta olan, birinci katın ise toplam 100.00 m2 büyüklüğünde dış duvarları tuğla ve biriket olarak örülmüş, kolonları dikilmiş üzerinin kalıplarının bir kısmı yapılmış bir kısmı yapılırken durdurulmuş, yarım inşaat şeklinde ortalama °/c 40 tamamlanmış marongoz atelyesi olarak yapılmakta olan zemin katla birlikte 150.00m2 büyüklüğünde bina vardır. Marongoz atelyesinin değeri 26.220.00-TL dir.Taşınmaz üzerinde bulunan fabrikanın atık ve acı sularının döküldüğü havuzların olması, ev ihtiyaçları için sebze ekimi yapılması köy yerleşim alanı içinde bulunması fabrikanın kuzey cephesinden köy yolu geçmesi değer artışına sebep olmaktadır. Taşınmazın toplanı değeri 93.407,50-TLf dir. Taşınmaz üzerinde 31 adet 25 yaşlarında zeytin ağaçlan vardır. Muhammen Bedeli: 243,435,90 TL Satış Saati: 09:00 - 09:10 Arası 2- Taşınmazın Tapu Kavdı, Hali Hazır Durumu, İmar Durumu : Muğla İli, Milas İlçesi, Akçalı Köyü, Köyiçi Mevkii, cilt 12, sayfa 1104' de tamamı İbrahim SERTBAŞ adına, 119 ada, 16 nolu parselde kayıtlı tapuda kargir iki katlı ev ve arsası niteliğinde 301,10 m2 büyüklükte taşınmaz. Köy yerleşim alanında bulunan parsel içerisinde kadastro paftasında görülen iki katlı ev olarak kullanılan bina bulunmaktadır. Üzeri ahşap çatı ve çatı örtüsü marsilya kiremittir.Evin taban alam 62,00 nı2 olup. toplam inşaat alanı 124m2 ' dir. Muhammen Bedeli 27.69i.70 TL Satış Saati : 09:15 - 09:25 Arası 3- Taşınmazın Tapu Kavdı. Hali Hazır Durumu, İmar Durumu : Muğla İli, Milas İlçesi, Akçalı Köyü, Köyiçi Mevkii, cilt 12, sayfa 1107' de tamamı tbrahim SERTBAŞ adına. 119 ada. 19 nolu parselde kayıtlı, tapuda harap ev ve arsası niteliğinde 96.45 m2 yüzölçümlü taşınmaz. Köy yerleşim alanında bulunan parsel içerisinde kadastro paftasında görülen ve kullanılmayacak durumda oları 39,00m2 büyüklükte tek katlı harap ev bulunmaktadır. Üzeri çökmeye başlamış ve kullanılamaz durumda olan binanın ekonomik değeri yoktur. Muhammen Bedeli: 2.466,00 TL Satış Saati: 09:30 - 09:40 Arası 4- Taşınmazın Tapu Kavdu Hali Hazır Durumu. İmar Durumu : Muğla İli, Milas İlçesi. Akçalı Köyü. Kavaklar Mevkii, cilt 3, sayfa 256' da tamamı İbrahim SERTBAŞ adına, 102 ada, 241 nolu parselde kayıtlı. 14.999,llm2 yüzölçümlü, tapuda zeytinlik niteliğinde taşınmaz Köyün güneydoğusunda Şenköy hududuna bitişik ve plansız alanda bulunan parsel eğimli, taşlık ve kıraç yapıdadır. Üzerinde deliceden aşılanma mahsuldar zeytin ağaçlan bulunan parsel zeytinlik olarak kullanılmaktadır. Muhammen Bedeli: 44.99733 TL Satış Saati : 09:45 - 09:55 Arası 5- Taşınmazın Tapu Kavdı, Hali Hazır Durumu, İmar Durumu : Muğla İli, Milas İlçesi. Akçalı Köyü. Değirmendere Mevkii, cilt 4. sayfa 336' de tamamı İbrahim SERTBAŞ adına, 102 ada, 321nolu parselde kayıtlı, 389,47m2 yüzölçümlü, tapuda zeytinlik niteliğinde taşınmaz. Köyün güneydoğusunda Çakmak Deresi kenarında ve plansız alanda bulunan parsel eğimli, taşlık ve kıraç yapıdadır. Üzerinde deliceden aşılanma mahsuldar zeytin ağaçları bulunan parsel zeytinlik olarak kullanılmaktadır. Muhammen Bedeli 1363,14 TL Satış Saati: 10:00 -10:10 Arası 6-Taşınmazın Tapu Kavdı, Hali Hazır Durumu, İmar Durumu : Muğla İli, Milas İlçesi, Akçalı Köyü, Kırlı Deresi Mevkii, cilt 5, sayfa 424' de tamamı İbrahim SERTBAŞ adına, 102 ada, 409 nolu parselde kayıtlı, 7.339,94m2 yüzölçümlü, tapuda zeytinlik niteliğinde taşınmaz. Köyün güneydoğusunda köye yaklaşık 1 km uzaklıkta ve plansız alanda bulunan parsel eğimli, taşlık ve kıraç yapıdadır. Üzerinde deliceden aşılanma mahsuldar zeytin ağaçları bulunan parsel zeytinlik olarak kullanılmaktadır. Muhammen Bedeli: 25.689,79 TL Satış Saati : 10:15 -10:25 Arası 7- Taşınmazın Tapu Kaydı, Hali Hazır Durumu, İmar Durumu : Muğla İli, Milas İlçesi, Akçalı Köyü, Gabılar Mevkii,cilt 8, sayfa 716' da tamamı İbrahim SERTBAŞ adına, 110 ada. 9 nolu parselde kayıtlı. 463,1 lm2 yüzölçümlü, tapuda zeytinlik niteliğinde taşınmaz. Köyün güneydoğusunda köye yaklaşık I km uzaklı kta ve plansız alanda bulunan parsel eğimli, taşlık ve kıraç yapıdadır. Üzerinde deliceden aşılanma mahsuldar zeytin ağaçlan bulunan parsel zeytinlik olarak kullanılmaktadır. Muhammen Bedeli: 1.620,88 TL Satış Saati : 10:30 - 10:40 Arası 8- Tasaımazın Tapu Kavdı. Hali Hazır Durumu. İmar Durumu : Muğla İli, Milas İlçesi, Akçalı Köyü. Kırlı Deresi Mevkii, cilt 8, sayfa 800' de tamamı İbrahim SERTBAŞ adına. 111 ada, 16 nolu parselde kayıtlı, 1.96139m2. yüzölçümlü, tapuda zeytinlik niteliğinde taşınmaz. Köyün güney-doğusunda köye yaklaşık 900 m uzaklıkta ve plansız alanda bulunan parsel hafif eğimli, taşlık ve kıraç yapıdadır. Üzerinde deliceden aşılanma mahsuldar zeytin ağ açları bulunan parsel zeytinlik olarak kullanılmaktadır. Muhammen Bedeli: 6.865.56 TL Satış Saati: 10:45 -10:55 Arası 9- Taşınmazın Tapu Kaydı, Hali Hazır Durumu, İmar Durumu : Muğla İli. Milas İlçesi, Akçalı Köyü, Gabılar Mevkii, cilt 9. sayfa 838' de tamamı ibrahim SERTBAŞ adına. 113 ada. 25 nolu parselde kayıtlı, 1435.54m2 yüzölçümlü tapuda zeytinlik niteliğinde taşınmaz. Köyün güneyinde, mezarlık yol kenarında ve plansız alanda bulunan parsel hafif eğimli, taşlık ve kıraç yapıdadır. Üzerinde deliceden aşılanma mahsuldar zeytin ağaçlan bulunan parsel zeytinlik olarak kullanılmaktadır. Muhammen Bedeli: 5.742,16 TL Satış Saati : 11:00 - 11:10 Arası 10- Taşınmazın Tapu Kaydı, Hali Hazır Durumu, imar Durumu : Muğla İli. Milas İlçesi. Akçalı Köyü. Koyunalanı Mevkii, cilt 9. sayfa 849' da tamamı İbrahim SERTBAŞ adına. 113 ada, 36 nolu parselde kayıtlı. 268.84m2 yüzölçümlü tapuda zeytinlik niteliğinde taşınmaz. Köyün güneyinde Şenköy sınırına yakın ve plansız alanda bulunan parsel hafif eğimli, taşlık ve kıraç yapıdadır. Üzerinde deliceden aşılanma mahsuldar zeytin ağaçları bulunan parsel zeytinlik olarak kullanılmaktadır. Muhammen Bedeli: 806,52 TL Satış Saati : 11:15 - 11:25 Arası 11- Taşınmazın Tapu Kaydı, Hali Hazır Durumu. İmar Durumu : Muğla İli. Milas İlçesi. Akçalı Köyü, Koyunalanı Mevkii, cilt 10. sayfa 964' de tamamı İbrahim SERTBAŞ adına, 114 ada. 52 nolu parselde kayıtlı, 2.651,61 m2 yüzölçümlü tapuda zeytinlik niteliğinde taşınmaz. Köyün güney -batısında Bafa-Akçalı yolunun güneyinde ve plansız alanda bulunan parsel eğimli, taşlık ve kıraç yapıdadır. Üzerinde deliceden aşılanma mahsuldar zeytin ağaçlan bulunan parsel zeytinlik olarak kullanılmaktadır. Muhammen Bedeli: 9.280.63 TL Satış Saati : 11:30- 11:40 Arası 12- Taşınmazın Tapu Kaydı, Hali Hazır Durumu, İmar Durumu : Muğla İli. Milas ilçesi. Şenköy Köyü. Yayla Mevkii, cilt 9, sayfa 809'de tamamı İbrahim SERTBAŞ adına. 113 ada. 82 nolu parselde kayıtlı. 1320.4Im2 yüzölçümlü tapuda zeytinlik niteliğinde taşınmaz. Köyün kuzey-doğusunda Akçalı hududunda ve plansız alanda bulunan parsel eğimli, taşlık ve kıraç yapıdadır. Üzerinde deliceden aşılanma mahsuldar zeytin ağaçlan bulunan parsel zeytinlik olarak kullanılmaktadır. Muhammen Bedeli: 3.961,23 TL Satış Saati : 11:45 - 11:55 Arası Satış Şartları: 1-Birinci açık artırma 18.04.2011 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Milas Adalet Sarayı Önü adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktu.Bu artırmada tahmin edilen değerin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı şartiyle 28.04.2011 günü Milas Adalet Sarayı Önü adresinde yukarıda belirtilen saatler arasında ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma boralinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 'ını bulması lazımdır.Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artınnaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir 3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklannı hususiyle faiz. ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır. 4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilennden tahsil edilecektir. 5-Şartname,ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecattm kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. ("(İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir. (İİKm.26) B.: 15552 www.bik.gov.tr