Niğde Merkez İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Niğde
İlçe:Merkez
Kurum:1. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2009/1222 ESAS
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Niğde Merkez İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:19.114,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):9.557,00 TLSatış Tarih: 17.07.2012 Saat : 10:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):9.557,00 TLSatış Tarih: 27.07.2012 Saat : 10:30

İlan Metni :

T.C. MERKEZ / NİĞDE 1. İCRA DAİRESİ 2009/1222 ESAS TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı: 1 Nolu Taşınmazın Bilgileri: Taşınmaz Niğde 2 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/680 esas sayılıkararı ile tasarrufun iptaline karar verilmiş olduğundan taşınmazNiğde Merkez Hasaköy hudutları İçerisindel790 parselde kayıtlı olup 36300m2alana sahip tarladır. Köy merkezine 4 km mesafede tarla yolu olmayan kumsal yapıda kaba bünyeli toprak yapısına sahip hafif eğimli derin toprak profili olan kıraç 1 sınıf tarım arazisidir. Buğday-nohut münavebesi uygulanır Tam hisse olup Takdir Olunan Kıymeti: 54.450,00 KDV Oranı: 9618 1. Satış Günü: 17/07/2012 günü saat 10:30 ile 10:35 arasında yapılacaktık. 2. Satış Günü: 27/07/2012 günü saat 10:30 ile 10:35 arasında yapılacaktır. 2 Nolu Taşınmazın Bilgileri: Taşınmaz Niğde 2 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/680 esas sayılı kararı ile tasarrufun iptaline karar verilmiş olduğundan taşınmaz Niğde Merkez Hasaköy hudutları içerisinde 2292 parselde kayıtlı olup 892 m2 dir taşınmaz konut alanında olup alt yapı hizmetlerinden yararlanır taşınmaz içerisinde a) 150m2 oturum alanlı Betonarme Karkas olarak inşa edilmiş taşduvarlı demir doğramalı sıvasız toprak zeminli tek katlıolup depo mevcuttur. b) 64 m2 oturm alanlı yığma inşa edilmiş 3 oda ve aralıktan ibaret tek katlı mesken mevcuttur ahşap kapılı pvc pencereli normal sıva ve badanalıdırBeton tabiye üzeri ahşap çatı ve kiremit örtülüdür. Borçlunun taşınmazdaki hissesi 19/56 dır. Takdir Olunan Kıymeti : 19.114,89 KDV Oranı : %1 1. Satış Günü: 17/07/2012 günü saat 10:40 ile 10:45 arasında yapılacaktır 2. Satış Günü: 27/07/2012 günü saat 10:40 ile 10:45 arasında yapılacaktır. Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır. İİK.127 Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara, gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Satış Şartlan: 1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte Niğde Adliyesi Karşısında Bulunan Niğde Belediyesine ait Mezat Salonunda'da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/1222 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (ic.if.K.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No :27 B:37019 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de