Niğde Merkez İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Niğde
İlçe:Merkez
Kurum:T.C. NİĞDE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No:2013/9
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Niğde Merkez İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:260.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):130.000,00 TLSatış Tarih: 19.12.2013 Saat : 10:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):130.000,00 TLSatış Tarih: 20.01.2014 Saat : 10:00

İlan Metni :

T.C. NİĞDE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2013/9 SATIŞ. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: TAPU KAYDI Ada Parsel Mahallesi Cinsi Yüz ölçümü Satış saati 2468 2 Kırbağlan Arsa 830,00m2 10,00-10,15 Hali Hazır Durumu.: Taşınmaz Şehir merkezindedir, imar planı içerisinde(A3) aynk nizam yoldan 5 .metre Komşudan 3 M. Çekme mesafeli 0,35 yoğunlukta 3 katlı konut alanı içerisinde Taşınmazın batısından 7,00 M.ve güneyinden 7,00 M. Lik imar yolları ada basında henüz açılmamış Belediye alt yapı hizmetlerinden yararlarmaz, taşınmaz üzerinde çiçekçilik yapn baraka vardır. Çevresinde 2-8 katlı binalar mevcut, Yeni Devlet Hastanesine,Doğum ve Diş Hastanesine 200-1000 M. Uzaklıkta Boş arsa konumundadır. TAŞINMAZIN TOPLAM DEĞERİ : 260,000,00 TL 1. SATIŞ GÜNÜ: 19/12/2013 günü 10:00-10:15 arası 2. SATIŞ GÜNÜ: 20/01/2014 günü 10:00 -10:15 arası SATIŞ YERİ: NİĞDE BELEDİYE MEZAT SALONU SATIŞ ŞARTLARI: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün Öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malm tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanh alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, talimin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa Öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/9 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/11/2013 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.trde (BASIN 56626)