Niğde Merkez İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Niğde
İlçe:Merkez
Kurum:1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2007/386 tal
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Niğde Merkez İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:20.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):10.000,00 TLSatış Tarih: 03.12.2010 Saat : 09:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):10.000,00 TLSatış Tarih: 13.12.2010 Saat : 09:30

İlan Metni :

NİĞDE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZIN ACIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2007/386 tal 1- Taşınmazın Tapu Kaydı, Hali Hazır Durumu, İmar Durumu : Niğde İli Sazlıca köyü 186 parsel Mantarlık mevkii, 70.700 m2 tam hisse tarla Köy merkezine 3 km mesafede, Tarla yolu olan, kumsal yapıda kaba bünyeli toprak yapısına sahip, düz, derin toprak profili olan sulu 1. sınıflarını arazisi, buğdar-lahana müdavebesi uygulanmaktadır. KDV oranı % 18'dir. Muhammen Bedeli: 212.100,00TL- Satış Saati: 09:30 - 09:40 Arası 2- Taşınmazın Tapu Kaydı, Hali Hazır Durumu, İmar Durumu: Niğde İli Sazlıca köyü 2470 parsel 352 m2 tam hisse elma bahçesi Taşınmaz boş arsa olup, üzerinde herhangi bir yapı ve tesis yoktur alt yapı hizmetlerinden yararlanır, kasaba merkezinde olup etrafında konutlar, işyerleri vardır okula işyerlerine yakındır, imar planı içerisinde ve serbest nizam 2 katlı konut alanında bulunmaktadır. Tapu kayıtlarında elma bahçesi olarak yer alır. Tapu kayıtlannda elma bahçesi olarak yer almasına rağmen konumu ve özellikleri dikkate alınarak taşınmaz arsa olarak değerlendirilmiştir. KDV oranı % 18'dir. Muhammen Bedeli: 20.000,00 TL Satış Saati: 09:50 -10:00 Arası Satış Şartları: 1- Birinci açık artırma 03.12.2010 günü yukarıda belirtilen saatler arasında BELEDİYE MEZAT SALONU adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 13.12.2010 günü BELEDİYE MEZAT SALONU adresinde yukarıda belirtilen saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir. (İİK.m.126) (B;72344-1758) (www.bik.gov.tr)