Niğde Merkez İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Niğde
İlçe:Merkez
Kurum:NİĞDE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No:2011/4
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Niğde Merkez İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:205.125,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):102.562,50 TLSatış Tarih: 31.05.2011 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):102.562,50 TLSatış Tarih: 10.06.2011 Saat : 14:00

İlan Metni :

T.C. NİĞDE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU SAYI Esas 2011/4 satış GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi evsaf TAPU KAYDI Ada Parsel Mahallesi Cinsi Yüz ölçümüSatış saati 339 7 Yukarı Kayabaşı Avlu KargirEv 154,09m214,00-14,15 Hali Hazır Durumu: Yukarda tapu kaydı yazılı Taşınmaz olup Şehir merkezinde olup taşınmaz üzerinde avlu içerisinde bir bölümü çökmüş bina olarak ekonomik değeri olmayan enkaz ile Mesken olarak kullanılan 2 katlı bina mevcuttur. Bina alanı 105,00 m2 dir. Bina çamur harçlı taş duvarlı, duvarlar sıvasız badanasız basit ahşap kapılı zemini toprak bir oda mutfak ardiye ve antreli olup elektrik ve suyu mevcut 1 sınıf B gurubu yapıdır. Bitişik nizam 4 kata izinlidir. Yola cephesi yoktur. Çıkmaz sokağa cephelidir, müstakil imar parseli değildir komşu parsellerle suludur, taşınmazın toplam değeri: 48 894,00TL TAPU KAYDI Ada Parsel Mahallesi Cinsi YüzölçümüSatış saati 20 2 Kayardı Evli bahçe 1961,00m2 14,20-14,35 Hali Hazır Durumu: Taşınmaz Tapu kaydında belirtildiği gibi evli bahçe olup üzerinde tek katlı bina çamur harçlı taş duvarlı hezen üzeri toprak ve betonla örtülü iç ve dış duvarları sıvalı badanasız, zemini beton demir profilli kapısı, PVC pençeleri ile ısı camlı demir korkuluklu bir oda ve antreli elektrik ve suyu mevcut 2nci e sınıf B gurubudur bina alanı 35,00 m2, Taşınmaz Şehir merkezinde imar planı içinde 3ncü derece doğal site alanı koruma amaçlı imar planı içerisinde olduğu belediye hizmetlerinden tamamen yararlanır. Barajdan sulanır, doğusu yola cephelidir Taşınmazın toplam değeri: 129.397,00 TL. TAPU KAYDI Ada Parsel Mahallesi Cinsi YüzölçümüSatış saati , 557 2 Kayardı Bağ 2 735,00m2 14,40-14.55 Hali Hazır Durumu: Taşınmaz tapu kaydında belirtildiği Şehir merkezinde imar planı içinde 3ncü derece doğal site alanı koruma amaçlı imar planı içerisinde olduğu belediye hizmetlerinden tamamen yararlanır. Barajdan sulanır. Doğusu kayardı bağları asfaltına cephelidir çevresinde tek ve 2 katlı evler mevcuttur. Taşınmaz yeni tesis edilen bahçe konumunda olup üzerinde ağaç yoktur. Taşınmazın toplam değeri: 205.125,00 TL SATIŞ ŞARTLARI: Gayri menkulün açık artırması Niğde Belediyesi Mezat salonunda yapılacaktır. 1 -Satış 31/05/2011 günü saat 14,.00-14,55 e kadar açık artırma suretiyle yapılacaktır bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60 in rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklıların mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 10/06/2011 günü saat 14.00 den 14,55 e kadar ikinci artırmaya çıkartılacaktır. Bu artırmada bu miktarda elde edilmemiş ise gayrimenkul en çok artırana taahühüdü saklı kalmak üzere artıranında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 nı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masrafını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20 si kıymetinde pey akçesi veya bu değerde milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 gün geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye, resmi ihale pulu, Tapu harç ve masrafları alıcıya aittir birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin () bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmelerine, aksı takdirde hakları Tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefillerin teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, İlan tarihinden itibaren her kesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiğinde isteyen alıcıya gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başka bir bilgi almak isteyenlerin 2011/4 Satış sayılı dosya numarasına memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 19/04/2011 (i cif. K. 126) Yönetmelik örnek No: 27 (+) İlgililer tarihine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. B:28942 www.bik.gov.tr