Niğde Ulukışla İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Niğde
İlçe:Ulukışla
Kurum:NİĞDE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/72 TLMT
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Niğde Ulukışla İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:212.841,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):106.420,50 TLSatış Tarih: 01.02.2011 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):106.420,50 TLSatış Tarih: 11.02.2011 Saat : 14:00

İlan Metni :

ULUKIŞLA/NİĞDE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI 2010/72 TLMT. örnek No: 64 memış ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı: 1) Niğde ili. Ulukışla ilçesi Porsuk Köyü Sokakbağ mevkii 184 Ada No. 54 nolu parselde kayıtlı 5620.33 m2 miktarlı tarla vasfında tam hisseli taşınmaz killi tıniı toprak yapısında hafif taşlı % 3-4 eğime sahip, sulama imkanı bulunan 2. Sınıf tanm arazisi. Arazi üzerinde kiraz ağaçlan mevcut olup, ağaçlar bakımlı durumdadır. Takdir Olunan Kıymeti: 84.304.95 TL KDV Oranı: % 18 1. Satış Günü: 01/02/2011 Salı günü saat 14.00-14.10 arası 2. Satış Günü: 11/02/2011 Cuma günü saat 14.00-14:10 arası 2) Niğde ili, Ulukışla ilçesi Porsuk Köyü Alan mevkii 195 Ada No, 91 nolu parselde kayıtlı 14189,42 m2 miktarlı tarla vasfında tam hisseli taşınmaz, killi tınlı toprak yapısında hafif taşlı % 2-4 Eğime sahip, sulama imkanı bulunan 2. Sınıf kiraz bahçesi vasfına haiz tanm arazisi. Arazi üzerinde kiraz ağaçları mevcut olup ağaçlar bakımlı durumdadır. Takdir Olunan Kıymeti: 212.841.30 TL KDV Oranı: % 18 1. Satış Günü: 01/02/2011 Salı günü saat 14.15-14.25 arası 2. Satış Günü: 11/02/2011 Cuma günü saat 14.15-14.25 arası Taşınmazların geniş özellikleri dosyadaki mevcut bilirkişi raporunda mevcuttur. Yukarıda özelliklen yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacakır Satış Şartlan: 1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte ULUKIŞLA ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ ULUKlŞLA'da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilesaklı kalmak üzere arttırma ilanında göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki. artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu 1/2 tapu harcı ve masrafları KDV alıcıya aittir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsıien mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/72 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İc.İf.K. 126) O ilgililer tabirine irtifak hakkı sahiplen de dahildir. Yönetmelik Örnek No:27 www.bik.qov.tr B: 84590