Ordu Fatsa İcradan İhale ile Satılık

Şehir:Ordu
İlçe:Fatsa
Kurum:FATSA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009-556
Cinsi:Araç İhaleleri
Marka:Belirtilmemiş
Model:Belirtilmemiş
Açıklama:Ordu Fatsa İcradan İhale ile Satılık
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:5.200.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):2.600.000,00 TLSatış Tarih: 13.05.2011 Saat : : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):2.600.000,00 TLSatış Tarih: 23.05.2011 Saat : : 14:00

İlan Metni :

GEMİNİN AÇIK ARTIRMA İLANI FATSA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN Dosya No : 2009- 556 Ta. Bir borçtan dolayı hacizli bulunan : Tapu Kaydı: BİR ADET COŞKUNOGLU BALIK AVLAMA GEMİSİ SİCİL LİMANI SAMSUN OLAN BALIK AVLAMA GEMİSİ Özellikleri: COŞKUNOGLU İSİMLİ SAMSUN-1234 SİCİL. LİMAN NOLU ISTANBUL-24979. TEKNİK KÜTÜK LİMAN NOLU SAMSUN-782, BAĞLAMA LİMAN NUMARALI BALIK AVLAMA CİNSLİ. 2006/SÜRMENE YAPIMI 46,37 BOY. 14,35 EN, 3,8 DERINLİĞİNİNDE, 622 GROSTON 187 NET TON KAPASİTELİ, 3 MAKINALI, 3114 BHP GÜCÜNDE FAAL GEMİ KLASSIZ. RASPA BOYÜSO KÖTÜ, KÖPRÜ ÜSTÜ SEYİR VE HABERLEŞME CİHAZLARI ÇALIŞIR FAAL BALIK AVLAMA GEMİSİ İmar Durumu : Değeri: 5.200.000,00 YTL Satış Saati: 14,00-14,05 Açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. Satış Şartları: 1- Satış 13.05.2011 günü yukarıda yazılı saatler arasında FATSA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEnde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetinin % 60 ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şarti ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 23.05.2011 günü yukarıda yazılı saatler arasında FATSA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEnde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin % 20 si nispetinde pey akçesi (YT Lirası veya devlet tahvili dışındaki döviz kabul edilmeyecektir) veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenecek, damga resmi, tahliye ve teslim masrafları ile KDV, tapu alım harcı alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ile satış ilanın tebliğ edilemeyen alakadarlara tebliğ yerine kâim olacağı ilan olunur. 30.03.2011 (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. B:23409 www.bik.gov.tr