Osmaniye Kadirli İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Osmaniye
İlçe:Kadirli
Kurum:KADİRLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2011/1035 E
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Osmaniye Kadirli İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:12.491,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):6.245,50 TLSatış Tarih: 09.03.2012 Saat : 10:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):6.245,50 TLSatış Tarih: 19.03.2012 Saat : 10:00

İlan Metni :

T.C. KADİRLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2011/1035 E Osmaniye tli, Kadirli İlçesi, 7 Mart Mah.Gavurcular Mevkii, Tarla Cinsi, 49.996,50 m2 Yüzölçüm|û, 314 Ada,'1 Parsel, 8 Cilt, 708 Sayfa, 1368/21888 Hisseli olarak Kayıtlı Gayrimenkul. 1-Kadirli İlçesi, 7 Mart Mah. Gavurcular Mevkii, 314 Ada,1 Nolu Parsel, Tapu Kayıtlarına göre Hisseli Tarla vasfında 49.966,50 m2 Yüzölçümlü olarak kayıtlıdır.Borçlu'nun hissesine düşen miktar 3.122,90 m2'dir.2-Söz konusu arazi, toprak yapısı bakımından;kumlu-Killi toprak yapısına sahip,dik eğimli.toprak derinliği, su tutma kapasitesi ve arazi kullanım kabiliyeti bakımından zayıf, su ve rüzgar erozyonuna maruz kalabilecek nitelikte, kuru, 3.sınıf tarım arazisi niteliğindedir. Dik eğimli olması nedeni ile tarla bitkileri tarımına uygun değildir.Bahçe bitkileri tarımına (Zeytin Yetiştiriciliği gibi) daha Uygun bir yapıdadır.Kadirli İlçe Merkezine yakın (3-4 Km.Mesafede) 'dir.3-llgili Parselde bulunan Tarım arazisinin birim değeri piyasa değeri metoduna 4.000,00 TL/da'dır.Tapu kayıtlarına göre borçlu'nun 314 Ada 1 nolu Parselde bulunan 3.122,90 m2 tarım arazisinin değeri (4.000,00 TL /da x 3.122,90 da) =12.491,60 TL'dir. Belediye İmar durumu cevabına göre ; ilçemiz 7 Mart Mah, 314 Ada, 1 Nolu Parsel, imar Planı dışında.Mücavir Alan sınırları içinde görülmektedir. Muhammen Bedeli : 12.491,60 TL Satış Saati Lİ0:00- 10:10 Arası Satış Şartları : 1 -Birinci açık artırma 09.03.2012 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Kadirli İcra Müdürlüğü ÖNÜ adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edilen değerin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 19.03.2012 günü Kadirli icra Müdürlüğü ÖNÜ adresinde yukarıda belirtilen saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 ini bulması lazımdır.Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile KDV. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (*)ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir. (llKm.126) BASIN: 4715 (www.bik.gov.tr)