Rize Derepazarı İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Rize
İlçe:Derepazarı
Kurum:1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2008/371 E
Cinsi:Gayrimenkul İhaleleri
Açıklama:Rize Derepazarı İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:19.001,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):9.500,50 TLSatış Tarih: 18.02.2011 Saat : 10:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):9.500,50 TLSatış Tarih: 28.02.2011 Saat : 10:00

İlan Metni :

T.C. RİZE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞIM Dosya No: 2008/371 E. Satılmasına karar verilen taşınmazın Cinsi. Evsafı ve özellikleri: 1- Rize ili Derepazarı İlçesi Esentepe Köyü Büyük Cami mevkiindeki tapunun 242 parselinde kayıtlı taşınmaz da borçlunun 1/6 oranındaki hissesi satılacaktır. Taşınmaz üzerinde borçluya ait kısmi bodrum üzeri, bir zemin ve bir normal kattan ibaret yığma kargir inşaat tarzında inşa edilmiş ev mevcut olup, evin duvarları dıştan sıvalı, boyalı, içten ise bodrum kat kısmı sıvasız, boyasız kaba inşaat halinde, zemin ve birinci kat sıvalı, boyalı, doğramalar kısmen ahşap ve yağlı boyalı, kısmen de PVC esaslı doğramalardır. Bodrum katı ise 39,25m2, zemin katı 129,71 m2, birinci katı ise 78,50 m2 büyüklüğünde olan ev ahşap çatılı ve kiremit örtülüdür. Taşınmaz üzerinde birde bir zemin kattan ibaret betonarme karkas inşaat tarzında inşa edilmiş borçlunun kardeşine ait ev mevcut olup, evin duvarları dıştan sıvasız, boyasız, içten ise sıvalı ve boyalı, doğramalar ahşap doğrama ve yağlı boyalıdır. Büyüklüğü 110.00m2 olan ev çatısızdır. Taşınmaz 830.00m2 kargir ev ve tarla olup, yolun hemen bitişiğinde çok az eğimli olup, elektrik ve su sorunu olmayan, köy yerleşik alanı içinde, kumlu tınlı toprak yapılıdır. Taşınmaz tarla vasfındadır. Tarla vasfında olan araziden gelir alınamayacağı ve bölgede hakim olan çay bitkisi olduğundan taşınmazın değeri çay i bitkisine göre yapılmıştır. 2- Rize ili Derepazarı ilçesi Esentepe Köyü Büyükcami mevkiindeki tapunun 419 parselinde kayıtlı taşın- I maz da borçlunun 1/6 oranındaki hissesi satılacaktır.. Taşınmaz 3740 m2 olup, çoğunluğu çay bahçesi ,bir | kısmı çalılıktan oluşmaktadır. Bölgede hakim bitki çaydır. Bu nedenle arazinin değeri çay bahçesi geliri | üzerinden hesaplanmıştır. Taşınmaz yola yakın olup, elektrik ve su sorunu olmayan köy yerleşik alanı yakınında, kumlu tınlı toprak yapılı verimli bir çay bahçesidir. 3- Rize ili Derepazarı İlçesi Esentepe Köyü Dörtyol mevkiindeki tapunun 188 parselinde kayıtlı taşınmaz | da borçlunun 1/6 oranındaki hissesi satılacaktır. Taşınmaz 160 m2 olup, tapu kayıtlarında çalalık olarak i gözükmektedir. Yapılan incelemede de çalılık olduğu görülmüştür. Bölgede hakim bitki çay olduğu için j arazinin çaylık olarak değeri hesap edilmiştir. Taşınmaz köy yerleşik hinterlandından biraz uzakta olup, j kumlu tınlı toprak yapılıdır. 4- Rize ili Derepazarı İlçesi Esentepe Köyü Dörtyol mevkiindeki tapunun 189 parselinde kayıtlı taşınmaz j da borçlunun 1/6 oranındaki hissesi satılacaktır. Taşınmaz 115 m2 olup, tapu kayıtlarında çalılık olarak gözükmektedir. Yapılan incelemede de çalılık olduğu görülmüştür. Bölgede hakim bitki çay olduğu için | arazinin çaylık olarak değeri hesap edilmiştir. Taşınmaz köy yerleşik hinterlandından biraz uzakta olup, eğimli kumlu tınlı toprak yapılıdır. 5- Rize ili Derepazarı İlçesi Esentepe Köyü Büyükcami mevkiindeki tapunun 417 parselinde kayıtlı taşın- | maz da borçlunun 1/6 oranındaki hissesi satılacaktır. Taşınmaz 253 m2 olup, tapu kayıtlarında çalılık olarak | gözükmektedir. Bölgede hakim bitki çay olduğu için arazinin çaylık olarak değeri hesap edilmiştir. Taşınmaz köy yerleşik hinterlandının dışında ,kumlu tınlı toprak yapılıdır. 6- Rize ili Derepazarı İlçesi Esentepe Köyü Dörtyol mevkiindeki tapunun 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz da borçlunun 1/6 oranındaki hissesi satılacaktır. Taşınmaz 2160,00m2 olup, tapu kayıtlarında çay bahçesi ve çalılık olarak gözükmektedir. Rize ili Derepazarı İlçesi Esentepe Köyü Dörtyol mevkiindeki tapunun 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz. Taşınmaz 2160,00m2 olup, tapu kayıtlarında çay bahçesi ve çalılık olarak gözükmektedir. 7- Rize ili Derepazarı İlçesi Esentepe Köyü Büyükcami mevkiindeki tapunun 232 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz da borçlunun 1/6 oranındaki hissesi satılacaktır. Taşınmaz 860m2 olup, tapu kayıtlarında tarla olarak gözükse de, yapılan keşif esnasında verimli bir çay bahçesi olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz köy civarında elektrik ve su sorunu olmayan eğimli, kumlu tınlı toprak yapılı verimli bir çay bahçesidir. 8- Rize ili Derepazarı İlçesi Esentepe Köyü Büyükcami mevkiindeki tapunun 393 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz da borçlunun 1/6 oranındaki hissesi satılacaktır. Taşınmaz 1710 m2 olup, tapu kayıtlarında tarla olarak gözükse de, yapılan keşif esnasında verimli bir çay bahçesi olduğu tespit edilmiştir.Taşınmaz köy civarında elektrik ve su sorunu olmayan eğimli, kumlu tınlı toprak yapılı verimli bir çay bahçesidir. 9- Rize ili Derepazarı İlçesi Esentepe Köyü Büyükcami mevkiindeki tapunun 394 nolu parselinde kayıtlı ; taşınmaz da borçlunun 1/6 oranındaki hissesi satılacaktır. Taşınmaz 1920 m2 olup, tapu kayıtlarında tarla \ olarak gözükse de, yapılan keşif esnasında verimli bir çay bahçesi olduğu tespit edilmiştir.Taşmmaz köy ' civarında elektrik ve su sorunu olmayan eğimli Jcumlu tınlı toprak yapılı verimli bir çay bahçesidir. 10- Rizeli Derepazarı İlçesi Esentepe Köyü Büyükcami mevkiindeki tapunun 416 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz da borçlunun 1/6 oranındaki hissesi satılacaktır. Taşınmaz 570 m2 olup, tapu kayıtlarında tarla oiarak gözükse de, yapılan keşif esnasında verimli bir çay bahçesi olduğu tespit edilmiştir.Taşınmaz köy I civarında elektrik ve su sorunu olmayan eğimli,kumlu tınlı toprak yapılı verimli bir çay bahçesidir. \ 11- Rize İli Derepazarı İlçesi Esentepe Köyü Büyükcami mevkiindeki tapunun 427 nolu parselinde kayıtlı ; taşınmaz da borçlunun 1/6 oranındaki hissesi satlacaktır. Taşınmaz 2000 m2 olup, tapu kayıtlarında tarla olarak gözükse de, yapılan keşif esnasında verimli bir çay bahçesi olduğu tespit edilmiştir.Taşmmaz köy i civarında elektrik ve su sorunu olmayan eğimli,kumlu tınlı toprak yapılı verimli bir çay bahçesidir. 12- Rize İli Derepazarı İlçesi Maltepe Köyü Irmakbaşı mevkiindeki tapunun 1999 parselinde kayıtlı taşın| maz da borçlunun 1/6 oranındaki hissesi satılacaktır. Taşınmaz 68 m2 olup, tapu kayıtlarında tarla olarak gözükse de, yapılan keşif esnasında verimli bir çay bahçesi olduğu tespit edilmiştir.Taşınmaz köy civarında elektrik ve su sorunu olmayan eğimli, kumlu tınlı toprak yapılı verimli bir çay bahçesidir. İİK. NUN 151 MD. GÖRE SIRAYA İTİRAZ: Alacağa mahsuben ihalenin yapılması veya satış bedelinin sıra cetveli yapılmadan ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK.nun 142.md. göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri, İİK. 83-100-142-151 ve MK.nun 789, 777 md. Göre ayrıca tebliğ olunur. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Yukarda açık tapu kaydı, imar ve halihazır durumu ve kıymeti belirtilen taşınmazın; Birinci Satışı: 18.02.2011 günü ; S.no Satış Saati Parsel No Hisse oranı Hisse tutarı (TL)%20 Teminat (TL). 1-) 10.00-10.05 242 1/6 19.001,79-TL. 3.800-TL. 2-) 10.10-10.15 419 1/6 10.241,36-TL 2.000-TL. 3-) 10.20-10.25 188 1/6 389,33-TL. 78-TL. 4-) 10.30-10.35 189 1/6 279,83-TL. "60-TL. 5-) 10.40-10.45 417 1/6 615,63-TL 125-TL. 6-) 10.50-10.55 1 1/6 5.914,80-TL. 1.200-TL. 7-) 11.00-11.05 232 1/6 2.354,96-TL. 470-TL. 8-) 11.10-11.15 393 1/6 4.682,55-TL. 936-TL. 9-) 11.20-11.25 394 1/18 1.752,53-TL. 350-TL. 10-) 11.30-11.35 416 1/6 - 1.560,85-TL. 310-TL. 11-) 11.40-11.45 427 1/6 5.476,66-TL. 1.095-TL. 12-) 11.50-11.55 1999 1/6 186,20-TL. 40-TL. saatleri arasında, Rize l.İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada taşınmaz tahmin edilen kıymetinin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu va satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, 28.02.2011 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere, artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde nakit pey akçesi (TL) veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz"(dosya numarası belirterek) teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. j KDV, ihale damga vergisi, alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Dellaliye resmi ve birikmiş emlak vergi borcu ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına aittir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( * ) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Taşınmazı satın alanlar,ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydı ile ,ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK. 130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır. 5- Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse süresinde parayı vermezse ihale kararı fesh olunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona ,razı olmaz veya bulunamazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip, yanlızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yerinilir. Bu artırmada teklifin İİK. 129. maddedeki hükümlere uyması I şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup tebligat pul masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/371 Esas sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ,satış ilanı : tebliğe-gönderilmiş ilgililere, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler için de işbu satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı tebliğ ve ilan olunur. *(İc. İf. K. 126) *(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 BASIN-3388 www.bik.gov.tr