Samsun Bafra İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Samsun
İlçe:Bafra
Kurum:T.C. BAFRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No:2016/3
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Samsun Bafra İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:673.100,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):336.550,00 TLSatış Tarih: 25.04.2017 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):336.550,00 TLSatış Tarih: 05.05.2017 Saat : 14:00

İlan Metni :

T.C. BAFRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2016/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: TAŞINMAZIN Özellikleri : Samsun İli, 19 Mayıs İlçesi, Bahçelievler mahallesi, 60 Ada No, 190 Parsel sayılı taşınmaz tarla vasfında olup, üzerinde değişik tür ve yaşta meyveler ile yapılar bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede Orta Karadeniz iklimi hüküm sürmektedir. Taşınmaz düz, 1 .sınıf sulu tarım arazisi olup, toprak yapısı sarı renkli killi-tınlı yapıdadır, toprak derinliği 60-70 cm.dir. Ondokuzmayıs ilçe merkezine 2.5 km. mesafede bulunan taşınmaza ulaşmak için kullanılan yollar asfaltdir. Arazi üzerinde bulunan (A, B ve C ) rumuzlu binalar 2 katlı, betonarme taşıyıcı sistemli, sıvalı, boyalı ve çatılı olup, %15 imalat noksanlığı bulunmaktadır. Binalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı donelerine göre 3.sınıf A grubu yapılar sınıfına girmekte olup, binalarda yıpranma payı %27 dir. ( E ) Rumuzlu bina, 2 katlı, betonarme taşıyıcı sistemli, sıvalı, boyalı ve çatılı olup, %10 imalat noksanlığı bulunmaktadır. Bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı donelerine göre 3.sınıf A grubu yapılar sınıfına girmekte olup, binada yıpranma payı %27 dir. Bina üzerindeki ( F ) ve ( G ) rumuzlu binalar tek katlı, betonarme taşıyıcı sistemli, çatısız olup, %5 imalat noksanlığı bulunmaktadır. Binalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı donelerine göre 1 .sınıf B grubu yapılar sınıfına girmekte olup, binalarda yıpranma payı %17 dir. Adresi : Samsun, Ondokuzmayıs, Bahçelievler mahallesi Yüzölçümü : 4.235,00 m2 Arsa Payı İmar Durumu Kıymeti KDV Oranı Kaydındaki Şerhler 1. Satış Günü 2. Satış Günü Satış Yeri Satış şartları 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satış ilanının ilgililere tebliğe gönderilmesine, İİKnun 127.maddesi gereğince, gazete veya elektronik ortamda yapılan satış ilanının tebliğ yapılamayan taraflara tebligat yerine geçmesine, 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/3 Satış sayılı dosya numarasıyla İzale-i Şüyu satış memurluğuna başvurmaları ilan olunur. 16/02/2017 1/1000 ölçekli imar durum belgesi dosya içerisinde mevcut. 673.100,31 TL ( Taşınmaz ve Üzerindeki yapılar ve meyve ağaçları) %18 Tapu kaydı gibi. 05/05/2017 günü 14:00 - 14:05 arası 02/06/2017 günü 14:00 - 14:05 arası Bafra Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu. Resmi İlanlar; www.ilan.gov.tr'de BASIN NO: 552268