Samsun Çarşamba İcradan İhale ile Satılık Arsa

Şehir:Samsun
İlçe:Çarşamba
Kurum:ÇARŞAMBA İCRA DAİRESİ
Dosya No:2010/1952 TLMT
Cinsi:Arsa
Açıklama:Samsun Çarşamba İcradan İhale ile Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:90.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):45.000,00 TLSatış Tarih: 20.02.2012 Saat : 10:35
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):45.000,00 TLSatış Tarih: 01.03.2012 Saat : 10:35

İlan Metni :

Örnek No: 64 T.C. ÇARŞAMBA / SAMSUN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜMDEN TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI 2010/1952 TLMT. Müdürlüğümüze ait yukarıda numarası yazılı dosyamızda satışına karar verilen aşağıda tapu kaydı adedi, cinsi evsafı, kıymeti ve önemli özellikleriyle satış şartlan belirtilen taşınmaz müdürlüğümüzce açık artırma sonucu satılarak paraya çevrilecektir. TAPU KAYDI: Samsun Çarşamba İlçesi Sarıçalı Mah.Tekel Caddesi Sokağı 338,63 Yüzölçümü 20 ada 24 parsel 21 cilt 1989 sayfa numaralı sayılı taşınmaz (7 Nolu bağımsız bölüm) TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ: Samsun Çarşamba İlçesi Sarıçalı Malı. 20 ada 24 parsel 338,63 m2 yüzölçüsündedir. Çarşamba Belediyesi imar işleri müdürlüğünün vermiş olduğu 08/12/2010 tarihli imar durumuna göre bu parsel bitişik nizam 5 kat inşaata müsaittir. Bu parsel üzerinde zemin kat iş yeri, 4 katı mesken olan 5 katlı betonarme karkas bulunmaktadır. Her katta iki daire vardır.Bu parsel arsa vasıflı olup belediyenin tüm hizmetlerinden istifade etmektedir. Ulaşımı iyidir. Şehrin merkezi yerinde olup okullara yakındır. 7 nolu bağımsız bölümün arsa payı 24/52'dir.. Bina no: 2. Bina bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tebliğlerine göre 111. sınıf B grubu yapılara girmektedir. Borçluya ait 7 bağımsız bölüm 1. katta bulunmaktadı. Bağımsız bölümün mesken olarak kullanılmaktadır. Bahçeye bakan cephesi vardır. Dairedi lpişirme nişi buna bağlı oturma odası, 1 salon 2 yatak odası 3 balkan, banyo ve wc bulunmaktadır, binada odalar ahşap parke ıslak zeminler seramiktir. Daire 125 12 ölçüsündedir. Dairede % 10 yıpranma vardır. Dairenin 2.5 m2 ölçüsünde müştemilat odunluk eklentisi vardır. MUAMMEN BEDELİ: 90.000,00 Türk Lirası'dır. SATIŞ GÜNÜ VE SAATİ: 20/02/2012 günü saat 10:35 -10:45 ikinci artırma günü ve saati: 01/03/2012 günü saat 10:35-10:45 SATIŞ ŞARTLARI: 1- Satış: 20/02/2012 günü saat 10:35 - 10:45 saatleri arasında Çarşamba İcra Müdürlüğünde açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 m ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını seçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile ikinci Artırma günü olan 01/03/2012 günü aynı yeri ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir. 2 Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksı takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayna temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/1952 Talimat sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları, iş bu ilanın tebliğ edilemeyen alakadarlara tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur. 30/12/2011 (İc.İf.K. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. www.bik.gov.tr-Basın: 01114