Samsun Çarşamba İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Samsun
İlçe:Çarşamba
Kurum:T.C. ÇARŞAMBA İCRA DAİRESİ
Dosya No:2013/543 TLMT
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Samsun Çarşamba İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:267.869,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):133.934,50 TLSatış Tarih: 21.05.2017 Saat : 10:50
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):133.934,50 TLSatış Tarih: 31.05.2017 Saat : 10:50

İlan Metni :

T.C. ÇARŞAMBA İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2013/543 TLMT. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1- Samsun İli Çarşamba ilçesi Gülyazı Köyü Sarımsak Yazı Mevkii 110 ada 23 parsel nolu 54.133,00 m2 yüzölçümlü iki katlı kargir ev ve fındık bahçesi vasfındaki taşınmazdır. Taşınzaın borçluya ait 710/2400 hissesi satılacaktır. Taşınmaz üzerinde birden fazla mesken bulunduğu belirtilmiştir. Taşınmaz üzerinde bulunan Fındıklık orta derece bakımlıdır. Toprak killi bünyede ve topografya düzdür. Toprak killi bünyededir. Taşınmazlara yılın her mevsimi ulaşım sorunu yoktur. PARSEL ÜZERİNDEKİ YAPILARI 1-Ahır Olarak Kullanılan Yapı: Parsel taşınmaz üzerinden Karma yapı tarzında inşa edilmiş tek katlı ahır olarak kullanılan yapı bulunmaktadır. Yapı sıvasız durumdadır, çatısı yapılmıştır. Kapı ve pencere doğramaları Ahşap olarak yapılmıştır. Yapıda %30 oranında eksik imalat %25 oranında yıpranma vardır. Yapının yaklaşık Toplam inşaat Alanı 90,00m2 dir. 2-Mesken Olarak Kullanılan Yapı: Parsel taşınmaz üzerinden Betonarme Karkas tarzında inşa edilmiş 2 katlı mesken olarak kullanılan yapı bulunmaktadır. Yapının içi dışı sıvalı ve boyalı durumdadır. Yapının çatısı yapılmıştır. Kapı ve pencere doğramaları Ahşap olarak yapılmıştır. Pencerelerinde korkuluklar bulunmaktadır. Yapıda %15 oranında eksik imalat %30 oranında yıpranma vardır. Yapının yaklaşık Toplam inşaat Alanı =250,0m2 dir. 3-Garaj Olarak Kullanılan Yapı: Parsel taşınmaz üzerinden Betonarme yapı tarzında inşa edilmiş tek katlı garaj/depo olarak kullanılan yapı bulunmaktadır. Yapının içi dışı sıvasız durumdadır. Yapının çatısı yapılmıştır. Yapıda %30 oranında eksik imalat %25 oranında yıpranma vardır. Yapının yaklaşık Toplam inşaat Alanı =85,28 m2 dir. 4-Mesken Olarak Kullanılan Yapı (Tek Katlı): Parsel taşınmaz üzerinden Betonarme Karkas tarzında inşa edilmiş tek katlı mesken olarak kullanılan yapı bulunmaktadır. Yapının dışı sıvasız ve boyasız durumdadır. Yapının çatısı yapılmıştır. Kapı ve pencere doğramaları Ahşap olarak yapılmıştır. Yapıda %25 oranında eksik imalat %10 oranında yıpranma vardır. Yapının yaklaşık Toplam inşaat Alanı =34,03 m2 dir. 5-Mesken Olarak Kullanılan Yapı: Parsel taşınmaz üzerinden Betonarme Karkas tarzında inşa edilmiş Tek katlı mesken olarak kullanılan yapı bulunmaktadır. Yapının içi dışı sıvalı ve boyalı durumdadır. Çatı kalkan duvarları örülü olup bu kısımlar sıvasız durumdadır. Yapının çatısı yapılmıştır. Pencere doğramaları pvc olarak yapılmıştır. Yapıda kimse olmadığından ölçümleme yapılamamış olup Fen bilirkişisince verilen ölçüler dahilinde(uydu fotoğraf ölçüleri yardımı ile) inceleme yapılabilmiştir. Yapıda %10 oranında eksik imalat %15 oranında yıpranma olduğu takdir edilmiştir. Yapının yaklaşık Toplam inşaat Alanı =126,00m2 dir. Yapının yapım özelikleri dikkate alındığında III.sınıf A Grubu yapı tarzında olup, 24/04/2013 tarih ve 28627 Sayılı Resmi Gazetede açıklanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca açıklanan 2013 yılı yapı m2 maliyet bedeli 490,00.-TL/m2 olarak belirlenmiştir. 6-Ahır/seren Olarak Kullanılan Yapı: Parsel taşınmaz üzerinden Karma yapı tarzında inşa edilmiş ahır/ seren olarak kullanılan yapı bulunmaktadır. Yapının içi dışı sıvasız durumdadır. Yapının çatısı yapılmıştır. Yapıda %25 oranında eksik imalat %20 oranında yıpranma olduğu takdir edilmiştir vardır. Yapının yaklaşık Toplam inşaat Alanı= 45,00m2 dir. Kıymeti: 267.869,76 TL KDV Oranı: KDV kanunun 17/4-L maddesi uyarınca KDV den istisnadır. 1. Satış Günü: 02/05/2017 günü 10:50 -11:00 arası 2. Satış Günü: 31/05/2017 günü 10:50 -11:00 arası Satış Yeri: ÇARŞAMBA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI ÇARŞAMBA SAMSUN Satış şartları: 1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/543 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 21/03/2017 (Basın: 572270 www.bik.gov.tr) Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de.