Samsun İcradan Satılık Ev

Şehir:Samsun
İlçe:Merkez
Kurum:2. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2007/7173
Cinsi:Mesken
Açıklama:Samsun İcradan Satılık Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:133.101,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):66.550,50 TLSatış Tarih: 14.09.2010 Saat : 09.30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):66.550,50 TLSatış Tarih: 24.09.2010 Saat : 09.30

İlan Metni :

SAMSUN 2. İCRA DAİRESİNDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI Dosya No: 2007/7173' Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikler^: 1- Samsun İli Hançerll mahallesi 729 ada 43 nolu parsel, yüzölçümü 776,56 m2 2/80 arsa paylı 6. kat. bağımsız bölüm 31 nolu mesken Tamamı borçluya aittir. Taşınmaz Hançeri! mah.100 yıl bulvarı kaptan apt. no: 40 kat: 6/11 adresinde bulunmaktadır. Tapuda 776,56 m2.lik arsa üzerinde betonarme bina bulunmaktadır. Binanın zemin katı dükkanlar ve normal katlarda meskenlerden oluşmaktadır Söz konusu daire 6. katta bulvar tarafında bakmaktadır.' Mesken 3 oda, 1 salon, mutfak hol, banyo, Wc. ve balkondan oluşmaktadır. Isınma şeWI sobalıdır, asansörlüdür. Oda tabanlan ahşap parke döşeme duvarlar plastik boyalı ıslak alanlar İse seramiktir. Mesken 150 m2'dir. Taşınmaz Samsun llkadım Belediyesi İmar planı içerisinde olup üzerinde bina bulunmaktadır. Bitişik nizam 9 katlı konut alanına İsabet etmektedir. Samsun merkez llkadım Belediyesi sınırlan İçerisinde bulunan taşınmaz çevresinde yapılaşma bitmiştir. Çevresinde 8-9 katlı binalar mevcut taşınmazın hemen önüne kadar yol gitmekte kamu kurum ve kuruluşlan İle İş merkezine 1. km. mesafededir. Yapılaşmanın düzenli olduğu bölgede yer almaktadır. 100 yıl bulvanna cephelidir. Belediyenin bütün hizmetlerinden yararlanmaktadır. MUAMMEN BEDEL: 133.101,00 TL. - SATIŞ SAATİ: 09.30-09.40 Satış şartlan: 1- Satış 14.09.2010 günü saat 09.30-09.40 saatleri arasında Samsun 2. İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile İhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 24.09.2010 günü aynı yerde ve aynı saatte de İkinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da malın tahmin edilen kıymeteriin % 40'ını bulması ve rüçhanlı alacaklann alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana İhale olunur. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'sl oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer İlgilerin (•) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün İçinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki İhale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 - Şartname, İlân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde İsteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/7173 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur. (İİKm.126) O ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir (B;51997-1231)