ŞANLIURFA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Şehir:Şanlıurfa
İlçe:Merkez
Kurum:ŞANLIURFA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/404 Tal
Cinsi:İşyeri
Açıklama:ŞANLIURFA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:40.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):20.000,00 TLSatış Tarih: 23.08.2010 Saat : 15:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):20.000,00 TLSatış Tarih: 02.09.2010 Saat : 15:00

İlan Metni :

T.C. ŞANLIURFA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI SAYI: 2009/404 Tal. Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: TAPU KAYDI: Ş.Urfa Merkez Bamyasuyu Mah. 142 ada 514 parsel zemin kat 6 nolu bağ.böl.dükkan HALİ HAZIR DURUMU Ekspertize konu taşınmaz betonarme karkas sistemde sadece tek katı inşa edilmiş, dükkan vasfında taşınmaz olup, ön cephe demir doğramalı ve darabalı, yerler seramik duvarlar plastik boyalı ve tavanlar kireç ön cephesi 3,50 metre ve derinliği 8 metre olan yüksekliği 3,50 metre brüt yaklaşık 28 m2 dükkandır. MUHAMMEN BEDELİ: 40.000,00 YTL'dir. SATIŞ ŞARTLARI 1- Satış 23/08/2010 günü 15/00-15/10 saatleri arasında 1 .İcra Müdürlüğü koridoru-Ş.Urfa adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'nı ve ruçhanlı alacaklar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur.Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ençok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydı şartıyla 02/09/2010 günü aynı yerde ve saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul ençok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda ençok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin mallın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklarının toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ile paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedehle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde on günü geçememek üzere mehil verilebilir.Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harcının 1/2'si, K.D.V. ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılar diğer ilgililerin(*)bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddiaları ve dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları ta-^pu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır. 4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefihleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca yasal faizinden mütelselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve yasal faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacaktır, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilecektir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/404 Tal.sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 21/06/2010 (ic.if.K.126) (*) İlgililer hakkı tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. B: 44550