Şanlıurfa Merkez İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:Şanlıurfa
İlçe:Merkez
Kurum:T.C. ŞANLIURFA 2. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2016/8242 ESAS
Cinsi:Mesken
Açıklama:Şanlıurfa Merkez İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:450.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):225.000,00 TLSatış Tarih: 20.03.2017 Saat : 10:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):225.000,00 TLSatış Tarih: 25.04.2017 Saat : 10:00

İlan Metni :

T.C. ŞANLIURFA 2. İCRA DAİRESİ 2016/8242 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Şanlıurfa ili Merkez ilçe Yenişehir Mahallesi 991 Ada 25 parselde kain 966,61 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde kurulu bina ayrık nizam betonarme karkas yapı tarzında 3 bodrum + zemin + 4 normal kat olarak inşa edilmiştir.Satışı istenen taşınmaz 2.kat6nolu bağımsız bölüm mesken nitelikte olup, bina girişine göre sol cephede yer almaktadır.antre hol salon mutfak 2 banyo wc ve 1 balkondan müteşekkildir.taşınmazın net faydalı alanı 225 m2 dir. Adresi : Şanlıurfa ili Merkez ilçe Yenişehir Mahallesi 991 Ada 25 parsel 2. Kat 6 nolu bağımsız bölüm Yüzölçümü : 966,61 m2 Arsa Payı : 80/1010 İmar Durumu : imarlı Kıymeti : 450.000,00 TL KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir,Taşınmaz üzerindeki Davut Gül lehine kira şerhi var ise de, taşınmaz kira şerhinden ari olarak satışa çıkarılmıştır,ve tescilde kira şerhinden ari olarak yapılacaktır 1. Satış Günü : 20/03/2017 günü 10:00- 10:05 arası 2. Satış Günü : 25/04/2017 günü 10:00 - 10:05 arası Satış Yeri : ŞANLIURFA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap. qov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplam ını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/8242 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/02/2017 , „ ,-„„.,-„, ( Basın: 546172 www.bik.gov.tr) Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr'de