Siirt Merkez İcradan İhale ile Satılık Arsa

Şehir:Siirt
İlçe:Merkez
Kurum:İCRA DAİRESİ
Dosya No:2010/2145 ESAS
Cinsi:Arsa
Açıklama:Siirt Merkez İcradan İhale ile Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:58.882,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):29.441,00 TLSatış Tarih: 22.01.2013 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):29.441,00 TLSatış Tarih: 01.02.2013 Saat : 14:00

İlan Metni :

MERKEZ / SİİRT İCRA DAİRESİ TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI 2010/2145 ESAS Örnek No: 64 Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı: Taşınmazın Bilgileri: 235 Parsel No, ana taş. niteliği arsa, KÖPRÜBAŞI KÖYÜ SİİRT MERKEZ adresli, Taşınmaz Mal Taşınmazın Adresi: Köprübaşı Köyü Merkez/SİİRT Taşınmazın Yüzölçümü: 1.811,76 m2 Taşınmazın Özellikleri: Ada No, 235 Parsel No, Mahalle/Köy Mevkii, Taşınmaz Mal, KÖPRÜBAŞI KÖYÜ SİİRT MERKEZ / SİİRT Adresli, Taşınmaz Mal Takdir Olunan Kıymeti: 58.882,20 KOV Oranı: % 18 1. Satış Günü: 22/01/2013 Salı 14:00 -14:10 saatleri arasında 2. Satış Günü: 01/02/2013 Cuma 14:00-14:10 saatleri arasında Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır. Satış Şartlan: 1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte Siirt Adalet Sarayı Mezat Salonu 1, Kat'ta açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. 1/2 tapu harcı, damga, KDV ve teslim masrafları alıcıya aittir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün ipinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi ipin dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/2145 sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları olunur. (ic.if.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 MflttfflMmlLB: 74259 Resmi ilanlar www.ilan.qov.tr'de.