Sinop Merkez İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:Sinop
İlçe:Merkez
Kurum:SİNOP İCRA DAİRESİ
Dosya No:2010/285
Cinsi:Mesken
Açıklama:Sinop Merkez İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:188.732,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):94.366,00 TLSatış Tarih: 25.02.2011 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):94.366,00 TLSatış Tarih: 07.03.2011 Saat : 14:00

İlan Metni :

T.C. SİNOP İCRA DAİRESİ1 NDEN GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI TALİMAT NO: 2010/285 Bir borçtan dolayı mahcuz oiup, üzerinde ipotek şerhi bulunan ve aşağıda tapu kaydında adedi, cinsi, evsafı, kıymeti ve belirli özellikleri ile satış şartları belirtilen taşınmaz Müdürlüğümüzce açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. 1-Taşınmazın Tapu Kaydı: Sinop ili, Merkez ilçe, Ada Mah., 258 ada. 15 parselde kayıtlı, 290,00 metrekare alanlı, ana taşınmaz niteliği arsa vasfında, 5. Kat,Bağımsız Bölüm No:12.1/15 arsa paylı mesken vasfında taşınmaz. 1/1 hisse ile Hadiye Altuntaş adına kayıtlı İmar Durumu: Sinop Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 24.05.2010 tarih ve 1730 sayılı yazıları gereğince taşınmaz bitişik nizam 7 kata tahsisli olup, ticaret bölgesinde kalmaktadır. Satışa Konu İpotekli Taşınmazın Özellikleri: Taşınmaz Sinop, merkez, ada mah., 258 ada, 15 nolu parsel üzerinde 1 Bodrum, I zemin, 6 normal katlı, her katta 2 daireli apartman olduğu görülmüştür. 5. Kat 12 nolu meskenin özellikleri: ada mah., gazi cad., karakum yolu üzeri, kütüphane karşısı, ormancı sokak ile eski tekel binasının arasında kalan adadır. Bir cephesi karakum yoluna, diğer cephesi eski tekel binasının arazisine bakmaktadır. Çatısı mevcut, dış cephesi kısmen dekoratif tuğla, kısmı boyalıdır. 9 nolu bağımsız meskenin alanı 110 m2'dir. 3 oda, 1 salon, I mutfak, 1 wc banyodan ibarettir. Pencereler plastik doğramadır. Taşınmazın keşif tarihi itibarı ile yapı değeri: 110 m2 * 511,00 TL./m2 * 0,95 (yıpranma payı) =53.399,00 Dava konusu 258 ada, 15 parsel ada mah., Aşıklar cad. Sonunda karakum yolu üzerinde, kütüphane karşısında, eski tekel binasının şehir merkezi tarafındaki binadır. Alt yapısı tamam olup, belediye hizmetlerinden eksiksiz faydalanmaktadır. Şehir içi dolmuş hattı üzerinde olup, ulaşımı kolaydır. Kamu kuram ve kuruluşlarına, ticari merkezlere 400-500 m. Mesafede, denize 15 m. Mesafede olup, denizle yol arasında sadece yol olması sebebi ile kapanmayan bir manzarası vardır. Şehir parkına 50-100 m. Mesafede, limana 200-300 metre mesafededir. Taşınmazın mevcut özellikleri dikkate alınarak hakim piyasa şartları altında değerinin 7.000,00 TL./m2 olarak tespit edilmiştir. Dava konusu taşınmazın keşif tarihi itibarı ile arsa değeri: 290 m2* 7.000,00TL/m2 * 1/15=135.333,00 TL.dir. Dava Konusu Taşınmazın Arsa ve Yapı Değeri Toplamı: 53.399,00 + 135.333,00 TL = 188.732,00 TL'dir. SATIŞ ŞARTLARI 1- Taşınmazın 1. Satışı 23.02.2011 günü saat 14:00 -14:10 arasında Sinop İcra Müdürlüğü önünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerinin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerin geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedel ile alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 07.03.2011 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da miktar elde edilememiş ise gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakları: toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını da geçmesi şarttır. Böyle bir bedel ile alıcı çıkmaz ise satış düşecektir. 2- Artırmalara iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde on (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir, damga vergisi, 1/2 tapu harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmez ise İcra ve İflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmaksızın kendilerinden tahsil edilecektir. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Müdürlüğümüzde açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümüzün 2010/285 talimat sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 21.12.2010 (İİK. M. 126) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazete ilanı tebligat yerine geçerlidir. B: 88253 (www.bik.gov.tr)