Sivas Kangal İcradan İhale ile Satılık MERCEDES 3240 C 2006 Model Kamyon-Kamyonet

Şehir:Sivas
İlçe:Kangal
Kurum:KANGAL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2011/48 TAL
Cinsi:Kamyon-Kamyonet
Marka:MERCEDES
Model:3240 C
Açıklama:Sivas Kangal İcradan İhale ile Satılık MERCEDES 3240 C 2006 Model Kamyon-Kamyonet
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:100.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):50.000,00 TLSatış Tarih: 08.09.2011 Saat : 11:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):50.000,00 TLSatış Tarih: 13.09.2011 Saat : 11:00

İlan Metni :

T.C. KANGAL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ No: 2011/48 TAL TAŞINIR AÇIK ARTIRMA İLANI Bir borçtan dolayı haddi ve aşağıda dm, miktar ve kıymetleri yazdı mallar satıp çıkartılmıştır. Birinci artırma aşağıda yazılı yer, gOn ve saatte yapılacak ve o gQnO kıymetlerin \ H'ına itteki bulunmadığı takdirde 2. artırma aynı yer ve saatlerde aşağıda belirtilen günde yapılacak, su kadar ki; artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetin % 40'ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rOçhanı olan alacaklının toplamından (azla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma masraflarını geçmesinin şart olduğu, mahcuzun sahs bedeli Özerinden % 18 oranında KD.V.nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasında o^febileeeği, masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gonfaHebilecaği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.ı İRİNCİ SATIŞ cOmO WNCİ8ATIŞ0ffiîü~ M.0S.2011 BELEDtYE OTOPARKI KOÇ ANADOLU LİSESİ ARKASİ KANGAL YEDİEMİN HASAN KARADAĞ Muhammen Kıymeti JJLL Adedi Ctaul (Mahiyeti ve önemli {kellikleri) 60 TK 660 Plaka sayılı MERCEDES Marka 2006 Model 3240 C tipli Karinen Kırmızısı Renkli Kamyon Solon Lambası Kırık Lastikleri Eski AhsspKasa ŞASt NO:NMB9403«12051063 MOTOR NO: 457937000S3744NOLU Basın No: 54521 www.blk.gov.tr 100.000 ı ADET (111114/1,1143) YÖNETMELİK ÛMNBK NO 12S 8AT1Ş SAATİ:11.0M1.10anaındaSATIŞ SAATİ:H.«M1.10amsmds