T.C. ADANA 11. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Satılık Ev

Şehir:Adana
İlçe:Merkez
Kurum:11. İcra Müdürlüğü
Dosya No:2008/1363
Cinsi:Mesken
Açıklama:T.C. ADANA 11. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Satılık Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:305.250,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):152.625,00 TLSatış Tarih: 06.08.2010 Saat : 10.00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):152.625,00 TLSatış Tarih: 16.08.2010 Saat : 10.20

İlan Metni :

T.C. Adana 11. İcra Müdürlüğü örnek No: 27 Dosya No: 2008/1363 TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: TAPU KAYDI: Birinci gayrimenkul Çukurova Tapu Sicil Müdürlüğü nezninde, Adana ili, Çukurova ilçesi, Kireçocağı köyü, 1817 parsel H Blok zemin kat 9 nolu bağımsız bölümde bulunan mesken, ikinci gayrimenkul Seyhan 2. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü nezninde, Adana İli, Seyhan İlçesi, Reşatbey Mahallesi, 445 ada, 40 parselde kayıtlı 185 metrekarelik arsa vasfındadır. BİRİNCİ GAYRİMENKULUN ÖZELLİKLERİ VE KIYMETİ Birinci taşınmaz Adana ili, Çukurova İlçesi, Kireçocağı Mahallesi'nde kayıtlı 1/13 arsa paylı H-Blok zemin kat, 9 nolu bağımsız bölüm dubleks mesken 85251 Sokak 27 kapı numarada olup zeminde 60 metre oturum alanlı doğu ve batı tarafı bahçelidir. Zemin katta salon, mutfak, tuvalet balkon ile üst kata çıkan merdiven mevcuttur. Üst katta üç oda, banyo, tuvalet, iki balkon bulunmaktadır. Bağımsız bölüm toplam 120 metrekare alanlıdır. Yapı üzeri ahşap çatılı kiremit örtülüdür. Zeminleri karo mozaik kaplama, duvarları plastik badana, pencereler kısmen ahşap, kısmen plastik doğrama, mutfak, banyo, tuvalet zemini seramik kaplama, banyo tuvalet yan duvarları fayans kaplamadır. Bahçe kısımlarında peyzaj çalışması yapılmış olup batı taraf kısmında yol seviyesinde çıkmak için merdiven yapılmıştır. Bağımsız bölüm şehrin gelişen bölgesinde, bulunmakta olup bulunduğu yer, mevkii, imar planındaki konumu ve hali hazır kullanılış şekli, mesahası, kolay satılabilir bölgede olması hususları, göz önüne alındığında mahalli rayiçlere ve alım satım fiyatlarına göre arsa payı dahil kıymetinin 90.000,00 TL. edebileceği kanaatine varılmıştır. İMAR DURUMU: Adana ili, Çukurova ilçe Belediyesi Harita Müdürlüğü'nün 20.11.2008 tarih, 7128-24 sayılı imar çapında Kireçocağı Mahallesi 1817 parselin şehir imar planında "Mevcut 100. Yıl Evleri imar Yolları" olarak ayrılan alan içinde bulunmaktadır. MUAMMEN KIYMETİ: Taşınmaz 90.000,00 TL. üzerinden satışa arz olunacaktır. İKİNCİ GAYRİMENKULUN ÖZELLİKLERİ VE KIYMETİ İkinci gayrimenkul Adana ili, Seyhan İlçesi, Reşatbey Mahallesi 62005 (Eski 6 Sokak) sokak üzerinde Adil Özgiray işmerkezi kuzey doğu karşısındaki boş arsa konumundaki taşınmazın bulunduğu yerdir. (Sokağın doğusunda) taşınmazın şehir merkezine çok yakın olması, şehrin en eski ve imarlı yerleşim yerlerinden Reşatbey Mahallesi'nde olması, Büyükşehir Belediye binasına çok yakın olması, Atatürk Caddesi ile 5 Ocak Caddesi arasında olması, çevresinin tamamen imarlı yapılaşmış olması, her türlü belediye hizmetlerinden yararlanması, bu bölgedeki yapıların zemin katlarının tamamen işyeri, normal katların ise büro olarak kullanılması, Adliye binasına, SSK Bölge Müdürlük binasına yakın olması, bankaların, dershanelerin, marketlerin vb. bu bölgede olması taşınmazın değerini olumlu yönde etkilemektedir. Alanın küçük olması Atatürk caddesinden doğuda ve içeride olması taşınmazın değerini olumsuz yönde etkilemektedir. Taşınmazın belirtilen alanı, kolay satılabilen bölgede olması, tüm olumlu ve olumsuz özellikleri dikkate alınarak taşınmazın mahalli rayiçlere ve alım satım fiyatlarına göre 305.250,00 TL. edebileceği kanaatine varılmıştır. İMAR DURUMU: Adana İli Seyhan ilçe Belediyesi Harita Müdürlüğü'nün 29.01.2010 tarih, 467-24 sayılı imar çapında Reşatbey Mahallesi 445 ada, 40 parselin şehir imar planında C-3 ön bahçesiz dört katlı sıra ev D-l ön bahçeli beş katlı tek ev olarak ayrılan alan içinde bulunmaktadır. MUAMMEN KIYMETİ: Taşınmaz 305.250,00 TL. üzerinden satışa arz olunacaktır. İ.İ.K.'NA GÖRE SIRAYA İTİRAZ: Alacağa mahsuben ihalenin yapılması veya satış bedelinin sıra cetveli yapılmadan ipotek alacaklısına ödeneceğinden, alakadarların satışı takip ederek İ.İ.K'nun 142. maddesine göre itirazı olanların bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar etmeleri İ.İ.K'nun 83, 100, 142, 151 ve M.K'nun 862, 874 maddeleri gereğince ayrıca tebliğ olunur. İ.İ.K'NA GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: İ.İ.K'nun 127. maddesi gereğince adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Satış Şartları: 1- Yukarıda belirtilen taşınmazlardan Birinci taşınmazın 1. satışı 06.08.2010 günü saat 10.00-10.10 arasında, İkinci taşınmazın 1. satışı 06.08.2010 günü saat 10.20-10.30 arasında Adana Adliyesi K. 5 No: 408 nolu odada; açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetlerinin %60'nı ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 16.08.2010 günü aynı yerde ve aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da ruçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'nı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi ve bir miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir, ihale bedeli üzerinden tahakkuk ettirilecek ev için %1 KDV arsa için %18 oranında KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dahil olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmada hariç bırakılacaktır. 4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumlu olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/1363 Es. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İc.İf.K.126) 10/06/2010 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir *Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. B: 43029