T.C. KARŞIYAKA /İ ZMİR 1. İCRA DAİRESİ NDEN

Şehir:İzmir
İlçe:Çiğli
Kurum:KARŞIYAKA 1. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2009/2910 TLMT
Cinsi:Arsa
Açıklama:T.C. KARŞIYAKA /İ ZMİR 1. İCRA DAİRESİ NDEN
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:220.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):110.000,00 TLSatış Tarih: 03.08.2010 Saat : 10:20
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):110.000,00 TLSatış Tarih: 13.08.2010 Saat : 10:20

İlan Metni :

T.C. KARŞIYAKA/İZMİR 1. İCRA DAİRESİ1 NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2009/2910 TLMT. 1 - TAPU KAYDI: İzmir ili, Çiğli ilçesi Çiğli TSM .Küçük Çiğli mahallesinde kain tapunun; Cilt 80, sayfa 7877, ada 21577, parsel 13 de kayıtlı 4.604,00 m2 yüzölçümlü 'arsa' . vasıflı taşınmazda 2/38 arsa paylı zemin kat 9 b.b nolu işyerinin tam payı Türker Sarıkol lehine kat irtifaklıdır. ÖZELLİKLERİ: Keşif öncesinde Çiğli Belediyesi imar arşivinde taşınmazın dosyasında yapılan incelemede; tapu kaydına göre 9 numaralı iş yerinin numarataj krokisine göre 11 kapı numaralı olup zemin katta 114 m2 alanlı iş yeri olduğu, taşınmazın yapı kullanma izin belgesinin 17.11.2000-tarihli olup keşif tarihi itibariyle -10 yaşında olduğu ,6-10 yaş arası betonarme yapılar için %10 yıpranma paylı olduğu ve 3B yapı sınıfında inşa edilmiş olduğu hususları tespit edilmiştir. Keşif mahallinde yapılan incelemede ise 9 kapı numaralı iş yerinin kapısının kapalı olup iş yerinde ticari faaliyetin bulunmadığı ve girişinde satılık levhası asılı olduğu görülmüştür.Diğer dükkan malikleri ile yapılan görüşmelerden söz konusu dükkanın borçluya ait olup döşemesinin beton, duvarları sıvalı ve badanalı olup dükkan içerisinde batar kat bulunduğu ve dış cephesinin demir doğramalı olup, doğrama dışında file kepenk bulunduğu hususları tespit edilmiştir. Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olan taşınmaz Çiğli Kipa Mağazasının 145 mt güney batısında yeni havaalanı caddesinin 182 mt kuzeyinde yer almış olup ulaşımı kolaydır. Taşınmazın Adresi: Istasyonaltı Mahallesi 8285 Sokak N: 11 Çiğli/İZMİR İMAR DURUMU: İzmir İli, Çiğli İlçesi Büyük Çiğli Mahallesi 26K - 4B, 26K - 4C Pafta, 21577 Ada, 13 Nolu parsel sanayi alanına isabet etmektedir. SATIİŞ SAATİ: 10:00 -10:10 Arası MUHAMMEN BEDELİ: 220.00 YTL 2-TAPU KAYDI: İzmir ili, Çiğli ilçesi Çiğli TSM .Küçük Çiğli mahallesinde kain tapunun; Cilt 80, sayfa 7879, ada 21577, parsel 13 de kayıtlı 4.604,00 m2 yüzölçümlü 'arsa' vasıflı taşınmazda 2/38 arsa paylı zemin kat 11 b.b nolu işyerinin tam payı Türker Sarıkol lehine kat irtifaklıdır. ÖZELLİKLERİ: Keşif öncesinde Çiğli Belediyesi imar arşivinde taşınmazın dosyasında yapılan incelemede; tapu kaydına göre 11 numaralı iş yerinin numarataj krokisine göre 9 kapı numaralı olup zemin katta 14 m2 alanlı iş yeri olduğu, taşınmazın yapı kullanma izin belgesinin 17.11.2000 tarihli olup keşif tarihi itibariyle 10 yaşında olduğu ,6-10 yaş arası betonarme yapılar için %10 yıpranma paylı olduğu ve 3B yapı sınıfında inşa edilmiş olduğu hususları tespit edilmiştir. Keşif mahallinde yapılan incelemede ise 9 kapı numaralı iş yerinin kapısının kapalı olup iş yerinde ticari faaliyetin bulunmadığı ve girişinde satılık levhası asılı olduğu görülmüştür.Diğer dükkan malikleri ile yapılan görüşmelerden söz konusu dükkanın borçluya ait olup döşemesinin beton, duvarları sıvalı ve badanalı olup dükkan içerisinde batar kat bulunduğu ve dış cephesinin demir doğramalı olup, doğrama dışında file kepenk bulunduğu hususları tespit edilmiştir. Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olan taşınmaz Çiğli Kipa Mağazasının 145 mt güney batısında yeni havaalanı caddesinin 182 mt kuzeyinde yer almış olup ulaşımı kolaydır. Taşınmazın Adresi: Istasyonaltı Mahallesi 8285 Sokak N: 11 Çiğli/İZMİR İMAR DURUMU: İzmir İli, Çiğli İlçesi Büyük Çiğli Mahallesi 26K - 4B, 26K - 4C Pafta, 21577 Ada, 13 Nolu parsel sanayi alanına isabet etmektedir. SATIŞ SAATİ: 10:20 -10:30 Arası MUHAMMEN BEDELİ: 220,00 YTL Satış Şartları 1- Satış 03.08.2010 günü yukarıda belirtilen saatler arasında 1717 Sokak (Kemalpaşa Cad) N:82/C Vakıfbank Işhanı K:1 KARŞIYAKA 1. İcra Müdürlüğü Karşıyaka/İZMİR adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 13.08.2010 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhünlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi, ile %18 K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (IİK (*)llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.