T.C. KEŞAP İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN

Şehir:Giresun
İlçe:Keşap
Kurum:KEŞAP İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/34 Talimat
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:T.C. KEŞAP İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:37.007,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):18.503,50 TLSatış Tarih: 06.09.2010 Saat : 11:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):18.503,50 TLSatış Tarih: 16.09.2010 Saat : 11:00

İlan Metni :

T.C. KEŞAP İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2009/34 Talimat Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: 1.Taşınmaz Giresun-Keşap İlçesi-Yolağzı Köyü-Kabalaklı Mevkii, 0 Ada, 361 parselde kayıtlı 2 adet 1/2 hisseli taşınmazdır. Taşınmazın cinsi Fındık Bahçesi olup çok yıllık verim çağında fındık ocakları ile kaplı fındık bahçesi niteliğinde kullanılmaktadır. Taşınmaz % 15-20 civarında eğime sahip olup iyi derecede bakımlı, köy yoluna bitişik mesafede ulaşımı köy ve mahalle yoluyla sağlanmaktadır. Sahil kol 1. standart fındık üretim bölgesinde bulunan arazinin toprak yapısı killi-tınlı, ortalama fındık verimi 120 kg.dır. Taşınmazın tamamı 1632 m2 dir. Hisseler 1/2 'şerli olup 2 adet 1/2 hisselere düşen miktar 1632 m2 dir. Fındık Bahçesi arazisinin kıymeti 2 adet 1/2 hisse değeri toplam 13.708,80 TL dir. Satış saati 10:30-10:40 arasındadır 2.Taşınmaz Giresun-Keşap İlçesi-Yolağzı Köyü-Kabalaklı Mevkii, 0 Ada. 363 sayılı parselde kayıtlı 2 adet 1/8 hisseli taşınmazdır. Taşınmazın cinsi Fındık Bahçesi olup çok yıllık verim çağında fındık ocakları ile kaplı fındık bahçesi niteliğinde kullanılmakta olup, % 15-20 civarında eğime sahip ve iyi derecede bakımlı, köy yoluna bitişik mesafede ulaşımı köy ve mahalle yoluyla sağlanmaktadır. Sahil kol 1.standart fındık üretim bölgesinde bulunan arazinin toprak yapısı killi-tınlı, ortalama fındık verimi 120 kg.dır. Taşınmazın tamamı 15600 m2 'den toplam değeri 131,040 TL dir. Hisseler 1/8 şerli olup 2 adet 1/8 hisselere düşen miktar 3900 m2 dir. Fındık Bahçesi arazisinin kıymeti 2 adet 1/8 hisse değeri toplam 32.760,00 TL dir. Parsel üzerinde 1 adet yığma yapı bulunmaktadır.Yapının taş duvarlı, iki katlı ve dış sıvasının mevcut ve üzerinin çinko çatı olarak kapatılmış olduğu ayrıca pencereler ahşap malzemeden yapılmış olan yapının yaklaşık 45-50 yaşında olup 64,80 m2 dir.Asansörsüz ve kalorifersiz konut olup toplam değeri 16.990,56 TL'den 2 adet 1/8 hisselere düşen miktar toplamda 4.247,64 TL olarak bilirkişilerce tespit edilmiştir.Taşınmazın fındık bahçesi ile yığma yapının yukarıda belirtilen hisse değerleri ile toplam da 37.007,64 TL dir. Satış saati 11.00-11:10 arasındadır. 1-Satış 06.09.2010 tarihinde yukarıda belirtilen saatler arasında Keşap Hükümet Konağı Bahçesinde Keşap icra Müdürlüğünce açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60' nı ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak suretiyle 16.09.2010 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40' nı bulması ve satış isteyenin satış masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20' si nispetinde nakit veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harcının 1/2' si ve teslim masrafı alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tapu harcının 1/2' si satış bedelinden ödenir. KDV Alıcıya aittir. 3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu, fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/34 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları işbu satış ilanı, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. 01.07.2010 (lc.lf.K.128) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dâhildir. Yönetmelik Örnek No: 27 B:47689