T.C. KUMLUCA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Şehir:Antalya
İlçe:Kumluca
Kurum:İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2008/1238 Ta
Cinsi:Arsa
Açıklama:T.C. KUMLUCA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:57.797,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):28.898,50 TLSatış Tarih: 23.07.2010 Saat : 11.00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):28.898,50 TLSatış Tarih: 02.08.2010 Saat : 11.00

İlan Metni :

T.C. KUMLUCA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: 2008/1238 Ta». TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Antalya İli Kumluca İlçesi Bağlık Mahallesi Çarşı Caddesi 351 ada 1 parsel numarasında kayıtlı 305,72 m2 mesahada arsa vasfında taşınmazda 2 nolu bağımsız bölüm 19/194 arsa paylı 1. kat mesken niteliğinde taşınmazın tamamı borçluya aittir. HALİ HAZIR DURUMU: Parsel 305,72 m2 olup borçlu Zafer Güzel bu parselde 1. kat 2 nolu BB meskenin maliki olup, hissesi tamdır. Arsa payı ise 19/194 olup arsa payına isabet eden miktar 29,94 m2'dir. içinde zemin+asmakat üzeri 4 normal katlı yapı vardır. 21/04/2005 tarih ve 2005/20 sayı ile inşaat ruhsatı almıştır. Parsel imar planı içinde olup, ticaret+konut alanında kalmaktadır. Belediyenin altyapı, yol ve su hizmetlerinden faydalanmaktadır. Zeminde 2 BB dükkan ile her katta 2 BB mesken olarak 8 BB mesken vardır. Parsel içinde 5 katlı binanın 1. kat 2 nolu BB mesken 140 m2 olup iskan belgesini almıştır. Dairenin güney doğu ve kuzey cepheleri açıktır. Oturma odası, salon, yatak odası, çocuk odası, mutfak ile wc, duş vardır. Islak zeminler fayans kalebodur, diğer odalar lamine kaplıdır. Kapılar panel olarak yapılmış olup içinde oturulmaktadır. 3A grubu bir yapıdır. Yıpranması %30 olarak belirlenmiştir. MUHAMMEN KIYMETİ: 57.797,00-TL SATIŞ SAATİ: Birinci satış 23/07/2010 günü saat 11.00-11.10 arasında, İkinci satış 02/08/2010 günü saat 11.00-10.40 arasında SATIŞ ŞARTLARI: Satış 23/07/2010 günü saat 11.00'den 11.10'a kadar Kumluca Hükümet Konağı önünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve öncelikli alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 02/08/2010 günü aynı yer ve saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına önceliği olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20'si oranında pey akçesi (TL veya devlet tahvili dışındaki döviz kabul edilmeyecektir) veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenecek, damga resmi, tahliye ve teslim masrafları ile %1 KDV, tapu alım harcı alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedele hemen veya verilen müddet içerisinde ödenmez ise İ.İ.K.nn 133. Maddesi uyarınca ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satış ilanı ilgililerin tapu kaydında yazılı adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması halinde veya adresleri bilinmeyenler için de işbu satış ilanının İLANEN TEBLİGAT yerine kaim olacağı, 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/1238 Esas sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 24/05/2010 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. B: 38962