T.C. ŞUHUT/AFYONKARAHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Şehir:Afyon
İlçe:Şuhut
Kurum:AFYONKARAHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/309 TALİMAT
Cinsi:Bilinmeyen İhaleler
Açıklama:T.C. ŞUHUT/AFYONKARAHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:78,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):39,00 TLSatış Tarih: 20.09.2010 Saat : 16:10
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):39,00 TLSatış Tarih: 30.09.2010 Saat : 16:10

İlan Metni :

T.C. ŞUHUT/AFYONKARAHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞ DOSYA NO: 2009/309 TALİMAT Örnek No: 64 Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: Gayrimenkul Afyonkarahisar ili, Şuhut ilçesi, Hors Mahallesi, 204 ada, 112 parsel, 6 cilt ve 537 sayfada kayıtlıdır. Gayrimenkul, çarşıya, tüm sosyal ve kültürel aktivite merkezlerine yakın olmakla birlikte, 35 m2.lik depo ve kiler olarak kullanılan kısmi bodrum kat, 84 m2.lik 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo ve vvc.den oluşan zemin kat ve 50 m2.lik 2 oda, 1 mutfak nişi, banyo ve vvc'den oluşan çekme kattan oluşmaktadır. Gayrimenkulun muhammen bedeli: 78.000-TL (YETMİŞSEKİZBİN TÜRK LİRASI) dlr. SATIŞ ŞARTLARI: 1 - Gayrimenkulun birinci satışı 20.09.2010 Pazartesi günü saat16:00 dan 16:10'a kadar, Afyonkarahisar ili, Şuhut İlçesi, Adliye Binası önünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetlerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklar varsa, alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahüdü baki kalmak şartı ile, 30.09.2010 Perşembe günü aynı yer ve saatte İkinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse en çok artıranın taahüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedeli malın muhammen bedellerinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 - Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20'si niLpetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat İÜ'NDEN GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, KDV, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarına dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 - ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ile kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri müteselsilen sorumlu olacaklardır. İhale farkı, temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5 - Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 - Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başka bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları, satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması durumunda ve adresleri bilinmeyen tüm ilgililere de tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.20.07.2010 İİK.126 Md. (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (Basın: 51712)