T.C. TORBALI 2. İCRA MUDURLUGU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Şehir:İzmir
İlçe:Torbalı
Kurum:2. İCRA MUDURLUGU
Dosya No:2009/5081 E
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:T.C. TORBALI 2. İCRA MUDURLUGU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:26.400,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):13.200,00 TLSatış Tarih: 21.06.2010 Saat : 10:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):13.200,00 TLSatış Tarih: 01.07.2010 Saat : 10:00

İlan Metni :

T.C. TORBALI 2. İCRA MUDURLUGU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2009/5081 E. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği.kıymeti. adedi, önemli özelliklen: 1- TAPU KAYDI: İzmir/Torbalı ilçesi. Helvacı Köyü. Karabacak Mevkii. Cilt: 6. Sayfa No: 516, Ada 124, Parsel: 193, Yüzölçümü: 6600 m2. Ana Taşınmaz nitelik.Zeytinlik. ÖZELLİKLERİ: AdresiTorbalı İlçesi. Helvacı Köyü. 124 ada. 193 parsel Helvacı Köyü. 124 ada. 193 parsel, zeytinlik vasfında olup. kadastral yola cephesi yoktur.Parselin yüzölçümü 6.600 m2.dir. İMAR DURUMU: Satış Saati: 10:00 -10:10 Arası Muhammen Bedeli: 26.400,00 Satış Şartları 1-Satış 21.06.2010 günü yukanda betimlen saatler arasında TORBALI 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaktan toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok anıranın taahhüdü saklı kalmak şartivlc 01.07.2010 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci anırmaya çıkarılacaktır. Bu anırmada da rüçhanlı alacaklılann alacaklan toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'mı bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 - Anırmaya iştirak edeceklerin, talimin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi. K.D.V alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4 - Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefıllen mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 - Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (İİKm.126 (*) İlgililer tabinne irtifak hakkı sahipleri de dahildir. I Basın: 244(> 1,