Tekirdağ Çorlu İcradan İhale ile Satılık FORD CONNECT 2009 Kamyon-Kamyonet

Şehir:Tekirdağ
İlçe:Çorlu
Kurum:1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/1276 TLMT
Cinsi:Araç İhaleleri
Marka:FORD
Model:CONNECT
Açıklama:Tekirdağ Çorlu İcradan İhale ile Satılık FORD CONNECT 2009 Kamyon-Kamyonet
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:24.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):12.000,00 TLSatış Tarih: 24.12.2010 Saat : 11:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):12.000,00 TLSatış Tarih: 29.12.2010 Saat : 11:00

İlan Metni :

2010/1276 TLMT. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın 24/12/2010 günü saat 11:00-11:10 de Tekirdağ Yolu Üzeri Boğaziçi 0toparkı Çorlu/Tekirdağ'da yapılacağı ve o gün kıymetlerinin % 60'ına istekli bulunmadığı taktirde 29/12/2010 Çarşamba günü aynı yer ve saatte 2. artırmanın yapılarak satılacağı; Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin % 40'ınt bulmasının ve satış İsteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; mahcuzun satış bedeli üzerinden KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnameRİ^bırömeğinin isteyene gönderilebileceği; satışa iştirak etm'eYîsTeyenlerin muhammen bedelin aJo 20'si oranında nakit para ya da eş değerde banka teminat mektubu vermeleri şarttır. Fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur. 24/11/2010 Takdir Edilen Değeri TL^^^^^^^ Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 24.000,00-TL 1Adet 34 FS1808 Plakalı 2009 Model Ford Marka, Connect Colorline 75PS 1.8 TDC Tipli. 8KS8224 Motor No'lu. NM0GXXTTPG8K58224 Şasi No'lu. Mavi Renkli. 62795 Km'de Araç, Sol ön Maspiyerinin Alt Kısmının Kırık Olduğu, Muhtelif Yerlerinde Çizikler Mevcut. (İİK m.114/1,114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan örnek 63'e karşılık gelmektedir. www.bik.gov.tr B: 80416